Articole

2012 – Schimbarea iminenta a Dimensiunii

2012 – Schimbarea iminenta a Dimensiunii

                      
 Pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie 2012, are loc o colosală convergenţă a transformărilor ce vor constitui baza construcţiei unei noi societăţi. Prin urmare, umanitatea va continua să existe, dar într-un alt mod decât până acum. Structurile materiale şi cele bazate pe idei materialiste se vor transforma din temelii, ceea ce va da posibilitatea oamenilor să devină mult mai senzitivi şi mai profunzi în percepţii şi în judecata lucrurilor. 

Tradiţia mayaşă afirmă că actualmente noi trăim în mijlocul celei mai importante ere a calendarelor şi profeţiilor mayaşe. Toate profeţiile lumii şi toate tradiţiile converg spre această perioadă dificilă şi extrem de complexă, pe care o trăim în prezent. Idealul spiritual al vremurilor actuale este acela al acţiunii divin integrate şi armonioase.

Citirea şi interpretarea calendarelor mayaşe de către cercetători a fost în mare parte eronată până în prezent. Înţelegerea sistemelor complicate ale timpului, a succesiunii erelor şi a ciclurilor, precum şi intuirea semnificaţiilor lor reale este incompletă. Civilizaţia Maya a structurat 17 calendare diferite (unele dintre ele expunând cu mare acurateţe curgerea timpului pentru o perioadă mai mare de zece milioane de ani) şi tocmai de aceea cuprinderea lor este vastă, dificilă şi sofisticată.

În conformitate cu tradiţia mayaşă autentică, pe data de 21 decembrie 2012 totul se va transforma şi lumea va intra atunci într-un nou ciclu major, al celui de al Cincilea Soare. Acel moment va semnifica începutul unei ere al cărui start va fi dat de intersecţia meridianului solar cu planul ecuatorial al galaxiei ; axa Pământului se va alinia atunci cu centrul galaxiei noastre. 

Astfel, la răsăritul zilei de 21 decembrie 2012, pentru prima dată în ultimii 26 000 de ani, Soarele va „lumina” intersecţia dintre planul ecliptic al sistemului nostru solar şi planul eclipticii întregii galaxii. În conformitate cu tradişia ezoterică mayaşă, această intersecţie este considerată a fi sacră şi totodată fundamentală pentru evoluţia viitoare a umanităţii.

Alinierea axei Pământului în acea zi cu centrul galaxiei va deschide un c ana l foarte important de energie ce va inunda atunci planeta, pătrunzând pe la poli şi răspândindu-se mai apoi radial pe întreaga ei suprafaţă. 

Aceasta va conduce implicit la o purificare masivă a tuturor structurilor, atât de la suprafaţa Pământului cât şi din interiorul său, prin creşterea substanţială a frecvenţei de vibraţie. De fapt, acest proces care va deveni foarte intens a început deja de multe luni şi se va accelera continuu în perioada următoare, pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de data solstiţiului de iarnă. 

Pentru a realiza o transformare majoră a fiinţei noastre şi a întregii planete (presupunând că ea nu va fi distrusă într-o măsură prea mare până atunci) este însă necesar să transformăm mai întâi forţele şi energiile enorme care se opun creşterii nivelului de vibraţie al conştiinţei omenirii, care îi blochează progresul şi evoluţia spirituală.      
                            
Strategia reală ce trebuie urmată pentru îndepărtarea întunericului din lume este aceea prin care răul este confruntat cu simplitatea luminoasă şi puritatea inimii, pentru că aceste două elemente, reunite în sentimentul de iubire profundă, conduc la unitatea de conştiinţă ce reprezintă conceptul fundamental pentru societatea omenească viitoare.

Ceea ce s-a spus că va fi, se va împlini fără dar şi poate. Însă felul în care se va realiza transformarea, care în această fază critică de tranziţie semnifică de fapt o crâncenă luptă între bine şi rău, depinde în mare măsură de atitudinea şi de acţiunile noastre, de felul în care noi le făptuim. 

Aceasta va determina intensitatea evenimentelor la nivel planetar cu care ne vom confrunta, dacă ele vor fi mai „blânde” sau, dimpotrivă, dacă vor fi „dure”. Tocmai de aceea contribuţia noastră este foarte importantă, pentru că alegerile pe care le facem, modul nostru de gândire şi mobilizarea în sensul determinării modificărilor de regim şi de acţiune politică vor contribui decisiv la orientarea evenimentelor viitoare pe o pantă mai uşoară sau mai abruptă de transformare a planetei şi a omenirii la nivel de conştiinţă.
În această privinţă, opiniile par să fie convergente, cel puţin în direcţia fenomenelor care se vor petrece. Este vorba despre un sfârşit de ciclu, de nişte transformări radicale la nivel planetar, de o translaţie a conştiinţei pe un nivel superior de vibraţie. 

Aceste transformări sunt normale şi totodată necesare pentru realizarea translaţiei la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei şi a materiei. Prin urmare, este vorba despre o evoluţie, chiar dacă majoritatea oamenilor au tendinţa să fie cuprinşi de frică atunci când aud sau citesc despre posibilitatea manifestării unor astfel de evenimente dure la nivel planetar. 

Pământul a fost şi este teatrul unor interese şi operaţiuni cosmice foarte complexe, cu nenumărate intruziuni şi modificări de situaţie ; diversitatea lui extraordinară la toate nivelele existenţei contribuie la complicarea situaţiei, care este dictată de cumulul karmic. Mai mult decât atât, aşa după cum am amintit în unul dintre articolele precedente, sfârşitul ciclului precesional de 26 000 de ani al Pământului coincide cu realizarea unui salt galactic de 108 milioane de ani şi această „suprapunere” a unor cicluri cosmice foarte importante este în măsură să accentueze foarte mult atât natura, cât şi intensitatea transformărilor. 

Totuşi, multe dintre aceste evenimente (care adeseori în istoria planetei şi a omenirii au purtat emblema unor mari cataclisme) nu se vor mai petrece sau cel puţin nu vor mai avea loc la acelaşi nivel de intensitate. În legătură cu aceasta, Tolec (care este reprezentantul de pe Pământ al Consiliului Andromeda) afirmă că acest sfârşit de cicluri va include multe cutremure (deja numărul lor a crescut semnificativ, mai ales în ultimele luni), iar anul 2013 va implica cel mai probabil şi alte tipuri de manifestări geodezice generate de erupţii vulcanice şi de reajustarea plăcilor tectonice prin schimbarea poziţiei lor relative. În plus, va avea loc şi o aşa-zisă „schimbare a polilor magnetici” ai Pământului, care însă nu va influenşa negativ viaţa de la suprafaţa planetei. 

Mark Kimmel – care este un channeler pentru mesajele venind de la reprezentanţii uneia dintre civilizaţiile ET benefice, membră în Consiliul Andromeda, ce sunt prezenţi de 70 de ani în sistemul nostru solar la bordul unei imense biosfere (navă-mamă) numită Athabantian, pentru a contribui astfel la ajutorul acordat Pământului în această perioadă de trecere la o frecvenţă de vibraţie superioară în Manifestare – afirmă că înclinarea actuală de 23,5 grade a axei planetei noastre va dispare, ceea ce va determina după aceea un climat temperat de tip mediteranean pe întreaga planetă ; cu alte cuvinte, de atunci inainte nu vor mai exista anotimpuri, iar clima va mereu blândă si perfectă pentru evoluţia spirituală.

Chiar dacă manifestarea evenimentelor catastrofice la nivel planetar reprezintă în continuare o posibilitate pentru planeta noastră, totuşi ele sunt foarte mult diminuate printr-o atentă şi continuă monitorizare şi intervenţie energetică armonioasă a civilizaţiilor ET benefice (mai ales a celor din Consiliul Andromeda), astfel încât să fie cu mult mai slabe ca intensitate decât situaţia în care aceste intervenţii nu ar fi existat.

De la începutul lui 2014 se poate spune că Pământul va vibra la o frecvenţă diferită, mult superioară fată de cea actuală. Până atunci, practic toate instituţiile umane, aşa cum le cunoaştem noi în prezent, vor dispărea, făcând loc unui nou tip de organizare socială, politică, economică şi administrativă. Nu se poate prezice cu exactitate cum va fi acest sistem, deoarece oamenii vor fi cei care vor alege cum să arate el şi cum să se organizeze în viitor. 

În orice caz, va fi nevoie de cel puţin 10-12 ani pentru a se ajunge la economia bazată pe comunităţi mici ce vor colabora şi se vor ajuta între ele. Mai apoi societatea umană va renunţa gradat la folosirea banilor şi în cele din urmă aceştia vor dispărea definitiv din viaţa oamenilor, aşa cum este de altfel situaţia pe multe alte planete cu o civilizaţie avansată din galaxia noastră.

În luna octombrie 2011 Pământul a început să fie infuzat de energia care este specifică vibraţiei 4D ; această „saturaţie” a crescut gradat până în prezent şi va atinge un maxim în timpul perioadei solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012), până în luna martie 2013, când se presupune că va începe rotaţia finală a crustei planetare de la orientarea actuală pe direcţia Est/Vest către orientarea pe direcţia Nord/Sud. 

Reaşezarea scoarţei Pământului va continua pe parcursul anului 2013 şi, în principiu, se va stabiliza între sfârşitul lunii octombrie 2013 şi luna decembrie 2013. Prin urmare, din punct de vedere „oficial”, am putea spune că viaţa în cea de a patra dimensiune (4D) începe în ianuarie 2014. Pe suprafaţa de atunci a Pământului vor exista de asemenea şi mici zone în care vor trăi fiinţe ce au ascensionat deja în a cincea dimensiune (5D).

Odată ce Pământul începe să vibreze la frecvenţa 4D, fiinţele de la suprafaţa lui vor fi şi ele de asemenea transformate în totalitate. Structura celulară actuală a trupului din planul fizic (3D), care vibrează la o frecvenţă mică, generând materia grosieră, densă, se va „converti” la o frecvenţă de vibraţie considerabil mai înaltă şi mai rapidă, ce este caracteristică dimensiunii 4D. 

Astfel, nucleul fiecărei celule 3D va fi infuzat de lumină şi energie radiantă tot mai rafinată ; în fazele superioare de progres în ceea ce priveşte ascensiunea în 4D a fiinţei, noua structură celulară a trupului va deveni cristalină, adică va fi alcătuită din molecule cristaline. 

Majoritatea fiinţelor umane care vor ascensiona în această dimensiune vor deveni atunci mai înalte, iar trupul lor va cântări mai puţin, deoarece densitatea lui va fi mai mică (materia va fi mai puţin grosieră) ; de asemenea, el va deveni cumva translucid, întrucât structura lui va fi atunci cristalină, bazată nu pe materia organică opacă ce are la bază carbonul, ci pe materia cristalină transparentă, ce are la bază siliciul. 

De asemenea, oamenii vor începe să manifeste gradat o serie de abilităţi pe care nu le-au experimentat niciodată până atunci, care includ: telepatia, telekinezia, teleportarea şi levitaţia. Cu toate acestea, mai întâi de toate ei vor începe să înveţe despre realitatea naturii lor spirituale, despre suflet şi despre conştiinţa divină care îi caracterizează în esenţă. 

Astfel, viaţa în 4D se va caracteriza printr-o viziune eminamente spirituală asupra lucrurilor, printr-o capacitate extraordinară de memorare, prin clarviziune şi prin relaşii interumane mult mai profunde şi armonioase. Acest gen de transformare spirituală extraordinară se va extinde la nivelul întregului sistem solar.

Moartea, aşa cum o cunoaştem noi acum în planul fizic (ce survine odată cu părăsirea trupului fizic) nu va mai exista în 4D şi cu atât mai puţin în 5D. În general vorbind, durata vieţii în 4D va fi cuprinsă între 5-6000 de ani şi 10 000 de ani. Totuşi, odată pătrunşi în dimensiunea 4D, percepţia şi măsurarea timpului se va modifica şi ea. 

Propriu-zis, o fiinţă din 4D nu mai moare ; în anumite cazuri ea poate să solicite „extincţia” prin resorbţie totală în Sursa Supremă, însă aceasta se petrece foarte rar. În general vorbind, după ce fiinţa trăieşte 6-10 000 de ani, acumulând o experienţă vastă, vine un timp când ea începe să simtă că a învăţat şi a contribuit suficient de mult la progresul societăţii ; apoi, atunci când momentul se împlineşte şi rezonanţa este cea mai bună, fiinţa respectivă alege simplu să tranziteze în cea de a cincea dimensiune (5D), care implică o frecvenţă de vibraţie puţin mai înaltă decât cea din 4D. În felul acesta se poate spune că ea tranzitează perfect conştient, dar nu moare.

Odată cu apropierea de momentul tranziţiei spre 4D, la 21 decembrie 2012, este de aşteptat ca liniile de câmp magnetic ale Pământului să scadă atât de mult în intensitate, încât la un moment dat va exista o scurtă perioadă de hiatus în care câmpul magnetic al planetei va fi practic nul. În aceste condiţii, este posibil ca unele obiecte şi substanţe solide să capete proprietăţi stranii, lichefiindu-se (deoarece coeziunea între moleculele şi atomii lor va slăbi atunci mult în lipsa câmpului magnetic ce le suşinea şi le conferea impresia de „soliditate”) ; acest lucru a fost deja demonstrat în laboratoare ştiinţifice. În acest proces, cheia o reprezintă interacţiunea dintre câmpurile magnetic şi cel electromagnetic, atât la nivel fizic cât şi la nivel ezoteric. 

De pildă, câmpul magnetic este cel care, pe un anumit nivel al fiinţei, face posibilă identitatea noastră şi ceea ce noi ştim şi credem despre noi, fiind intrinsec legat de procesul unei anumite zone a memoriei. Mai mult decât atât, câmpul magnetic afectează corpul emoţional al fiinţei şi aici putem face corelaţia cu acţiunea specifică a Lunii pline. Aşa după cum se ştie, statistic vorbind s-a observat că în marile oraşe perioada de lună plină înregistrează o creştere a fenomenului infracţional. 

Aceasta se datorează faptului că luna plină tinde să provoace în mod ciclic (datorită influenţei ei gravitaţionale asupra Pământului) o undă sau un „val” în câmpul magnetic al planetei noastre, iar această perturbare este de obicei suficientă pentru a provoca o supraîncărcare a tensiunii emoţionale, mai ales la fiinţele care sunt sensibile la influenţele exterioare.

Fluctuaţia câmpului magnetic terestru (care a devenit din ce în ce mai mare în ultimele şase luni, în paralel cu scăderea lui în intensitate) este de natură să determine de asemenea comportamente ieşite din comun ale fiinţelor umane şi, întrucât acest fenomen se va accentua tot mai mult în săptămânile şi lunile care vor urma, el va conduce gradat la colapsul tuturor structurilor actuale din viaţa societăţii, pentru că atunci ele nu mai au susţinere şi nu se vor mai afla în echilibru. 

Cele mai multe întrebări pe care oamenii le pun în legătură cu momentul ascensiunii din decembrie 2012 se referă la câmpul magnetic al Pământului şi mai ales la ce ar trebui să facă ei pentru a se proteja de eventuale influenţe nocive, pentru a putea ascensiona în dimensiunea 4D. Iniţiatul şi totodată specialistul în misterele tradiţiei mayaşe, Drunvalo Melchizedec, recomandă pentru acest moment extrem de important al evoluţiei personale utilizarea aşa-numitului „vehicul de lumină” al fiinţei, cunoscut sub numele de merkaba. 

Acest vehicul subtil protejează fiinţa din punct de vedere fizic, psihic şi mental (conservând şi memoria sa în timpul evenimentului respectiv) atunci când câmpul magnetic al Pământului va colapsa (pentru a se realiza astfel schimbarea polilor magnetici). 

Într-un anume fel, putem spune că suntem cu toţii conectaţi la planeta pe care locuim, ca la un computer central ; fără protecţia acestui „vehicul de lumină” (merkaba) creierul nostru – care într-o anumită măsură poate fi comparat cu unul dintre hard disk-urile computerului central – ar putea să nu fie suficient de pregătit pentru a susţine experienţa respectivă şi atunci el va rata momentul ascensiunii, când câmpul magnetic al planetei va deveni zero pentru o scurtă perioadă de timp. De pildă, fără folosirea „vehiculului de lumină” (merkaba) nu vom putea să ne reamintim mai nimic din ceea ce s-a petrecut în perioada respectivă de hiatus. 

Aspectul fluctuaţiilor îngrijorătoare ale câmpului magnetic terestru au început să-i preocupe pe oamenii de ştiinţă încă de acum aproape 10 ani ; în 2003 ei s-au reunit pentru a avea o primă rundă de convorbiri pe această temă, constatându-se că în ultimii 2000 de ani câmpul magnetic a slăbit. În ultimii 100 de ani această diminuare s-a accentuat, iar în ultimii 45 de ani câmpul magnetic terestru a devenit alarmant de slab, astfel încât datele astronomice pentru zborurile cosmice şi cele aeriene au trebuit să fie modificate, pentru că polul nord magnetic nu mai era acolo unde ar fi trebuit să fie. Practic vorbind, în prezent polul nord magnetic se deplasează cu aproximativ 65-70 de kilometri pe an către Siberia . 

Aceasta este şi explicaţia pentru anomaliile înregistrate în zborurile şi orientarea păsărilor migratoare sau ale animalelor marine (în special ale cetaceelor). Aşa după cum se ştie, dezorientarea lor a condus de-a lungul timpului la decesul unui mare număr dintre aceste animale. 

De pildă, balenele foloseau de foarte mult timp liniile de câmp magnetic terestru pentru a se orienta, însă în ultimii 45 de ani aceste linii de forţă la nivel terestru s-au modificat atât de mult încât balenele nu le mai urmează de-a lungul coastei continentului, ci sunt direcţionate spre uscat ; astfel, ele pur şi simplu eşuează pe ţărm. 

Unele dintre balene se întorc câţiva zeci de km în ocean şi reiau orientarea după liniile respective, dar în final ajung tot pe uscat.

O altă menţiune ştiinţifică importantă este că anul acesta soarele a răsărit în Groenlanda cu două zile mai devreme, ceea ce reprezintă o severă şi foarte rapidă modificare a stării de lucruri care dura de milenii. 

Deloc întâmplător, în această vară – într-un mod cu totul neaşteptat şi chiar halucinant pentru oamenii de ştiinţă contemporani – calota de gheaţă a Groenlandei (care în mod obişnuit se topea în proporţie de aproximativ 50% pe timpul verii) s-a topit în proporţie de 97% în doar patru zile. 

Mayaşii şi indienii Hopi converg în profeţiile lor, spunând că ceea ce se va petrece anul acesta nu s-a mai petrecut nicicând în istoria umanităţii şi a acestei planete. Nu va fi vorba doar despre o repoziţionare a polilor magnetici, ce va duce mai apoi chiar la o schimbare fizică a polilor ; pentru mayaşi acesta reprezintă un aspect mai puţin important. 

Partea cu adevărat importantă a transformărilor care vor avea loc va fi legată de ascensiunea în frecvenţă de vibraţie a conştiinţei fiinţelor umane. Practic vorbind, mayaşii afirmă fără echivoc că, după schimbarea polilor va exista o transformare asociată cu această modificare a câmpului magnetic terestru, care va determina felul în care umanitatea va vedea şi va interpreta realitatea înconjurătoare, în sensul că de atunci înainte lumea va fi percepută într-un mod complet diferit faţă de felul în care este ea înţeleasă în prezent. 

Tot mayaşii afirmă că într-un timp scurt, cei care vor reuşi să realizeze această translaţie vor deveni fiinţe care nu vor mai avea practic legătură cu planul fizic ; deşi oamenii vor arăta la fel, felul în care vor percepe lumea va fi atât de diferit, încât aceasta va duce la o completă transformare a umanităţii.

Înţelepţii mayaşi afirmă că prima translaţie ce va defini procesul general de ascensiune spirituală a omenirii va avea loc într-un interval de aproximativ 30 de ore, însă ei nu pot preciza cât anume va dura transformarea completă a fiinţei şi trecerea ei în 4D, deoarece acesta pare să fie un proces eminamente individual. Totuşi, mayaşii avansează ideea că această „trecere” se va împlini până în luna ianuarie 2016.

21 decembrie reprezintă data la care Pământul, Soarele şi Centrul Galaxiei noastre sunt perfect aliniate. În prezent, se pare că atât Vaticanul – care este deja zguduit de imense scandaluri şi acţiuni de audit din partea Poliţiei şi celorlalte instituţii abilitate în acest sens – cât şi lumea ştiinţifică încep să realizeze importanţa ştiinţei şi a cunoaşterii străvechi mayaşe. În acest scop, se fac deja aranjamentele necesare pentru cea mai mare transmisie mondială prin mass-media, care va fi realizată de Consiliul Mayaş al Înţelepţilor. 

Aceasta se va petrece la data de 21 decembrie 2012 şi va întruni o audienţă de aproximativ 2,5 miliarde de oameni, deci mai mult de o treime din populaţia Pământului. Atunci când Vaticanul a aflat că înţelepţii mayaşi vor intra în posesia celei mai importante cărţi a ştiinţei lor, care era considerată demult distrusă sau definitiv pierdută, carte despre care se ştie că poate lămuri toate aspectele profetice în legătură cu marea ascensiune a omenirii ce urmează să aibă loc peste foarte puţin timp, Papa şi cardinalii săi de la Vatican au făcut presiuni enorme asupra guvernului mexican, pentru ca înţelepţii din Consiliul mayaş să nu aibă acces la această carte fundamentală a propriei lor tradiţii. Ca urmare, guvernul mexican a dat o lege care interzice Consiliului Director al mayaşilor să realizeze ceremonii în templele de pe teritoriul Mexicului, la data de 21 decembrie 2012.                        

Revenind la aspectele practice ce pot avea loc în momentul ascensiunii, ne putem aştepta, aşa după cum am arătat, ca timp de aproximativ trei zile şi jumătate în preajma lui 21 decembrie 2012, câmpul magnetic terestru să devină nul. Procesul de realizare a translaţiei în frecvenţa de vibraţie a celei de a patra dimensiuni (4D) – care de obicei este corelat cu schimbarea polilor magnetici – începe cu aproximativ şase ore înainte de acest eveniment. 

Translaţia conştiinţei individuale la noua frecvenţă de vibraţie poate să aibă loc fie înainte, fie după realizarea schimbării polilor magnetici. De obicei, cele două procese (al translaţiei conştiinţei şi al schimbării polilor magnetici) se petrec simultan. 

Cele cinci sau şase ore înainte de translaţia dimensională vor fi caracterizate de anumite fenomene vizuale foarte speciale, deoarece atunci va avea loc suprapunerea pentru o scurtă perioadă de timp a dimensiunii fizice (3D) cu a patra dimensiune (4D). Conştiinţa noastră fizică (3D) va începe să se „disipe” tot mai mult, translatând astfel în cea de a patra dimensiune (4D). 

Materialele sintetice (care nu există în mod natural pe Pământ) vor începe să dispară într-un mod care la început ni se va părea uluitor, în funcţie de materia din care sunt alcătuite. Totuşi, trebuie să precizăm faptul că ele nu vor dispărea toate deodată. Atunci când structura energetică a conştiinţei planului fizic (3D) începe să dispară (simultan cu colapsul câmpului magnetic terestru), obiectele care sunt realizate din materiale sintetice vor începe şi ele să dispară gradat în aceeaşi perioadă de timp. 

Schimbarea polilor, a reţelei energetice a Pamantului şi colapsul câmpului magnetic terestru s-au petrecut ciclic de-a lungul istoriei planetei ; aceasta este explicaţia (pe lângă cea a degradării în timp) pentru care arheologii nu au putut găsi obiecte manufacturate de vechile civilizaţii (unele dintre ele cu mult mai avansate decât cea din prezent), ci doar obiecte din piatră, lemn ori din aliaje de metale obişnuite.

Straniile fenomene care vor avea loc odata cu momentul ascensiunii in 4D ar putea să-i facă pe mulţi să intre în panică, deoarece ei nu ar înţelege de fapt ce se petrece în acele momente. În realitate, acesta este un proces natural, chiar ştiinţific am putea spune, care se petrece după nişte legi bine stabilite. Sugestia noastră este ca în timpul tranziţiei să urmărim să fim într-un loc în natură şi nu în interiorul unei structuri artificiale. 

Printre altele, acesta este unul dintre motivele pentru care civilizaţiile antice şi cele extraterestre au construit edificii extraordinare din materiale naturale (îndeosebi din piatră), ce au rămas astfel nealterate chiar şi după trecerea unui întreg ciclu precesional.

Simultan cu dispariţia gradată a unor obiecte din dimensiunea fizică (3D) vom observa apariţia gradată a unor obiecte din a patra dimensiune (4D). Astfel, atunci vom vedea anumite obiecte care par să nu se integreze (mai ales din punctul de vedere al culorii) în dimensiunea fizică (3D) cu care eram obişnuiţi. 

Acele obiecte pot să producă un impact puternic în mintea majorităţii fiinţelor umane, care nu este pregătită să înţeleagă astfel de fenomene ce sunt totuşi fireşti şi chiar naturale în acele condiţii. 

Pentru cei care nu se vor simţi atunci suficient de pregătiţi să înţeleagă ce se petrece de fapt în jurul lor, sfatul nostru este acela de a rămâne calmi, focalizaţi şi de a nu privi sau atinge obiectele din 4D care vor începe să apară în jurul lor, deoarece într-un astfel de caz trecerea în dimensiunea 4D se va face destul de repede, aproape brusc. 

Pentru a putea suporta acel proces de tranziţie foarte rapidă, fiinţa trebuie să fie bine pregătită şi cu o structură fizică şi subtilă suficient de pură. Totuşi, dacă starea generală a fiinţei umane respective va fi în acele momente calmă şi centrată, ea va putea privi un timp la obiectele ce apar din 4D, însă nu pentru mult timp, deoarece pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu astfel de manifestări energetice ale realităţilor superioare, efectul poate fi chiar hipnotic.

Îndată ce se va intra în perioada de „resetare” a câmpului magnetic al planetei (cu alte cuvinte, atunci când se va realiza colapsul total al câmpului magnetic terestru), este posibil ca spaţiul înconjurător să devină întunecat şi chiar complet obscur, iar dimensiunea fizică (3D) să fie pentru totdeauna transcensă. 

Ce se va petrece atunci cu cei mai mulţi oameni care se vor afla pe suprafaţa planetei noastre? Cel mai probabil, ei vor adormi şi vor continua să doarmă pe parcursul întregii perioade, adică 3-4 zile. Dacă fiinţa reuşeşte totuşi să se menţină trează în acel interval de timp, ea va trebui să fie conştientă că tot ceea ce va gândi în acele momente, se va realiza. 

Trebuie să înţelegem că ceea ce se va petrece efectiv atunci reprezintă un fel de „naştere” a noastră în cea de a patra dimensiune (4D) ; procesul este natural şi are loc aproape automat, însă frica poate să constituie un obstacol major pentru majoritatea fiinţelor umane din 3D, care nu au încă nivelul suficient de înţelegere a acelei realităţi (4D).

Pe măsură ce pătrundem tot mai mult în dimensiunea a patra (4D), lumea noastră începe să fie infuzată din nou cu lumină. Pentru mulţi, mediul în care ne aflăm atunci va părea că este un loc cu totul nou, deşi oarecum acelaşi ; toate culorile, formele şi modul în care simţim obiectele din jur va fi altul decât în lumea fizică, pe care tocmai am părăsit-o definitiv. 

Desigur, majoritatea lucrurilor şi chiar a conceptelor va rămâne la fel ca în dimensiunea 3D, însă cu toate acestea lumea va fi complet diferită. Chiar dacă „forma fizică” a obiectelor şi a trupului nostru va fi aceeaşi, structura atomică a organismului va fi aproape în întregime transformată, deoarece cea mai mare parte a „densităţii” care era specifică dimensiunii fizice (3D) a fost deja convertită în energie, iar structurile atomice şi moleculare care formează trupurile noastre vor fi atunci mult mai „rarefiate”. 

Trupurile noastre vor fi deja în mare parte energetice, însă cei mai mulţi nu vor realiza acest lucru, cel puţin într-o primă fază a integrării lor în dimensiunea 4D.

Chiar dacă o serie întreagă de elemente vor avea loc printr-un proces natural energetic, de natură cosmică, totuşi translaţia însăşi implică o participare personală sau, cu alte cuvinte, va fi determinată de caracteristicile fizice, energetice, psihice şi mentale ale fiecăruia dintre noi. 

Din această cauză unii vor reuşi să realizeze translaţia, în timp ce alţii nu vor fi suficient de pregătiţi să o facă ; prin urmare, ei vor continua să rămână în lumea fizică (3D) chiar şi după realizarea ascensiunii propriu-zise, adică după 21 decembrie 2012. În cele mai multe cazuri, acest lucru se va petrece mai ales din cauza gândurilor negative ce vor invada atunci mintea persoanei respective şi a fricii care se va amplifica din ce în ce mai mult. 

Această stare negativă va rezona cu o frecvenţă joasă a energiei şi fiinţa respectivă va fi proiectată la niveluri inferioare, rămânând în 3D ; ea nu va mai putea să aibă acces la dimensiunea 4D.

Pe de altă parte, dacă în acea perioadă decisivă de timp (5-6 ore) fiinţa umană îşi va îndreptată gândurile numai către iubire, armonie, echilibru, calm şi pace interioară, exact aceasta se va petrece atunci şi, ca atare, şansele ca ea să ascensioneze cu succes la nivelul 4D vor fi foarte mari. De altfel, primul lucru ce va fi realizat în noua lume (4D) va fi acela că „aproape tot ceea ce se gândeşte, se realizează”. 

De pildă, modificarea structurii corporale va fi un proces obişnuit începând cu realitatea 4D spre 5D etc., fiind în primul rând o expresie creatoare a frumuseţii şi armoniei. În această direcţie, tradiţia mayaşă ne spune că femeile vor avea o înălţime de 3,5 – 4 m înălţime, iar bărbaţii cam de 4,5 – 5,5 m, deşi din alte informaţii care au fost transmise, aceste valori par să corespundă mai mult dimensiunii 5D.

Pentru dimensiunea 4D, unele organizaşii secrete ezoterice, precum şi unii channelers, specifică faptul că femeile vor avea o înălţime media cuprinsă între 1,8 şi 2 m, iar bărbaţii între 2,2 şi 2,5 m. Implicit, aceasta va însemna dimensiuni uriaşe ale creierelor. Pentru realizarea acestei transformări importante, oamenii ascensionaţi în 4D vor avea nevoie de aproximativ doi ani. 

Acesta este, de altfel, unul dintre motivele principale pentru care mayaşii nu au dorit să vorbească despre transformările respective, deoarece lumea i-ar fi crezut pur şi simplu nebuni. Cu toate acestea, în anumite domenii ştiinţa lor este mai precisă decât orice avem noi actualmente pe Pământ. De pildă, calendarele mayaşe sunt mai precise decât calendarele actuale, calculate de computere. Chiar dacă oamenii de ştiinţă contemporani au efectuat anumite ajustări ale calendarului în anul 2000, acesta tot nu este la fel de precis ca cel al mayaşilor.

De altfel, mayaşii au conexiuni cu alte dimensiuni ale existenţei, pe care oamenii zilelor noastre nu le înţeleg deloc. Nu se ştie nici măcar de unde au venit mayaşii, cum au ajuns pe teritoriul Americii de Sud, dar mai ales unde au dispărut brusc la un anumit moment istoric. 

Dacă, de pildă, bătrânii înţelepţi ai mayaşilor şi ai indienilor Hopi din zilele noastre sunt întrebaţi care sunt originile civilizaţiei lor, ei răspund că ultimul loc din care ştiu că au venit a fost Atlantida, iar înainte de aceasta ei au venit din stele. Niciunul dintre ei nu poate preciza din ce sistem solar sau de pe ce planetă au venit şi nici cum anume au ajuns pe Pământ, dar ceea ce cu toţii ştiu dincolo de orice dubiu este că strămoşii lor au venit din stele.

Problema Atlantidei este în zilele noastre aşa-zis „controversată” doar pentru cei ignoranţi sau manipulatori. În realitate, există foarte multe dovezi, nu doar fizice, ale existenţei Atlantidei, care au fost descoperite în ultimii 80 de ani, ci mai ales de natură subtilă, care atestă cu claritate, din surse încrucişate şi diferite realitatea acelei civilizaţii extraordinare, care a ocupat o mare suprafaţă a planetei timp de mai multe zeci de mii de ani. 

Oricât ar părea de neverosimil, anumite evenimente care s-au petrecut în Atlantida afectează omenirea chiar şi în ziua de azi. De la un anumit moment al existenţei ei, ştiinţa în Atlantida a început să fie înţeleasă greşit şi asta a dus la o schismă între ea şi legile spirituale, ce a provocat un cataclism nemaipomenit.

Ultimii 200 de ani din existenţa Atlantidei au fost un adevărat iad pentru locuitorii ei. Oamenii de atunci erau posedaţi de fiinţe din alte dimensiuni ale Creaţiei, erau bolnavi, mureau şi totul în jur era oribil. Există însă şi un nivel superior al existenţei în chiar mijlocul haosului şi al iadului declanşat de forţele malefice ale Archon-ilor. 

Pe acel nivel superior se aflau aşa-numitele Fiinţe Înălţate sau Maeştri Iluminaţi, care în conformitate cu afirmaţiile înţelepţilor din Consiliul Director al poporului mayaş, se află chiar şi în prezent printre noi, reprezentând un grup de aproximativ 8000 de suflete. Aceşti Maeştri Înălţaţi au ajutat omenirea de-a lungul timpului să înţeleagă anumite probleme dificile, cu care ea s-a confruntat în ultimii 13 000 de ani.

Dimensiunile existenţei sunt separate de frecvenţa de vibraţie a conştiinţei, deci a materiei care le compune, la fel cum în muzică notele sunt separate de frecvenţa sunetului emis sau la fel cum într-o prismă de lumină putem distinge scara cromatică a culorilor în care aceasta este descompusă. 

Atunci când trecem de la o dimensiune la alta nu trebuie decât să ne uităm, ana logic vorbind, la scara cromatică pentru a vedea cum anume se trece de la o culoare la alta, pentru a înţelege felul în care noi înşine putem călători interdimensional. 

Prin urmare, trebuie să învăţăm „cum să schimbăm c ana lul”, într-un fel asemănător – ana logic vorbind – cum schimbăm c ana lele la telecomanda televizorului, intrând astfel pe lungimi diferite de undă. În felul acesta, conştiinţa noastră individuală trebuie să se acordeze atunci cu o frecvenţă specifică de vibraţie pentru a exista într-o dimensiune sau alta.

Mayaşii şi Maeştrii Înălţaţi din Atlantida, care ghidează şi ajută omenirea de mii de ani, afirmă că totul este pregătit pentru ca oamenii de pe Pământ să realizeze ascensiunea. 

Totuşi, pentru aceasta este necesar ca mai întâi fiinţele umane să se transforme interior. În dimensiunea 4D totul este deja pregătit pentru realizarea translaţiei ; multe dintre informaţii sunt transmise şi prin cercurile din lanurile de cereale, care în ultimul timp apar tot mai des, fiind realizate atât de reprezentanţii extratereştri ai civilizaţiilor ET benefice ce fac parte din Confederaţiile galactice ce asistă şi ajută omenirea în această perioadă, cât şi de Maeştrii Înălţaţi din vechea Atlantidă, ce vor în acest fel să-şi transmită mesajele către cei iniţiaţi şi pregătiţi pentru a evolua spiritual.

Evenimentele catastrofale, dacă vor avea loc, se vor petrece doar în dimensiunea fizică (3D) ; în 4D va fi doar echilibru, pace şi linişte. În această direcţie, „elita” satanică a masonilor – care dirijează prin Guvernul ei Mondial Ocult toate celelalte guverne ale puterilor occidentale şi mai ales guvernul american – a construit un uriaş oraş subteran cu un diametru de aproximativ 15 kilometri la graniţa dintre Elveţia şi Italia, care este dotat cu tehnologii uimitoare, ce nici măcar nu pot fi concepute de oamenii de la suprafaţa planetei la momentul actual, întrucât ele au fost ţinute în cel mai mare secret de cabala criminală a masonilor doar pentru folosul ei propriu. 

„Iluminaţii” îşi imaginează că în acest fel vor reuşi să supravieţuiască translaţiei omenirii la o nouă frecvenţă de vibraţie a conştiinţei, dar adevărul este că prin aceasta atât ei, cât şi cercetătorii şi oamenii de ştiinţă care au contribuit la aceste proiecte malefice, nu au înţeles esenţa fenomenului care va avea loc, fie din aroganţă, fie pur şi simplu din incapacitate spirituală sau din neştiinţă. 

Adevărul este că nu există nimic la nivel fizic (3D) care să se poată face, astfel încât să se evite fenomenele care vor urma ; ele vor împlini astfel nişte necesităţi de ordin energetic şi karmic la nivel cosmic, echilibrând raportul de forţe şi în dimensiunea fizică. 

Problema este că în 3D există foarte multă materie şi doar puţină energie ; pe de altă parte, în 4D există foarte multă energie pură şi doar puţină materie. De pildă, atunci când privim trupul unei fiinţe umane din planul fizic, acesta este dens şi greu, adică el cuprinde multă masă şi doar puţină energie. Să presupunem însă că am efectuat tranziţia ; după aceea, trupul nostru va fi în cea mai mare parte din energie, dar totuşi materia va fi şi ea cumva asociată cu el, deşi într-o măsură mult mai mică decât înainte. 

Atomii care ne vor alcătui atunci corpul din 4D vor fi foarte diferiţi de atomii care ne alcătuiau trupul în 3D. Astfel, dacă avem un corp 4D şi ne aflăm în dimensiunea 3D, putem vedea lumea fizică ; pentru cei din 3D noi am apărea atunci ca fiind normali, având aceeaşi înfăţişare ca şi ei. 

Diferenţele încep să apară odată cu evoluţia noastră în cadrul celei de a patra dimensiuni (4D), iar atunci când translatăm în 5D, fiinţele din 3D nu mai pot să ne vadă deloc ; chiar şi pentru cei din 4D, care se află în domeniile inferioare ale acestei dimensiuni, este relativ dificil să mai perceapă atunci existenţa fiinţelor din 5D.

Ne aflăm în mijlocul transformărilor chiar în acest moment ; practic vorbind, suntem în „fereastra” principală a tranziţiei energetice de dinaintea ascensiunii. Totuşi, cele 30 de ore care vor începe în ziua solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012) vor însemna o transformare uriaşă prin comparaţie cu ceea ce există acum pe Pământ. 

Transformările accelerate din ultimele luni şi ceea ce va mai urma până în decembrie sunt ca o „pregătire” pentru acest eveniment fundamental în existenţa omenirii. Într-un fel, putem spune că ascensiunea noastră de pe 21 decembrie 2012 va fi cumva ana loagă cu aceea a unui fluture care trece de la o formă de viaţă la alta (de la larvă, la fluture). 

În legătură cu acest proces, problema fundamentală pentru majoritatea oamenilor – aşa după cum afirmă mayaşii şi indienii Hopi – este că ei cred că această lume fizică în care există în prezent este reală ; astfel, ei sunt absolut convinşi că ea este solidă şi cumva „fixată”. 

Cu toate acestea, este totuşi straniu că oamenii nu cunosc încă sursa din care a apărut propria lor lume, pe care ei o consideră „reală”. Una dintre ideile lor bizare şi impregnate de o adâncă ignoranţă este aceea că, după ce ei mor – mai bine zis, după ce trupul lor fizic moare -, totul este pierdut şi se dizolvă în „neant”. În conformitate cu această concepţie tâmpă, rezultă că nimeni şi nimic nu are nicio influenţă asupra a nimic.

Realitatea este însă complet diferită de această credinţă ridicolă ; de fapt, lumea exterioară este „formată” numai din conştiinţă. Astfel, putem spune că „lumea exterioară” nici măcar nu este „acolo” ; ea este „acolo” doar în interiorul fiinţei noastre şi doar atunci când noi dorim să o vedem astfel. Astfel, trupul fizic nu este decât o imagine şi, dacă modificăm modelul conştiinţei, putem modifica astfel forma trupului şi caracteristicile lui. 

Toate acestea reprezintă tot atâtea motive pentru care omenirea pur şi simplu nu a putut şi nu poate să ţină pasul cu ceea ce se petrece, deoarece ştiinţa actuală se bazează cu încăpăţânare şi cu un imens orgoliu pe nişte premise complet false. Situaţia se va modifica însă integral atunci când se va cunoaşte adevărul. 

Odată ajunşi la nivelul de conştiinţă ce rezonează cu dimensiunile 4D sau 5D, toate problemele şi dificultăţile cu care ne confruntăm în planul fizic (3D) – cum ar fi banii, energia, hr ana etc. – vor deveni nesemnificative, fiind înlocuite cu aspiraţii mult mai înalte şi mai elevate. Autor necunoscut

Noua Energie – Saltul Cuantic & Simptome ale trezirii spirituale

Noua Energie
Saltul Cuantic & Simptome ale trezirii spirituale

1. Schimbarea obiceiurilor de somn: neliniste, picioare fierbinti, treziri de doua-trei ori pe noapte. Te simti obosit la trezire si somnoros de mai multe ori pe zi. Exista un anumit model al somnului, asa-numita triada a somnului, care se intampla multora, si anume: dormiti pentru 2-3 ore, va treziti, adormiti din nou cateva ore, va treziti din nou si adormiti din nou. Pentru altii, nevoile legate de somn se schimba. Puteti sa va descurcati cu mai putin somn. In ultima vreme am simtit valuri mari de energie strabatandu-mi corpul dinspre crestetul capului. Este foarte bine, dar ma tine treaza timp indelungat, dupa care inceteaza.

Sfat. Obisnuiti-va! Impacati-va cu ce se intampla si nu va ingrijorati ca nu dormiti destul (ceea ce duce deseori la insomnie). Veti putea sa faceti fata zilei care urmeaza daca va ganditi numai la ceea ce aveti nevoie. Puteti, de asemenea, sa cereti Puterii Superioare sa va mai dea din cand in cand o pauza si sa va dea si o noapte intreaga de somn bun, adanc. Daca nu puteti sa readormiti imediat, folositi aceste momente pentru a medita, a citi poezie, pentru a va scrie in jurnal sau pentru a privi luna. Corpul vostru se va adapta noului model de somn.

2. Activitate in zona crestetului capului: senzatii de furnicaturi, mancarimi, intepaturi si altele de acest gen in scalp si/sau pe sira spinarii. Senzatie de energie vibrand in varful capului, ca si cum energia ar erupe de acolo si s-ar scurge asemeni unui dus pe corp. De asemenea, senzatie de energie ce se revarsa din crestet sub forma de stropi. Acelasi lucru poate fi resimtit si ca o presiune in crestet, ca si cum cineva va apasa puternic cu degetul in varful capului. Dupa cum am mentionat la pct. 1, am simtit descarcari imense de energie prin crestetul capului. Inainte simtisem o presiune mai generalizata, ca si cum capul meu ar fi fost prins intr-o menghina blanda. Un barbat imi spunea ca isi simtea parul ridicandu-se pe ceafa si ca avea piele de gaina
pe tot corpul.

Sfat. Nu aveti de ce sa va alarmati. Ceea ce experimentati este o deschidere a chakrei din varful capului. Senzatiile inseamna ca va deschideti pentru a primi energia divina.

3. Valuri neasteptate de emotie: plangeti din senin. Va simtiti foarte nervosi sau suparati din nimic. Va simtiti in mod inexplicabil deprimati. Apoi – foarte fericiti. Ca intr-un montaigne russe emotional. Deseori exista o presiune sau simtiti emotiile concentrandu-se in zona chakrei inimii (in capul pieptului). Zona nu trebuie sa fie confundata cu inima insasi, care se afla in stanga chakrei inimii.

Sfat. Acceptati-va sentimentele asa cum vin si lasati-le sa treaca. Mergeti direct in chakra inimii si simtiti emotia. Extindeti emotia catre toate campurile voastre si respirati adanc din stomac in sus spre piept. Constientizati ce simtiti si lasati sentimentul sa se evapore de la sine. Nu va orientati emotiile spre nimeni. Va faceti curatenie in trecut. Daca aveti nevoie de ajutor, spuneti cu voce tare ca intentionati sa eliberati toate aceste probleme vechi si cereti Puterii Superioare sa va ajute.Ii puteti cere si lui Elohim sa eliberati aceste sentimente usor si cu blandete. Fiti recunoscatori ca trupul vostru elimina aceste emotii si nu le pastreaza inauntru, unde v-ar putea face rau. O sursa sustine ca depresia este legata de capacitatea de a renunta la relatii, activitati etc. care nu ni se mai potrivesc noua si frecventelor noastre. Cand ne simtim vinovati ca am
lasat aceste relatii sa se duca, depresia ne ajuta sa tratam aceasta durere.

4. Probleme “vechi” par sa se intoarca: dupa cum am descris mai sus, iar oamenii cu care le avem de rezolvat (sau clone ale acestora) ne apar in viata. Probleme de incheiere. Sau poate sunt de rezolvat probleme legate de aprecierea de sine, abundenta, creativitate, vicii etc. Resursele sau oamenii de care aveti nevoie pentru a rezolva aceste probleme vor incepe sa apara in viata voastra.

Sfat. Ca si la pct. 3. In plus, nu va implicati prea tare in analiza acestor probleme. Daca le analizati prea de aproape, puteti fi absorbiti in reluarea lor ciclica, fara sfarsit, la niveluri din ce in ce mai profunde. Cautati ajutor specializat daca aveti nevoie si treceti mai departe. Nu incercati sa le evitati sau sa va deziceti de ele. Primiti tot ceea ce vi se intampla, multumiti pentru ajutorul pe care vi-l aduce si mergeti mai departe. Multumiti Puterii voastre Superioare pentru ca va da posibilitatea sa eliberati aceste probleme. Amintiti-va: nu doriti ca toate aceste probleme sa va ramana fixate in corp!

5. Schimbari ale greutatii corporale: cresterea greutatii corporale a populatiei din SUA este fenomenala. Ne ingrasam de multe ori din cauza fricilor pe cale le-am reprimat si care acum ies la suprafata pentru a fi vindecate. Reactionam prin construirea unei aparari. Incercam, de asemenea, sa ne fixam, sa ne crestem masa de rezistenta in fata frecventelor crescute din corp.

Sfat. Nu va speriati, acceptati-o ca un simptom al locului in care va aflati pentru moment. Veti pierde/castiga greutate atunci cand toate temerile vor fi integrate. Eliberati-va de anxietatea legata de asta. Atunci veti putea sa castiga/pierdeti in greutate cu usurinta, in cele din urma. Faceti miscare. Inainte de a manca incercati urmatoarele: asezati-va masa frumos, intr-un loc placut. Aprindeti o lumanare. Bucurati-va de felul in care arata mancarea. Puneti-va palma mainii dominante pe inima si binecuvantati mancarea. Spuneti-i corpului vostru ca veti folosi mancarea pentru a-l hrani din plin, dar ca nu veti folosi mancarea pentru a va satisface foamea emotionala. Apoi, treceti mana de la stanga la dreapta peste mancare si binecuvantati-o. S-ar putea sa simtiti ca mancarea pare calda, chiar daca ea este in realitate rece. Imi place sa ma gandesc ca mancarea este buna pentru mine atunci cand o simt in palma calda si hranitoare. Am observat, de asemenea, ca, atunci cand exersez binecuvantarea mancarii, nu mai mananc la fel de mult. Este important sa nu renunti daca ai uitat cumva sa binecuvantezi masa inainte de a manca. Daca am uitat si aproape am terminat de mancat, binecuvintez mancarea oricum. In felul asta imi pastrez obiceiul. Un alt lucru pe care il puteti face este sa ramaneti prezenti in timp ce mancati – sa nu va uitati la televizor sau sa cititi. Bucurati-va din inima de binecuvantarea ce va este pusa in fata.

6. Schimbari in obiceiurile alimentare: pofte neobisnuite si alegeri ciudate. Unii isi dau seama ca nu le mai e la fel de foame ca inainte. Sau, din contra, sunt mai flamanzi.

Sfat. Nu negati ceea ce corpul vostru va cere. Daca nu sunteti siguri, puteti face incercari pentru a descoperi ce anume va cere corpul. Incercati, de asemenea, binecuvantarea mancarii, asa cum am descris-o mai sus, la pct. 5.

7. Intoleranta la mancare, alergii pe care nu le-ati mai avut inainte: pe masura ce cresteti spiritual, deveniti din ce in ce mai sensibili la ceea ce va inconjoara. Corpul va va spune ce nu mai tolereaza, ca si cum si el ar indeparta ceea ce nu ii mai trebuie. S-ar putea sa va curatati de toxine. Unii oameni descopera ca au deseori gura incarcata cu reziduuri albicioase, asa cum au alergatorii la sfarsitul unei curse.

Sfat. Un acupuncturist mi-a spus ca aceasta pelicula poate fi indepartata daca ne clatim gura cu ulei de masline presat la rece timp de 10-15 minute (aveti mare grija sa nu il inghititi) si apoi scuipam uleiul in toaleta, nu in chiuveta, pentru ca toxinele care se evacueaza nu trebuie sa ajunga in chiuveta. Spalati dintii si faceti acelasi lucru. Apoi spalati periuta de dinti (stiu ca e cam scarbos, dar da rezultate).

8. Amplificarea simturilor. Cresterea sensibilitatii 

8a. Vederea: vedere incetosata; obiectele par sa tremure. Vedem particule stralucitoare, aura in jurul oamenilor, plantelor, animalelor si obiectelor. Unii vad obiecte, care inainte erau opace, ca fiind transparente. Cand inchideti ochii nu mai vedeti intuneric, ci rosu. Se pot vedea cu ochii inchisi si forme geometrice, culori puternice sau imagini. Culorile par mult mai puternice: cerul pare asemeni otelului si iarba este de un verde extraordinar. Deseori sunt vizibile retele care strabat solul. Pe masura ce deveniti mai sensibili puteti vedea forme sau contururi in aer, in special daca in camera este semiintuneric. Cu ochii inchisi sau chiar deschisi, puteti vede cu coada ochiului forme albe. (Acestia va sunt ghizii.)

Sfat. Vederea vi se schimba sub multe aspecte: experimentati noi modalitati de vedere. Aveti rabdare. Orice se intampla, nu va temeti! Vederea incetosata poate fi indepartata prin cascat.

8b. Auzul: se poate imbunatati sau poate slabi. O data am crezut ca trebuie sa ies de pe sosea, atat de puternic amplificat era sunetul cauciucurilor pe asfalt. Alte simptome includ zgomote auzite in cap, bipuri, tonuri, muzica sau sunete electronice. Altii au ceea ce se numeste audio dislexie: nu intelegi intotdeauna ce pun oamenii, ca si cum nu mai poti intelege propria limba. Unii aud voci ciudate in somn, ca si cum cineva ar sta aplecat asupra lor. Puteti fie sa cereti acestor prezente sa plece, fie sa il rugati pe Arhanghelul Mihail sa rezolve situatia. Din nou, nu aveti de ce sa va speriati.

Sfat. Lasti-va in voia celor ce se intampla. Lasati sa patrunda. Ascultati. Urechile voastre se adapteaza noilor frecvente.

8c. Simtul mirosului, al pipaitului si/sau al gustului – exacerbate: am observat ca acum simt mirosul si gustul aditivilor chimici in anumite mancaruri intr-o maniera clar neplacuta. Alte mancaruri au un gust absolut minunat. Pentru unii oameni, aceste exacerbari sunt atat placute, cat si tulburatoare. S-ar putea sa simtiti miros de flori din cand in cand. Multi mistici au experimentat asta.

Sfat. Bucurati-va de aceasta senzatie!

9. Eruptii pe piele: mancarimi, cucuie, acnee, urticarie, zona zoster. Supararea poate produce eruptii in jurul gurii si pe barbie. Am avut dermatita pe extremitati luni de zile, ceea ce a insotit vindecarea unui episod din trecut. Cand am reusit sa rezolv in mare parte respectiva situatie, boala a cedat.

Sfat. S-ar putea sa eliminati toxine si sa va aduceti emotiile la suprafata. Daca aveti o problema de eliberat si incercati sa o reprimati, pielea va va exprima aceasta problema pana cand va veti procesa emotiile. Incercati sa rezolvati tema pe care o aveti.

10. Episoade de energie intensa: care va fac sa sariti din pat direct in actiune. Aceste perioade sunt urmate de perioade de letargie si oboseala. Oboseala urmeaza de obicei schimbarilor majore. Este o perioada de integrare, asa ca lasati-o sa se intample!

Sfat. Lasati-va purtati de natura energiei. Nu va impotriviti. Fiti intelegatori cu voi insiva. Trageti un pui de somn daca va simtiti obositi. Scrieti un roman daca va simtiti prea plini de energie pentru a putea dormi. Folositi avantajele acestui tip de energie.

11. Schimbari in rugaciune sau meditatie: nu mai simtiti aceleasi senzatii ca inainte. Nu mai experimentati acelasi mod de contact cu Spiritul. Aveti dificultati in concentrare.

Sfat. S-ar putea sa intrati acum mult mai rapid si constant in contact cu Spiritul si din aceasta cauza senzatia perceputa este alta. Va veti adapta acestei noi trairi. Acum ganditi si actionati in parteneriat cu Spiritul in majoritatea timpului. S-ar putea ca perioadele de meditatie sa se scurteze.

12. Supraincarcari: dintr-o data sunteti incalziti din crestet pana in talpi. Este o senzatie de moment, dar nu este confortabila. Din contra, unii oameni s-au simtit dintr-o data foarte reci.

Am experimentat ambele senzatii. De curand am inceput sa simt valuri sau curenti de energie care trec prin mine. Cateodata, energia pare atat de puternica cand imi patrunde in corp incat simt un pic de greata. Dar, daca ma gandesc la energie ca fiind divina si imi eliberez frica, ma simt minunat si ma bucur de aceasta senzatie. Daca esti un lucrator cu energiile, s-ar putea sa fi observat caldura care iti trece prin maini ca fiind cu mult mai puternica. Asta este bine.

Sfat. Daca nu va simtiti bine, cereti Puterii Supreme ca, daca este pentru binele vostru superior, sa coboare/creasca temperatura putin.

13. O gama de manifestari fizice: dureri de cap, dureri de spate, dureri de gat, simptome asemanatoare gripei (se numeste gripa vibrationala), probleme digestive, spasme sau crampe musculare, accelerarea ritmului inimii, dureri in piept, schimbari de libido, amorteala sau durere in membre, vocalizari involuntare sau miscari neasteptate. Unii dintre noi experimentam boli vechi, din copilarie, care apar pentru scurt timp pentru a fi vindecate.

Sfat. Amintiti-va sa cereti ajutorul unui medic daca este nevoie. Daca ati stabilit ca nu este o boala, relaxati-va si intelegeti ca este numai o stare temporara.

14. Aratati mai tineri: uraaa! Pe masura ce clarificati problemele emotionale si va eliberati limitele credintei si scapati de bagajul greu din trecut, sunteti mai usori. Frecventa voastra este mai inalta. Va iubiti pe voi si viata mai mult. Incepeti sa semanati cu persoana perfecta care sunteti cu adevarat.

15. Vise pline de viata: cateodata, visele sunt atat de reale incat va treziti confuzi. S-ar putea sa aveti vise lucide, in care detineti controlul. Multe vise pot fi mistice sau poarta mesaje pentru voi. Si, in anumite vise, stiti pur si simplu ca nu visati, ca se intampla ceva ce este, intr-un fel, real.

Sfat. Va veti aminti ceea ce este important sa va amintiti. Nu fortati nimic si, in primul rand, nu va speriati!

16. Evenimente care va schimba viata major: moarte, divort, schimbarea locului de munca, a statutului la locul de munca, pierderea caminului, boala, si/sau alte catastrofe; cateodata mai multe astfel de evenimente simultan. Forte care va fac sa incetiniti, sa simplificati, sa schimbati, sa reexaminati cine sunteti si ce inseamna viata pentru voi. Forte pe care nu le puteti ignora.

Forte care va fac sa renuntati la atasamente. Forte care va trezesc sentimentul de dragoste si de compasiune fata de tot ceea ce va inconjoara.

17. O dorinta de a iesi din tiparele restrictive, din slujbe care va secatuiesc, din stiluri de viata epuizante, de a scapa de oameni sau situatii toxice: simtiti o nevoie foarte puternica de a va gasi acum pe sine si scopul vietii voastre. Doriti sa fiti creativi si liberi sa fiti cei care sunteti cu adevarat. S-ar putea sa fiti atrasi de arte si natura. Veti dori sa va eliberati de aglomeratia creata de lucruri sau oameni care nu va mai sunt de folos.
Sfat. Faceti-o!

18. Confuzie emotionala si mentala: sentimentul ca trebuie sa va puneti viata in ordine pentru ca este „varza”. Dar, in acelasi timp, va simtiti haotici si fara putere de concentrare.

Sfat. Ascultati-va inima si propriul discernamant va veni.

19. Introspectie, singuratate si pierdere a interesului fata de activitatile mai extravertite: aceasta etapa i-a surprins pe multi indivizi extravertiti, care se vedeau pe sine mult mai deschisi si implicati. Ei spun: ”Nu stiu de ce, dar nu imi mai place sa ies la fel de mult ca inainte.”

20. Explozii de creativitate: primiti imagini, idei, muzica si alte inspiratii creatoare, deseori intr-un ritm coplesitor.

Sfat. Cel putin inregistrati aceste inspiratii, pentru ca Spiritul va vorbeste despre felul in care va puteti atinge telul si puteti contribui la vindecarea planetei.

21. Perceptia timpului ca fiind accelerat: vi se pare astfel pentru ca au aparut atatea schimbari in viata intr-un ritm nemaintalnit. Numarul schimbarilor pare sa fie in crestere.

Sfat. Daca va impartiti ziua in intalniri si segmente de timp, aceasta mareste sentimentul de accelerare. Puteti incetini timpul relaxandu-va in momentul prezent si acordand atentie la ceea ce e la indemana, fara sa anticipati ce va fi in viitor. Incetiniti si spuneti-va ca aveti destul timp.

Cereti Puterii voastre Supreme sa va ajute. Pastrati-va concentarea pe prezent. Incercati sa curgeti de la o activitate la alta. Fiti atenti la ghidarea voastra interioara. Puteti sa extindeti timpul si daca o cereti. Data viitoare cand va simtiti presati, spuneti: „Timpule, dilata-te, te rog. Am nevoie de un ragaz mai mare pentru…” si apoi relaxati-va.

22. Sentimentul ca ceva este in aer: este o senzatie ca ceva urmeaza sa se intample. Aceasta poate crea anxietate.

Sfat. Nu aveti de ce sa va ingrijorati. Lucrurile se intampla, cu siguranta, dar anxietatea nu va creeaza decat probleme. Toate gandurile voastre, fie ele pozitive, fie negative, sunt rugaciuni. Nu aveti de ce sa va temeti.

23. Nerabdare. Stiti despre ce e vorba, dar totusi nu va puteti opri. Vreti sa va apucati imediat de ceea ce urmeaza sa faceti. Incertitudinea nu este comoda.

Sfat. Invatati sa traiti cu incertitudinea, stiind ca nimic nu vi se intampla daca nu sunteti pregatiti. Nerabdarea este in realitate o lipsa de incredere, in special incredere in Puterea voastra Suprema. Cand va concentrati asupra prezentului, veti trai miracole – da, da… chiar si in trafic.

24. O dorinta adanca de a gasi intelesul, scopul, conectarea spirituala si revelatia: probabil deveniti interesati de latura spirituala pentru prima data in viata, „o pofta constanta”, dupa cum spune K.D. Lang. Lumea materiala nu va poate satisface aceasta pofta.

Sfat. Urmati-va inima si calea vi se va deschide.

25. Sentimentul ca sunteti intr-un fel diferiti: un sentiment nelinistitor ca totul in viata voastra este nou si modificat, ca v-ati lasat sinele vechi undeva in urma. Asa ati si facut. Sunteti mai mareti decat v-ati putea imagina. Si inca nu s-a terminat!

26. Apar peste tot „profesori” care sa va ajute pe calea spirituala: oameni, carti, filme, evenimente, Mama Naturaetc. Profesorii pot aparea fie pozitivi, fie negativi daca sunteti prinsi in gandirea polara, dar, din perspectiva transcendenta, ei sunt mereu perfecti. Apropo, niciodata nu primim mai mult decat putem duce. Fiecare provocare ne da ocazia sa ne aratam maiestria in felul in care o depasim.

27. Gasiti o „cale spirituala”care are rost pentru voi si care „va vorbeste” la cele mai profunde niveluri: dintr-o data, capatati o viziune pe care nu ati avut-o inainte. Aveti o sete acuta de cunoastere. Cititi, impartasiti cu ceilalti, puneti intrebari si patrundeti din ce in ce mai adanc in aflarea adevarului cu privire la cine sunteti si de ce va aflati aici.

28. Treceti prin experienta invatarii si prin problemele personale intr-un ritm foarte rapid: simtiti ca, intr-un fel, toate va sunt pregatite spre a fi rezolvate rapid.

Sfat. Reamintiti-va mereu ca lucrurile vi se intampla atunci cand sunteti gata sa fiti vindecat. Nu mai devreme. Ocupati-va de orice vi se intampla cu curaj si veti depasi totul foarte repede.

29. Prezente invizibile: aici e vorba de „bau-bau”. Unii oameni descriu senzatia pe care o au ca sunt inconjurati noaptea de prezente si ca in unele cazuri chiar sunt atinsi si li se vorbeste. De cele mai multe ori se trezesc brusc. Unii simt ca trupul sau patul vibreaza. Vibratiile sunt provocate de modificarile energetice care au loc dupa purificarea emotionala.

Sfat. Aceasta este o tema sensibila, dar s-ar putea sa va simtiti mai bine daca va binecuvantati patul si spatiul din jurul acestuia inainte de culcare. Eu sunt convinsa ca sunt inconjurata de cele mai minunate entitati spirituale in timpul somnului si sunt intotdeauna in siguranta prin grija Domnului. Cateodata, oricum, ma simt si eu speriata si atunci il chem pe Arhanghelul Mihail sau pe Arhanghelul Uriel. Nu ma pedepsesc pentru ca mi-e cateodata frica. Ma iert pentru ca nu sunt intotdeauna perfecta la ora 3.30 dimineata.

30. Prevestiri, viziuni, iluzii, numere si simboluri: vedeti lucruri care au o importanta spirituala pentru voi. Observati cum anumite numere va apar in mod repetat. Totul poarta un mesaj daca va faceti timp sa priviti cu atentie. Imi place tare mult experienta „primirii mesajelor”. E distractiv!

31. Integritate crescuta: va dati seama ca este momentul sa va cautati si sa va spuneti adevarul. Dintr-o data, vi se pare foarte important sa deveniti mai autentici, mai voi insiva. S-ar putea sa trebuiasca sa spuneti nu unor oameni carora ati cautat sa le faceti pe plac in trecut. S-ar putea sa gasiti intolerabil sa mai ramaneti intr-o casnicie, la un loc de munca sau, pur si simplu, intr-un loc care nu reprezinta ceea ce sunteti. Veti putea afla si ca nu aveti unde sa va ascundeti, ca nu mai puteti pastra secrete. Cinstea devine foarte importanta in toate relatiile voastre.

Sfat. Ascultati-va inima. Daca intuitia voastra va spune sa nu faceti ceva, luati atitudine. Spuneti nu. Si, binenteles, spuneti da lucrurilor care va atrag. Trebuie sa riscati sa ii suparati pe ceilalti, fara sa va invinovatiti, pentru a putea atinge independenta spirituala.

32. Armonia cu anotimpurile si ciclurile: deveniti din ce in ce mai acordati cu anotimpurile, cu fazele Lunii si cu ciclurile naturale. Deveniti mai constienti de locul vostru in lumea naturala. Sunteti mai puternic conectati cu Pamantul.

33. Defectiuni electrice si mecanice: cand sunteti in preajma se intampla ca becurile sa palpaie, computerul sa se blocheze sau radioul sa aiba paraziti.

Sfat. Chemati-va ingerii, ghizii sa rezolve problema sau puneti un camp de protectie de lumina in jurul aparatului. Inconjurati-va masina cu lumina. Radeti.

34. Cresterea numarului de coincidente si de mici miracole: cautati aceste aspecte. Sfat. Coincidentele va spun ca sunteti pe directia cea buna sau ca faceti alegeri corecte. Onorati aceste indicii si nu va veti rataci. Spiritul foloseste coincidentele pentru a comunica cu voi. Atunci incepeti sa experimentati miracole zilnic. Vedeti pct. 30.

35. Cresterea capacitatilor intuitive si stari modificate de constienta: va ganditi la cineva si intalniti imediat persoana respectiva. Mai multe coincidente. Aveti viziuni bruste despre tipare sau evenimente din trecut. Clarviziune, experiente extracorporale si alte fenomene paranormale. Senzitivitate sporita si cunoastere. Constiinta propriei esente si a celorlati. Channeling cu ingerii si cu energii ale constiintei Christice.

36. Comunicare cu Spiritul: contacte cu ingerii, spirite, ghid si alte entitati divine. Channeling. Din ce in ce mai multi oameni par sa intalneasca astfel de ocazii. Va simtiti inspirati si manifestati inspiratia in forma scrisului, a picturii, a ideilor, a comunicatiei, a dansului etc.

37. Sentimentul Unimii cu toate: o experienta directa a Intregului. Constiinta transcendenta. Sunteti inundati de compasiune si dragoste pentru toate formele vietii. Detasare plina de compasiune sau dragoste neconditionata pentru toate. Este ceea ce va ridica la niveluri superioare ale constiintei si fericirii.

38. Momente de fericire si beatitudine: un sentiment adanc de pace pentru ca stiti ca nu sunteti niciodata singuri.

39. Integrare: deveniti emotional, psihologic, fizic si spiritual mai puternici si mai clari. Va simtiti aliniati cu Sinele vostru Superior.

40. Traiti cu un scop: stiti ca faceti in sfarsit ceea ce ati venit sa faceti pe Pamant. Apar noi calitati si daruri, in special legate de vindecare. Experientele voastre de viata si de munca converg acum si capata un sens. In sfarsit, le puteti folosi pe toate.

Sfat. Ascultati-va inima. Pasiunea va conduce acolo unde trebuie sa ajungeti. Mergeti in voi si intrebati-va Puterea Suprema: ”Ce vrei sa fac?”. Dati atentie coincidentelor. Ascultati.

41. Va simti mai aproape de plante si animale: pentru anumiti oameni, animalele par sa fi devenit mai „umane” in comportament. Animalele salbatice nu mai sunt atat de speriate. Plantele raspund la dragostea si atentia voastra mai mult ca oricand. Unele chiar au mesaje pentru voi.

42. Vedeti fiinte din alte dimensiuni: valul dintre dimensiuni este foarte subtire, asa ca nu este de mirare. Ramaneti in propria suveranitate. Sunteti mai puternici decat v-ati imaginat vreodata, asa ca nu dati atentie fricii. Rugati-va ghizii sa va ajute sa nu cadeti prada fricii.

43. Vedeti adevarata forma a unei persoane sau ii vedeti pe cei dragi cu o alta fata: o viata trecuta sau o viata paralela.

44. Manifestare fizica mult mai rapida si eficienta a gandurilor si dorintelor.

Sfat. Monitorizati-va gandurile. Toate gandurile sunt rugaciuni. Aveti grija ce cereti!!!

45. Incetosarea emisferei stangi: abilitatile voastre paranormale, cunoasterea intuitiva, sentimentul de compasiune, abilitatea de a va experimenta propriul corp, viziunile, expresivitatea pornesc din emisfera dreapta a creierului. Pentru ca aceasta emisfera sa se poata dezvolta din plin, emisfera stanga trebuie sa isi reduca putin activitatea. In mod normal, emisfera stanga este raspunzatoare de ordine, organizare, structura, secventa lineara, analiza, evaluare, precizie, concentrare, rezolvarea problemelor de matematica si deseori domina emisfera dreapta, care este mai putin pretuita. Ce rezulta sunt pierderile de memorie, asezarea cuvintelor in ordine incorecta, incapacitatea de a citi un timp mai indelungat, incapacitatea de concentrare, uitarea a ceea ce aveati de spus, nerabdarea cu formele lineare de comunicare (forma scrisa sau audi), sentimentul de distantare, de imprastiere, pierderea interesului in cercetare sau in informatiile prea complexe, sentimentul ca sunteti bombardati cu cuvinte, vorbe si informatie si o lehamite de scris. Cateodata va simtiti
prosti si fara interes in analize, discutii intelectuale aprinse sau investigatii.

Pe de alta parte, s-ar putea sa va simtiti atrasi de imaginile video, de revistele cu poze, de lucrari de arta, filme, muzica, sculptura, pictura, sa fiti cu alti oameni, sa dansati, sa gradinariti, sa mergeti sau alte forme cinetice de exprimare. S-ar putea sa cautati continutul spiritual, chiar science fiction.

Sfat. S-ar putea sa descoperiti ca, daca va lasati inima si emisfera cerebrala dreapta sa va conduca, emisfera stanga se va activa corespunzator pentru a va sprijini. Si la un moment dat ne vom echilibra, invatand sa folosim cu maiestrie ambele emisfere.

46. Ameteala: asta se intampla cand nu suntem „ancorati”. Poate tocmai ati lamurit o mare problema emotionala si corpul se ajusteaza la o stare mai „usoara”.

Sfat. Ancorati-va mancand proteine. Cateodata, mancarea de consolare este binevenita. Nu faceti nicio mancare buna sau rea pentru voi. Folositi indrumarea proprie pentru ca sa stiti de ce aveti nevoie in orice moment dat. Scoateti-va pantofii si stati cu picioarele goale in iarba pentru cateva minute.

47. Caderi, mici accidente, rupturi de oase: corpul vostru nu este ancorat sau poate viata voastra este dezechilibrata. Sau, s-ar putea ca al vostru corp sa va spuna sa o luati mai incet, sa examinati anumite aspecte ale vietii sau sa vindecati anumite probleme. Intotdeauna este un mesaj. Cand mi-am rupt recent glezna, am inteles ca ea a preluat ceea ce eu refuzam sa iau in seama, adica toate cele de mai sus.

Sfat. Pastrati legatura cu Pamantul scotandu-va pantofii si stand cu picioarele in iarba sau, mai bine, intinzandu-va pe iarba fara patura. Simtiti Pamantul sub voi. Iesiti in natura. Incetiniti si priviti in jur cu atentie. Fiti constienti de ceea e faceti si cum faceti. Simtiti sentimentele atunci cand apar. Stati in prezent. Invaluiti-va in lumina albastra atunci cand va simtiti nesiguri.

48. Palpitatii: o inima care palpita indica, de obicei, o inima care se deschide. Dureaza numai cateva clipe si inseamna ca inima se reechilibreaza dupa o eliberare emotionala. Am avut un episod care m-a inspaimantat: m-am trezit la miezul noptii cu inima batandu-mi puternic. Am crezut ca pur si simplu imi va iesi din piept. S-a intamplat o singura data si a fost, din cate am inteles, o mare deschidere a chakrei inimii. Am fost totusi la control. Nu am nimic la inima.

Sfat. Amintiti-va ce v-am spus despre consultul medical atunci cand este nevoie. Consultati-va medicul pentru orice situatie in care nu va simtiti bine.

49. Crestere rapida a parului si a unghiilor: corpul foloseste mai multe proteine. Pacat ca nu putem spune corpului si unde sa creasca si unde nu! (Sau putem? Hmm…)

50. O dorinta de a ne gasi sufletul pereche sau flacara geamana: dorim mai mult decat oricand inainte o relatie care sa corespunda celui care suntem.

Sfat. Adevarul este ca trebuie sa fim genul de persoana pe care dorim sa o atragem. Trebuie sa ne iubim pe noi si locul in care ne aflam inainte de a putea atrage un partener „perfect”. Munca incepe acasa. Eu cred ca functioneaza in felul urmator: tineti dorinta pentru aceasta persoana in inima, dar fara atasamente. Asteptati-va ca intr-o zi sa intalniti pe cineva care este mai potrivit pentru voi, dar nu pastrati nici o asteptare privind cine este aceasta persoana si cand se va intampla acest lucru. Concentrati-va in a va pune ordine in viata si fiti genul de persoana care vreti sa fiti. Fiti fericit acum. Bucurati-va de viata. Apoi veti vedea…

51. Amintirile ies la suprafata: amintiri ale corpului, amintiri suprimate, imagini ale vietilor anterioare si/sau ale vietilor paralele. Ne vindecam si ne integram in sine, astfel incat este de asteptat sa avem astfel de experiente.

Sfat. Retineti ca e mai bine sa va reamintiti doar ce va vine in minte. Lasati restul in pace, nu analizati nimic in profunzime (pentru ca veti fi prinsi in capcana buclelor infinite ale diferitelor probleme) si simtiti ceea ce aveti de simtit pe masura ce apar respectivele sentimente. Cereti ajutorul ghizilor vostri.

Autor necunoscut

ACCELERAREA PARCURGERII CAII SI MARIREA COEFICIENTULUI DE LUMINA

ACCELERAREA  PARCURGERII CAII SI  MARIREA  COEFICIENTULUI  DE  LUMINA

 
 Tehnica de ascensiune numarul unu 


   Pentru propria-mi cunoastere si pentru scrierea acestei carti, am investigat propria mea cale catre ascensiune si am incercat sa invat tot ce puteam despre acest proces si despre mecanismul ascensiunii. Unul dintre lucrurile interesante pe care le-am descoperit in explorarea planului interior este existenta locurilor de ascensiune sau a camerelor de ascensiune. Sunt multe. Va voi spune despre cinci dintre ele, pe care le-am gasit a fi cele mai puternice si mai eficiente. Ele sunt chiar niste scaune sau niste mese sau niste coloane unde stai asezat sau culcat sau in picioare. Maestrii, printr-un soi de inalta tehnologie, trimit impulsuri de Lumina prin acest mecanism pentru a-ti ridica vibratia. Exista un astfel de loc pe nava spatiala a Comandantului Ashtar. Exista unul in Sediul de Ascensiune al lui Serapis Bey de la Luxor. Exista unul in Telos, orasul subteran de sub Muntele Shasta. Exista unul in Marea Piramida de la Gizeh, in camera regala. Cel pe care eu il prefer este acela care se afla actualmente sub Muntele Shasta, care este o camera de ascensiune in interiorul unei gigantice piramide. Cereti in meditatie sau noaptea, in timp ce dormiti, sa fiti dus la aceste locuri de ascensiune. Puteti sa faceti un tur, daca vreti, si sa-l alegeti pe cel preferat. Este una dintre cele mai bune metode pe care le-am gasit pentru marirea coeficientului de Lumina si ridicarea vibratiei. Puteti simti Lumina si energia care sunt trimise prin usoare impulsuri in corpul vostru in timp ce stati in meditatie. As mai sugera sa-l chemati pe Arhanghelul Metatron sa va ajute la cresterea coeficientului de Lumina. El este creatorul intregii Lumini exterioare din univers si se pare ca are o mare pricepere in acest domeniu.Tehnica de ascensiune numarul doi 


   Chemati-l pe Mahatma sa integreze toate cele trei sute cincizeci si doua de niveluri ale lui Mahatma in fiinta voastra, in timpul fiecarei meditatii. Cereti, de asemenea, sa primiti informatia Luminii de la toate cele trei sute cincizeci si doua de niveluri ale lui Mahatma. Ea va sosi in ceea ce ar arata ca niste pachete de Lumina, daca ar fi privite prin clarvedere. Cereti sa primiti pachete cu informatia Luminii din dimensiunile a cincea, a sasea si a saptea ale realitatii. Aceasta este de fapt informatie spirituala care va fi programata in bancile de date ale calculatorului vostru si pe care o veti folosi in viitoarea voastra misiune. Ajuta si la marirea coeficientului vostru de Lumina. Mai puteti cere sa fiti un reprezentant cosmic al lui Mahatma pe Pamant. Prin aceasta, cereti sa fiti umbrit discret de Mahatma pentru a va ajuta sa vindecati separarea dintre personalitatea voastra, monada si suflet, precum si pe aceea dintre voi si prezenta lui Dumnezeu.Tehnica de ascensiune numarul trei 


   Cereti in repetate randuri, in cursul unei zile, o aliniere axiotonala si o integrare si o aliniere spirituala. Aceasta va va alinia corect sinele personal cu energiile cosmice.

Tehnica de ascensiune numarul patru 


   Chemati-va in ajutor monada si pe Maestri pentru construirea vehiculului personal merkabah, daca inca nu aveti unul. Cereti in meditatie ca merkabah sa va fie programat sa se roteasca pentru ridicarea vibratiei personale la frecventa de dimensiunea a cincea, aceea a Maestrului Inaltat. Utilizati merkabah de cate ori vreti sa calatoriti in timpul meditatiei sau noaptea, in timp ce dormiti. Rotirea merkabah face parte din procesul de invatare a dematerializarii si rematerializarii.Tehnica de ascensiune numarul cinci 


   In timp ce meditati, de acum inainte, faceti cererea ca toate celelalte unsprezece extensii ale sufletului sa vi se alature in munca voastra pentru ascensiune. Nu le ordonati, mai degraba invitati-le sa va asiste si cereti monadei si poate si lui Vywamus sa va ajute sa le adunati. In meditatiile de mai tarziu, se poate sa doriti, de asemenea, sa invitati toate cele o suta si patruzeci si patru de extensii ale sufletului vostru. Prin aceasta, faceti munca de ascensiune pentru doisprezece dintre voi, in loc de unul singur. Tineti minte, intreg grupul vostru de suflete ascensioneaza printr-o singura extensie a sufletului. Nu am cuvinte sa spun cu cata caldura recomand aceasta tehnica de ascensiune.

Tehnica de ascensiune numarul sase 


   Invocati-i in timpul meditatiilor voastre pe Isis, Osiris, Serapis Bey si pe Thoth pentru utilizarea Chivotului Legii la accelerarea drumului vostru catre ascensiune. Chivotul Legii a fost utilizat de catre marii Ptahi si de catre Maestrii egipteni din trecut la initierile lor si la munca lor pentru ascensiune. Veti simti o crestere marcata a puterii meditatiei voastre dupa aceasta cerere. Tehnica de ascensiune numarul sapte 


   Cereti, sub indrumarea monadei voastre, ancorarea si activarea celor douazeci si doua de chakre. Chakrele voastre vor cobori realmente in trupul vostru ca niste corpuri de Lumina. Ele vor ramane in sistemul celor patru corpuri o perioada de timp, apoi il vor parasi. Invocarea staruitoare pentru coborarea chakrelor superioare va va incarca bateria spirituala, cu timpul. Va mari luminozitatea becului spiritual care sunteti. Este extrem de important sa faceti acest lucru sub indrumarea monadei voastre, ca sa nu va ardeti corpul. Aceasta nu este ceva care trebuie sa se faca dintr-o data, ci incet si gradat, pentru a va pregati sistemul nervos. Cereti sufletului si monadei voastre sa supravegheze procesul si nu aveti a va teme de nimic. As recomanda sa se utilizeze o vreme tratamentul meditatiei pentru ascensiune de la sfarsitul acestei carti. Puneti-l pe o banda audio pe care sa va inregistrati propria voce. Cu timpul, veti integra primele saisprezece chakre. Apoi puteti incepe sa cereti chakrele din dimensiunea a cincea, de la a saisprezecea pana la a douazeci si doua.


Tehnica de ascensiune numarul opt 


   Daca simtiti vreodata disconfort in timpul meditatiei, chemati imediat, intotdeauna, echipa de vindecatori PAM (Programul de Asistenta Medicala). Acesta este un grup de fiinte inaltate format din Pan, prealuminatul zeu al vindecarii, Unitatea Medicala a Marii Fratii Albe si sufletul si monada ta. Pur si simplu cheama-i pe nume. Ei sunt special pregatiti sa ajute la orice blocaje medicale sau energetice. Eu ii invoc la fiecare meditatie ca sa ma ajute sa-mi mentin corpul echilibrat in timp ce meditez. Pentru a intelege totul despre echipa medicala PAM, cititi capitolul despre ei din a doua mea carte, Psihologia Sufletului (Soul Psychology).

Tehnica de ascensiune numarul noua 


   In fiecare meditatie, cereti coborarea si ancorarea monadei voastre, a corpului vostru Mayavarupa, a corpului vostru solar auriu angelic, a corpului vostru solar de Lumina, Dumnezeu si Mahatma. Toate acestea sunt aspecte mai inalte ale voastre (identitatea voastra multidimensionala) care vor fuziona cu sistemul vostru de patru corpuri si va vor mari ceficientul de Lumina, ridicandu-va vibratia generala.

Tehnica de ascensiune numarul zece 


   In fiecare meditatie, cereti construirea celor douasprezece lanturi ADN in corpul vostru eteric fizic. Contrar a ceea ce inteleg cei mai multi dintre oameni in legatura cu asta, cele douasprezece lanturi ADN sunt construite in corpul eteric si nu se manifesta realmente in cel fizic pana dupa ascensiune. Cereti in permanenta acest lucru si, cu timpul, aceasta lucrare se va savarsi. Ea face parte din pregatirea corpului vostru ascensionat.Tehnica de ascensiune numarul unsprezece 


   Cereti in meditatie o experienta a rapirii. Aceasta este o experienta care consta in a fi urcat pe stalpul de Lumina sau urcarea stalpului de Lumina in meditatie.

Tehnica de ascensiune numarul doisprezece 


   In fiecare meditatie cereti o binecuvantare speciala pentru ascensiune si accelerarea acesteia, de la unul dintre Maestrii Inaltati.Tehnica de ascensiune numarul treisprezece 


   In fiecare meditatie, cereti o deschidere completa a chakrei voastre pentru ascensiune si o deschidere si o activare completa a tuturor centrilor din creierul vostru. Chakra voastra pentru ascensiune este o chakra care se afla in spatele capului, acolo unde ar incepe o coada de cal. Este un loc moale in varful capului, putin spre spate. La ascensiune, aceasta chakra este complet deschisa. O alta cheie pentru ascensiune este activarea deplina a centrilor creierului si realizarea iluminarii depline a creierului. Cereti Maestrilor Inaltati sa vi se dea o dispensa divina pentru cheile ascensiunii si ankh-urile din creierul si inima voastra. Acestea functioneaza ca niste chivoturi ale legii sau merkabah-uri in miniatura, care se rotesc si va maresc coeficientul de Lumina si contin informatie pentru ascensiune. Cereti in timpul meditatiei si inainte de a adormi ca acestea sa fie puse in voi, pentru a va accelera procesul de ascensiune.Tehnica de ascensiune numarul paisprezece 


   Chemati-l pe Vywamus sau pe alti Maestri Inaltati ca sa va pregateasca sistemul nervos fizic si pe cel eteric pentru ascensiune. Aceasta este una dintre cheile cresterii coeficientului vostru de Lumina si pentru a incepe sa aveti frecventele mai inalte ale Luminii.Tehnica de ascensiune numarul cincisprezece 


   Faceti in mod regulat meditatia si tratamentul pentru ascensiune descrise la sfarsitul acestei carti. Cand nu mai utilizati aceasta meditatie mai lunga, luati notite din sectiunea despre tehnicile pentru ascensiune si incercati aceste diferite metode in diferite meditatii.Tehnica de ascensiune numarul saisprezece 


   In meditatie, prezentati-va in fata lui Sanat Kumara si faceti-va cererile-rugaciuni pentru calea voastra catre ascensiune. Aratati, de asemenea, ce aveti de oferit ierarhiei si umanitatii privind munca in serviciu pe care ati dori sa o faceti. Utilizati aceasta tehnica in special la fiecare festival Wesak, care are loc la luna plina din mai. Aceasta este, intr-adevar, cea mai sfanta zi a anului din punctul de vedere al Ierarhiei Spirituale.Tehnica de ascensiune numarul saptesprezece 


   Chemati flacara cea mare sa fuzioneze si sa se amestece cu flacara cea mica de pe Pamant. Cereti fuziunea completa a monadei, a sufletului si a personalitatii de pe Pamant. Cereti casatoria divina a sufletului cu spiritul pe Pamant.Tehnica de ascensiune numarul optsprezece 


   Chemati-i pe Helios, Metatron si Enoch pentru a primi literele de foc si toate informatiile spirituale importante din Cheile lui Enoch in toate cele cinci limbi sacre. Cereti ca toate aceste informatii sa va fie transmise in meditatie sau in timpul somnului. Acest concept se aseamana foarte mult cu derularea unei iregistrari pentru invatarea unei limbi straine noaptea, in timpul somnului, doar ca se petrece la un nivel cu mult mai inalt. Tot continutul cheilor lui Enoch si multe altele sunt literalmente programate in bancile de date ale calculatorului vostru, fara ca macar sa cititi aceste carti. Aceasta se aseamana cu Tehnica de ascensiune numarul doi, chemarea pachetelor cu informatia Luminii pentru toate cele trei sute cincizeci si doua de niveluri ale lui Mahatma. Intregul proces nu dureaza prea mult si tot acest material va fi la dispozitia voastra in viitor. El ajuta si la marirea coeficientului de Lumina.Tehnica de ascensiune numarul nouasprezece 


   “Eliminati toate implanturile extraterestre si toti elementalii. Aceasta se poate face luand contact cu sotia mea, Terri, si cu mine, sau cu orice persoana calificata din comunitatea voastra. Se poate face si prin telefon si dureaza circa o ora. Toata lumea de pe planeta are asa ceva si nu este nimic de temut. Este vorba doar despre o alta rafinare si purificare la nivel subtil, care ajuta la accelerarea ascensiunii voastre. (Pentru mai multe informatii despre aceasta, cititi cartea mea despre misterele oculte; cea de-a doua parte a cartii este o trecere in revista completa a miscarii extraterestre si da o explicatie detaliata despre tot acest proces.)”Tehnica de ascensiune numarul douazeci 


   Chemati-l pe Helios anume ca sa va ajute sa va construiti corpul de Lumina. Cereti, de asemenea, ancorarea completa a Corpurilor de Lumina ale sufletului si monadei voastre in sistemul vostru de patru corpuri si fuziunea lor deplina cu vehiculul vostru fizic. Helios este deosebit de priceput la aceasta lucrare, dat fiind ca el este Logosul Solar si intruchipeaza energia solara, care are o corelatie directa cu Corpul de Lumina.A  SAPTEA  INITIERE 


   Cea de-a saptea initiere este cea mai inalta initiere care poate fi luata in acest plan. A saptea initiere inseamna eliberarea de viata fenomenala a celor sapte planuri ale vietii noastre planetare. Este, realmente, o ridicare in afara sau peste planul cosmic fizic. Este o fuziune cu planul de constiinta Divin sau al Logosului. Vointa Maestrului fuzioneaza perfect cu aceea a Logosului Planetar. Fiul sau fiica lui Dumnezeu si-a gasit drumul inapoi la Tatal si la sursa de origine, acea stare a existentei care este denumita Shamballa. Maestrul a devenit un punct concentrat de Lumina vie. El sau ea are dreptul sa intre si sa iasa din regatul Shamballa. Vederea Maestrului trece de bariera inelului solar. El stapaneste toate cele sapte raze. (Se va vorbi despre stiinta celor douasprezece raze intr-un capitol ulterior.) El exercita legea in sistemul solar. Incepe sa vada planurile si scopurile Logosului Solar. Maestrului i se acorda revelatia calitatii iubirii/intelepciunii care se exprima prin toate formele create. Maestrul s-a despartit de orice importanta acordata formei. Chakra coroanei este chakra stimulata la aceasta initiere. Aceasta initiere este denumita in terminologia crestina reinviere.

CELE  SAPTE  CAI CATRE  EVOLUTIA  MAI  INALTA 


   In momentul ascensiunii ni se cere sa alegem una dintre cele sapte cai catre evolutia mai inalta. Cele sapte cai dintre care putem alege sunt urmatoarele:


Calea in Serviciul Pamantului
Calea Muncii Magnetice
Calea Pregatirii pentru Logosul Planetar
Calea catre Sirius
Calea Razelor
Calea pe Care Este Insusi Logosul
Calea Fiului Absolut

   Cei mai multi dintre oameni aleg calea catre Sirius, caci aceasta este universitatea din care face parte Shamballa. Ea serveste ca loc de pregatire din care, mai tarziu, in cursul evolutiei cosmice, te poti transfera pe cai mai avansate.


   Djwhal Khul a ales calea catre Sirius, ca si Buddha. Prima cale este pentru cei care doresc sa continue lucrul ca Pamantul dupa ce se inalta. Sotia mea a ales aceasta cale si a facut o intelegere cu Djwhal Khul sa ramana sa lucreze cu Pamantul timp de patru mii de ani, desi nu va ramane neaparat fizic pe Pamant in tot acest timp.


   Eu am ales calea catre Sirius si ma gandesc sa ma transfer pe calea Fiului Absolut mai tarziu, dupa pregatirea de baza pe Sirius. Mi s-a mai spus ca voi mai ramane pe Pamant aproximativ douazeci de ani, timp in care voi lucra in ashramul lui Djwhal Khul, inainte de a pleca pe Sirius. In majoritatea noptilor, in timp ce dorm, calatoresc spre Sirius in corpul meu sufletesc.


   Pentru mai multe informatii despre aceste sapte cai catre evolutia mai inalta, v-as recomanda sa cititi cartea lui Alice Bailey intitulata Initiera, cea umana si cea solara. Djwhal Khul face acolo o scurta prezentare a acestor sapte cai. Va previn, insa, ca aceste informatii trebuie preluate mai mult de emisfera dreapta decat de cea stanga a creierului vostru. V-as recomanda sa incepeti sa meditati in legatura cu aceste sapte cai ale evolutiei mai inalte chiar inainte de a ascensiona. Mai exista niste informatii despre aceste sapte cai la sfarsitul cartii lui Alice Bailey Razele Initierii.


   Dat fiind ca informatiile despre cele sapte cai ale evolutiei mai inalte sunt atat de succinte si greu de inteles, am dedicat un capitol intreg prezentarii pe larg a acestor cunostinte si informatii intr-un mod usor de inteles si clar in noua carte pe care o scriu acum si care este intitulata O autobiografie spirituala a actualei mele ascensiuni. Aceasta carte nu va fi disponibila decat la finele anului 1995 sau la inceputul lui 1996. Pana atunci, as recomanda citirea acestui set de patru volume.
Sursa: atlantisra.wordpress.com

ingeri ierarhii angelice

Meditatie pentru Ascensiune si Tratament

Meditatie pentru Ascensiune si Tratament

 

 
 
Traducere si adaptare dupa cartea „The Complete Ascension Manual”, de Dr. Joshua David Stone
„Eu aleg acum sa accept si sa invoc o patrundere adanca a energiei Mahatma in intreaga mea matrice energetica, astfel permitand unei radiatii complete si deschise a sinelui meu divin sa fie in serviciul a tot ce exista”
Vywamus
Iubite Dumnezeule, Hristoase, Duhule Sfant, Iubita si Atotputernica Prezenta Eu Sunt, Monada mea, Eu Sunt Cel Ce Sunt, Iubita Mahatma, Avatar al Sintezei, Cei Sapte Mareti Elohimi, Melchior – Logosul nostru Galactic, Comandamentul Ashtar, Arhanghelii Mihail, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel, Metatron, Helios – Logosul nostru Solar, Sanat Kumara – Logosul nostru Planetar, Lord Maitreya- Christul Planetar, Manu, Allah Gobi, Mahachohan, Sathya Sai Baba, iubiti Chohani ai celor Sapte Raze – El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Paul Venetianul, Hilarion, Maestrul Iisus si Saint Germain, Domnii Karmei, Djwhal Khul, Buddha, Vywamus, Fecioara Maria, Quan Yin, Isis, Babaji, Maretul Director Divin, Enoch, Echipa de Vindecare a Programului de Asistenta Medicala (Pan, Ingerul Supraluminat al Vindecarii, Maestrii Ascendenti si Monada), Ordinul lui Melchizedek, Ierarhia Spirituala, Mare Fratie Alba, Maestri ai Shamballei!
 
Eu Sunt Monada, Eu Sunt Lumina Divina, Eu Sunt Iubire, Eu Sunt Vointa, Eu Sunt Planul Stabilit! Cer si ma rog pentru ajutorul vostru colectiv in urmatoarea meditatie de ascensiune. Chem acum un tub atotputernic de Lumina cosmica pentru a-mi servi drept scut invincibil de protectie pe toata durata acestei meditatii si in general in toate aspectele vietii mele. Cer ca acest tub de Lumina sa fie absolut invulnerabil si invincibil pentru tot ce nu este de la Dumnezeu si Lumina Christica. 
In interiorul acestui tub larg vizualizez cum un tub mai mic de circumferinta capului meu se inalta acum de la chakra mea coroana, in sus prin sufletul meu, in sus prin monada mea sau Prezenta Eu Sunt, si apoi continua sa urce prin toate cele 352 de nivele ale fiinteii cosmice cunoscute ca Mahatma sau Avatar al Sintezei, apoi urca toata calea pana la Dumnezeu Insusi.
Acest tub de Lumina este Antakarana, sau podul curcubeu. Cand in ochii mintii tale esti conectat prin toate nivelele, atunci adu acest tub in jos prin cele 7 chakre, sau prin chakra coloanei, si trimite-l in jos catre centrul Pamantului. Acum Antakarana ta merge din centrul Pamantului pana sus la Dumnezeu.
Ma acordez acum la prezenta lui Dumnezeu. Incantez sunetul sacru Aum de 7 ori si trimit Antakarana in sus prin suflet, monada si Mahatma inapoi la Dumnezeu. Raman in tacere pentru cateva momente, ca sa simt efectele.
Cer acum de la Dumnezeu si de la Forta Divina un suvoi de Lumina Divina care sa curga in jos prin Antakarana mea si tubul meu de protectie. Las aceasta lumina sa imi umple intai corpul fizic, apoi corpul eteric, corpul emotional corpul mental si corpurile spirituale.
Acum atrag in ochii mintii mele energia Mahatma care este o constiinta de grup ce intrupeaza toate cele 352 de nivele pana la Dumnezeu. Cer aceasta energie Mahatma si Avatar al Sintezei si o las sa umple intai fiecare celula din corpul meu fizic.
O las acum sa umple fiecare organ fizic cu Lumina Cosmica. O las sa-mi umple glanda pineala, glanda pituitara, glanda tiroida, timusul, glandele suprarenale, gonadele si glandele sexuale. Las energia Mahatma sa imi umple cele 7 corpuri cu Lumina Cosmica. Energia Mahatma este energia cosmica cea mai inalta disponibila noua pe Pamant, conform lui Vywamus. Las aceasta energie sa imi imbaieze intreaga fiinta.
Iubite Dumnezeule si Iubita Mahatma, aleg acum sa primesc si sa invoc o patrundere adanca a energiei Mahatma in intreaga mea matrice energetica, permitand astfel Sinelui meu Divin sa radieze deschis si complet in serviciul a Tot Ceea ce Exista, acum.
Chem acum de la Dumnezeu si de la Forta Divina o serie de globuri aurii de Lumina. Aceste globuri mari aurii de Lumina vin in jos de la Dumnezeu si de la Mareata mea Prezenta Eu Sunt si se misca in jos prin chakra coroanei mele, intrand in toate cele 7 chakre.
Las globul auriu de Lumina sa intre in prima chakra. Acum imi deschid complet si imi activez prima chakra. Eu Sunt Cel ce Sunt. Aum!
Las globul auriu de Lumina sa intre in a doua chakra. Acum imi deschid complet si imi activez a doua chakra. Eu Sunt Cel ce Sunt. Aum! 
Las globul auriu de Lumina sa intre in a treia chakra. Acum imi deschid complet si imi activez a treia chakra. Eu Sunt Cel ce Sunt. Aum! 
Las globul auriu de Lumina sa intre in a patra chakra. Acum imi deschid complet si imi activez a patra chakra. Eu Sunt Cel ce Sunt. Aum! 
Las globul auriu de Lumina sa intre in a cincea chakra. Acum imi deschid complet si imi activez a cincia chakra. Eu Sunt Cel ce Sunt. Aum!
Las globul auriu de Lumina sa intre in a sasea chakra. Acum imi deschid complet si imi activez a sasea chakra. Eu Sunt Cel ce Sunt. Aum! 
Las globul auriu de Lumina sa intre in a saptea chakra. Acum imi deschid complet si imi activez a saptea chakra. Eu Sunt Cel ce Sunt. Aum! 
Acum, cheama Mareata ta Prezenta Eu Sunt si pe Arhanghelul Mihail si echipa Marii Fratii Albe a Programului de Asistenta Medicala (compusa din Pan, Maestrii Ascendenti vindecatori, ingerii vindecarii si Monada voastra) sa intre in fiecare chakra, sa o echilibreze perfect si sa o acordeze, inlaturand orice energii nedorite sau corzi de energie care nu corespund binelui tau Divin cel mai inalt si nici adevaratului plan al monadei tale Divine. Acordeaza-te aproximativ 15 secunde sau mai mult pentru fiecare chakra, invoca curatarea completa, vindecarea perfecta si echilibrarea fiecarei chakre.
Acum cheama flacara violeta a lui Saint Germain sa imbaieze intreaga ta fiinta in flacara lui violeta transformatoare. Lasa aceasta frumoasa energie violeta ce curge in jos de la Dumnezeu sa transforme orice si tot negativismul in puritatea si perfectiunea lui Dumnezeu. Dupa imbaierea in aceasta energie timp de aproximativ 15-30 de secunde, cheama a 12-a raza aurie si permite-i sa-ti imbaieze intreaga fiinta in energia constiintei Christice. Vizualizeaza intreaga fiinta si toate cele 7 corpuri cum sunt umplute cu aceasta energie luminoasa aurie curgand de la Dumnezeu, Mareata ta Prezenta Eu Sunt si Maestrii Ascendenti. Imbaiaza-te in aceasta Lumina aurie a celei de-a 12-a raze pentru alte aproximativ 15-30 de secunde.
Acum cere-I Lui Dumnezeu si Fortei Divine sa fi asezat in interiorul vehicolului tau de Lumina vie Merkaba. Priveste vehicolul Merkaba ca pe un cristal cu doua capete care iti inconjoara intregul corp, cu o alta sectiune orizontala cu doua capete care iese in fata si in spatele partii verticale. Vehicolul Merkaba te va ajuta sa-ti accelerezi si sa-ti grabesti frecventele vibrationale generale. Este de asemenea un vehicol in care sufletul tau poate calatorii in timpul meditatiei sau noaptea, in timpul somnului. Acum pozitioneaza- te complet in interiorul vehicolului merkaba si permite-i sa se invarta in sensul acelor de ceasornic. Aceasta invartire iti permite sa devi mult mai acordat la pulsul cosmic si la frecventele Lui Dumnezeu si ale Fortei Divine.
Acum sunt pregatit sa inceapa procesul de ascensiune! (Procesul ascensiunii este de fapt procesul descinderii spiritului in materie). Iubite Dumnezeu si Forta Divina, chem acum sufletul meu sa descinda complet in constiinta mea si in sistemul celor 4 corpuri, daca aceasta nu s-a realizat deja. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem Maretul meu Corp de Lumina sa coboare acum in constiinta mea si in intregul meu sistem al celor 4 corpuri. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem Flacara Ascensiunii sa coboare si sa intre in constiinta mea si in intregul meu sistem al celor 4 corpuri. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum activarea completa a chakrelor mele Alfa si Omega! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum Amrita, literele de foc, geometria sacra si codurile cheie din Cheile lui Enoch sa fie acum complet activate in mine. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum activarea completa si crearea celor 12 spirale ale ADN-ului meu la potentialul lor maxim, in interiorul vehicolului meu fizic. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum activarea completa a glandei mele pituitare pentru a crea numai hormonul vietii si a inceta sa mai produca hormonul mortii! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum si activez complet planurile monadei mele Divine in mintea mea constienta, subconstienta si supraconstienta si sistemul celor 4 corpuri. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum si activez complet energia mea kundalini conform ghidarii monadei mele si Maretei Prezente Eu Sunt. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum o scanteie de marimea unui bat de chibrit din Focul Cosmic de la prezenta Lui Dumnezeu Insusi sa ilumineze si sa transforme intreaga mea fiinta in lumina Lui Dumnezeu. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum o aliniere axiatonala completa asa cum este ea descrisa in „Cheile lui Enoch” pentru a alinia perfect toate fluxurile meridianelor mele in interiorul constiintei mele si in sistemul celor 4 corpuri! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum si revendic pe deplin imortalitatea mea fizica si incetarea completa a procesului imbatranirii si al mortii. Eu acum intineresc si devin mai tanar cu fiecare zi. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum dechiderea completa a celui de al treilea ochi si activarea tuturor abilitatilor mele mediumice si abilitatilor de chanelling, astfel incat sa le pot folosi pentru gloria si serviciul Celui Mai Inalt Dumnezeu si pentru fratii si surorile mele intru Christos pe Pamant. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum ca sanatatea radianta perfecta sa se manifeste in interiorul corpurilor mele fizic, emotional, mental, eteric si spiritual. Cer si comand ca aceste corpuri sa manifeste acum sanatatea si perfectiunea Lui Christ Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cea de-a 16-a chakra a mea sa coboare, mutand toate chakrele mele in jos prin coloana chakrelor pana cand cea de-a 16-a chakra a mea se aseaza in cea de-a 7-a mea chakra sau chakra coroana. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cea de-a 15-a chakra a mea sa coboare sa intre si sa se aseze in cea de-a 6-a mea chakra sau chakra celui de al treilea ochi. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cea de-a 14-a chakra a mea sa coboare sa intre si sa se aseze in cea de-a 5-a mea chakra sau chakra gatului. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cea de-a 13-a chakra a mea sa coboare, sa intre si sa se aseze in chakra inimii mele. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cea de-a 12-a chakra a mea sa coboare, sa intre si sa se aseze in chakra plexului meu solar. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cea de-a 11-a chakra a mea sa coboare, sa intre si sa se aseze in a doua chakra a mea. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cea de-a 10-a chakra a mea sa coboare, sa intre si sa se aseze in prima chakra a mea. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Vad acum restul chakrelor mele, de la 9 la 1, coborand prin picioarele mele in Pamant intr-o forma asemanatoare. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer stabilizarea completa a noului meu sistem retea de chakre corespunzator dimensiunii a cincea in interiorul constiintei mele si al sistemului celor 4 corpuri, acum. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum si vad coloana chakrelor mele luminand ca un pom de Craciun, cu prima mea chakra devenind un glob mare de Lumina alba-sidefie.
Cea de-a doua chakra a mea devine acum un glob mare de Lumina roz-portocalie.
Cea de-a treia chakra a mea devine acum un glob stralucitor de Lumina aurie.
Chakra inimii mele se lumineaza acum cu Lumina pala violet rozalie.
Cea de-a cincea chakra a mea se lumineaza acum cu o Lumina violet albastru intens.
Chakra celui de-al treilea ochi se lumineaza acum cu un glob mare de Lumina alba-aurie.
Chakra coroanei mele se lumineaza acum cu Lumina alb violeta.
Intreaga mea coloana de chakre a fost acum aprinsa cu frecventa inaltarii celei de-a cincea dimensiuni. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum cu toata inima mea si sufletul si mintea si puterea ajutorul colectiv de la celelalte 11 extensii ale sufletului meu in procesul meu de ascensiune. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem ajutorul colectiv combinat de la celelalte 143 de extensii ale sufletului din grupul meu monadic in procesul meu de ascensiune, acum. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum descinderea completa si integrarea in fiinta mea a norului de ploaie al lucrurilor care pot fi cunoscute. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem trinitatea lui Isis, Osiris si Horus, si toate energiile piramidelor care sunt aliniate cu Sursa sa descinda acum in constiinta mea si in sistemul celor 4 corpuri si sa devina complet activate acum.
Chem de asemeni pe Maestrul Inaltat Serapis Bay si energiile Templului sau al Ascensiunii din Luxor sa descinda si sa devina complet activat in interiorul constiintei mele si in sistemul celor 4 corpuri, acum. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer ca o coloana de Lumina a ascensiunii sa inconjoare intreaga mea fiinta. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum o echilibrare completa a intregii mele karme din toate vietile mele trecute si viitoare. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum cresterea frecventelor mele vibratorii din interiorul corpurilor mele, fizic, astral, mental, eteric si spiritual la frecventele celei de-a cincea dimensiuni. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum ca Lumina a o mie de sori sa coboare in fiinta mea si sa inalte frecventele mele vibrationale de o mie de ori. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem acum sunetul sacru Aum sa coboare si sa rasune prin constiinta mea si prin sistemul celor 4 corpuri. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum un botez complet si deplin de la Sfantul Duh. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acordarea perfecta si completa a dharmei mele, scopului si misiunii in aceasta viata in serviciul planului Lui Dumnezeu. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer acum coborarea corpului supra sinelui meu Christic. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer ca sinele meu inaltat la a cincea dimensiune, care este deja inaltat in intelegerea timpului simultan, sa isi contopeasca constiinta cu campul si aura mea unificate. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Chem profesorul meu spiritual (pronunta-i numele) sa descinda prin chakra mea coroana si sa isi contopeasca Lumina si constiinta lui inaltata cu constiinta mea si cu sistemul celor 4 corpuri. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Cer de asemenea ca marea Flacara a Lui Dumnezeu sa coboare, sa se integreze si sa amestece flacara ei mareata cu micuta mea flacara pe Pamant. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
In cele din urma, chem monada mea, Mareata Prezenta Eu Sunt si spiritul sa coboare acum complet in constiinta mea si in sistemul celor 4 corpuri si sa ma transforme in Lumina si in Maestrul Inaltat care cu adevarat sunt. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Pastreaza cateva momente de liniste pentru a permite ca ascensiunea completa sa se desavarseasca in timp ce ramai pe pamant. In timpul fuzionarii complete cu Lumina in constiinta si in sistemul celor 4 corpuri ale tale, recita urmatoarele afirmatii ale adevarului:
Fii linistit si recunoaste ca Sunt Dumnezeu! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt invierea si viata! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt mareata Presenta Eu Sunt pe Pamant in vecii vecilor! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt Maestrul Inaltat (rosteste-ti numele complet)! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt Dumnezeu traind in acest corp ca (rosteste-ti numele)! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Mareata Prezenta Eu Sunt este acum sinele meu adevarat! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt inaltarea in Lumina. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt Adevarul, Calea, Lumina. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt usa deschisa pe care nici un om nu o poate inchide. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt perfectiunea Divina facuta sa se manifeste acum. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt revelatia Lui Dumnezeu. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt Lumina care lumineaza fiecare om care vine in aceasta lume. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt flacara cosmica a victoriei cosmice. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt fiinta inaltata care doresc sa fiu acum. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt vibratia ridicata a Christului meu deplin si a potentialului Eu Sunt. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt Aum-ul manifestat in aceasta lume. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt un membru deplin al Marii Fratii Albe si al Ierarhiei Spirituale. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt manifestarea implinita a sinelui etern. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt intruparea iubirii Divine in actiune. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu traiesc in interiorul tuturor fiintelor si toate fiintele traiesc in mine. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt acum una cu planul monadic al constiintei pe Pamant! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt acum existenta in maretul meu corp de Lumina pe Pamant. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Imi declar acum abilitatea de a transforma cele 4 corpuri ale mele in Lumina si de a calatori oriunde in universul infinit al Lui Dumnezeu. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
 
Il chem pe Helios, Logosul Solar, sa trimita acum in constiinta mea prin chakra mea coroana, cele 64 de Chei ale lui Enoch in toate cele 5 limbi sacre, astfel incat ele sa fie integrate complet in fiinta mea pe Pamant. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu imi afirm pe deplin identitatea ca Sine Etern, Christ, Buddha, atma, monada, Prezenta Eu Sunt pe Pamant, in serviciul umanitatii. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Afirm pe deplin ca Sunt fizic nemuritor si pot, daca aleg, sa raman pe Pamant la nesfarsit fara sa imbatranesc! Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu vad fiecare persoana, animal si planta ca intrupare a Eternului Sine, indiferent daca ei sunt constienti de adevarata lor identitate sau nu. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu sunt acum integrarea perfecta a monadei, sufletului si personalitatii pe Pamant. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
In acest moment sfant a venit salvarea. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Sunt un sine unit cu Creatorul meu. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Eu Sunt Lumina lumii. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
Sunt acum o fiinta complet inaltata care a ales sa ramana pe Pamant pentru a fi in serviciul tuturor fiintelor constiente. Eu Sunt Ceea Ce Sunt. Aum!
Kodoish, Kodoish, Kodoish,Adonai Tsebayoth! (Sfant, Sfant, Sfant, este Domnul Dumnezeul Ostilor Ingeresti!) 
Kodoish, Kodoish, Kodoish,Adonai Tsebayoth! (Sfant, Sfant, Sfant, este Domnul Dumnezeul Ostilor Ingeresti!) 
Kodoish, Kodoish, Kodoish,Adonai Tsebayoth! (Sfant, Sfant, Sfant, este Domnul Dumnezeul Ostilor Ingeresti!) 
Eu Sunt Cel Ce Sunt. Aum!
 
La inceputul acestei meditatii, aseaza-te intr-un loc confortabil, unde sa nu fi deranjat. Aseaza-te cu fata spre rasarit, deoarece curentul spiritual este cel mai puternic in aceasta directie. Aceasta Meditatie pentru Ascensiune si Tratament poate fi facuta cu voce tare sau in liniste. De asemeni poate fi inregistrata si ascultata seara inainte de culcare. Cei cu motivatie puternica pot lua in considerare inregistrarea si setarea ei pe repetare continua, pentru a fi ascultata in timpul somnului.
 
Aceasta este o meditatie extraordinar de completa si atotcuprinzatoare. Ea invoca in mod sigur energia ascensiunii. Este o meditatie si un tratament recomandat a fi facut zilnic, fie o data sau de doua ori pe zi, in mod constant. Este sigur faptul ca aceasta meditatie si tratament iti transforma complet constiinta, cele patru corpuri si realitatea.
 
 
 

Frecvenţele Ascensiunii – Modificare ADN

Frecvenţele Ascensiunii

 
Acum cativa ani niste cercetatori au redescoperit o scala de frecvente armonice care era folosita in antichitate, dar pierduta de-a lungul vremii si inlocuita cu scala muzicala armonica moderna. Aceasta scala armonica era inca folosita in muzica gregoriana din evul mediu… Apoi autoritatile bisericesti au pretins ca ea a fost pierduta. Noua intelegere a acestor frecvente redescoperite sustine ca acestea nu aveau doar scopul de a crea muzica, ci ele reprezentau de fapt frecventele de baza ale Creatiei, care modifica materia si nivelul de constiinta, deci ‘realitatea’. Desigur, cei care le-au redescoperit au inceput sa le foloseasca pt vindecare, deoarece ele au darul sa readuca structurile corpului fizic la armonia arhetipala, prin refacerea ADN-ului. Sunt sase frecvente fundamentale: 396, 417, 528, 639, 741 si 852 Hz. La acestea au mai fost adaugate, respectand principiul armonic, inca trei: 174, 285 si 963 Hz. Dintre frecventele fundamentale, una se remarca in mod deosebit – 528 Hz – considerata a fi frecventa iubirii divine, Codul Sursa. Aceasta frecventa ne readuce in armonie divina cu toata Creatia, facilitand vindecarea si miracolele.
Codul Sursa, dezvaluit
 
Exista un aspect absolut stiintific al inaltarii, care incepe sa se infiltreze mai mult în mintea colectiva, cu privire la rezonanta – iar cei aflati în prima linie a noii omeniri cunosc bine acest lucru. Acele suflete care inaugureaza noua lume incep sa cante pe un ton diferit. Fara exagerare. Omul nou (angelic) este acordat la rezonanta de 528 Hz a inimii (superioare) sacre, ce rezoneaza in armonie cu reteaua cristalina (Christica). Frecventa de528 Hz a IUBIRII este Codul Sursa al creatiei … CHEIA universala necesara ca sa ne descatusam potentialul co-creativ, ca sa ne eliberam de constrangere si ca sa intram pe terenul de joc al Noului Pamant. Acest cod actioneaza ca un limitator, pentru a asigura ca puterile sacre ale universului le sunt acordate doar celor cu inima curata.
Ești pe cale să pornești într-o călătorie care ar putea să îţi schimbe viaţa în profunzime.
Atenua stresul şi anxietatea. Stimulează sustinerea sistemului imunitar. Creareasincronizării creierului. Îmbunătăţeşte memoria şi rezolvarea problemelor. Hrănesteintuiţia şi fluxul de creaţie. Întărirea dezvoltării personale. Îmbunătăţirea somnului.Depaseste problemele emotionale. Hranirea corpului, minţii şi spiritului.
• DO de sus – 174 Hz -fundatia , formarea de bază, baza, sursa
• UT – 396 Hz – eliberează de frică şi culpabilizare
• RE – 417 Hz – soluţionarea situaţiilor nerezolvate
 • MI – 528 Hz – transformare şi miracole (repară ADN-ul)
• FA – 639 Hz – conexiune / relaţionare interumană
• SOL – 741 Hz – expansiunea constiintei
• LA – 852 Hz – dezvoltarea intuitiei, restaurează ordinea spirituală
• SI – 963 Hz – accesarea energiei creatorului:
  • acţioneză asupra lobilor frontali ai creierului;
  • induc regenerarea celulară şi facilitează producerea unor substanţe care întăresc sistemul imunitar (este vorba de beta- endorfine produse în encefal, cu puternic efect analgezic şi care sunt răspunzătoare de senzaţia de plăcere);
  • reduc confuzia, anxietatea, depresia şi insomnia, furia şi iritabilitatea;
  • amplifică intuiţia şi discernământul;
  • induc capacitatea de a avea o viziune globală şi completă a situaţiei în care ne aflăm;
  • amplifică imaginaţia creatoare, vitalitatea, echilibrul şi stabilitatea;
1. Ascultand pentru prima oara, se recomanda sa va intindeti pe spate si sa intrati in cea mai confortabila stare a dumneavoastra sau sa gasiti cea mai relaxanta pozitie in scaun.
2. Pastrati volumul la nivelul maxim pe care il puteti suporta.
3. Este posibil sa simtiti o senzatie vibratorie in zona cervicala incepand de la baza gatului gradual sfarsinduse in zona fruntii la finalul track-ului.
4. Este posibil sa simtiti „amorteala” dupa ce ati incheiat ascultarea track-ului si este posibil sa simtiti o durere de cap impreuna cu o senzatie de zvacnire pe o scurta perioada de timp avand in vedere ca experimentati crearea unor noi cai neuronale apartinand celor doua emisfere ale creierului. In momentul in care migrena si senzatia de zvacnire se vor reduce semnificativ va veti simti mai bine / mai nou decat v-ati simtit vre-odata. Bucurati-va de acest sentiment! Procesul dumneavoasta de ascensiune a inceput.
 5. Cei care au contact prima oara cu acest track il pot asculta inainte de o cura de odihna sau de somnul de noapte deoarece pe parcursul somnului efectele de dupa ascultare nu sunt simtite si te trezesti complet regenerat si reinoit.

6. SA NU LUATI MEDICAMENTE PENTRU TRATAREA DURERII DE CAP..este foarte important. E necesar sa intelegeti ca discomfortul cauzat de migrena si ameteala se datoreaza procesului natural de vindecare in curs de desfasurare si a nici unui alt motiv.

7. O sa dormiti in mod normal intre 12 si 16 ore pe perioada vindecarii pana in punctul in care corpul este complet regenerat. O sa simtiti putina osteneala pe perioada vindecarii dar procesul ar trebui sa se incheie in 5 – 6 saptamani.
8. Daca exista o senzatie de amortire in zona capului o stare de confuzie impreuna cu oboseala pe masura imediat dupa ascultarea track-ului, va sfatuim sa iesiti a aer curat si sa respirati adanc. Va veti simtit revigorat in scurt timp.
9. Consumati o cantitate semnificativa de apa deoarece corpul dumneavoastra va elimina toxinele acumulate pe parcursul timpului si de asemenea ingrijiti-va sa consumati atatea proteine cat corpul dumnevoastra solicita.
10. Ascultati track-ul pana in punctul in care efectele de dupa nu mai exista, deoarece asta indica faptul ca a-ti primit impulsul necesar pentru ascensiune iar corpul si mintea vor avea grija pana veti atinge maximul de potential care va este destinat.
11. Majoritatea Chakrelor vor fi activate in procesul de vindecare..inclusiv capacitati telepatice marite, clarvedere si capacitati vindecatoare( Daca a-ti simtit un gadilat si multa caldura in centrul palmelor indiferent daca sunteti stangaci sau dreptaci e necesar sa stiti ca aveti activata capacitatea de a vindeca afectiunile tridimensionale sau bolile celorlalti )..vor fi o multime de lucruri noi pe care le veti descoperi in capacitatile dumnevoastra ! Ceea ce s-a mentionat aici este doar o mica parte din intreg.
12. Sub nici o forma sa nu faceti abuz de putere in urma dobandirii acestor abilitiati care au doar menirea de a ajuta si de a fi impartasite cu ceilalti si nu folosite in scopuri egoiste. 
( Traducere de Marina Reslescu )

ACTIVAREA ADN – EVOLUTIE SPIRITUALA

ACTIVAREA ADN

         

 
Inchipuiti-va ca v-ati trezi intr-o dimineata si ca ati realiza ca aveti capacitati supraomenesti in stare latenta care asteaptau sa fie descoperite. Ca odata ce v-ati activat aceste capacitati, ati putea obtine tot ce ati dorit in viata, ati putea trai o viata fara momente dramatice, ati putea avea corpul ideal din punct de vedere fizic, ati deveni imuni in fata oricarei boli si ati putea inversa procesul de imbatranire. Imaginati-va cum ar fi daca ati realiza ca v-ati putea schimba de fapt amprenta vietii, ADN-ul, care sa va permita marirea potentialului creativ, sa puteti accesa subconstientul devenind intuitiv, clarvazator si sa descoperiti instantaneu scopul vietii dumneavoastra. Exista acum o metoda care va va permite sa faceti toate aceste lucruri si chiar mai mult de atat, proces numit Activarea ADN.
 
Ce inseamna de fapt Activarea ADN?
 
Majoritatea stiu ca ADN reprezinta o “amprenta a vietii” care se afla in fiecare celula din corp. In plus la fiecare helix dublu cu 2 catene ale ADN din cromozom, mai sunt adaugate 10 catene eterice de ADN pentru fiecare om, care au fost dezactivate si in stare latenta inca de la inceputul istoriei. Fiecare catena adaugata are capacitatea de a permite persoanei sa aiba realizari mai mari. Oamenii de stiinta au admis faptul ca in momentul de fata folosim doar 3% din ADN-ul cu 2 catene pe care il avem. Astfel, traim intr-o societate in care oamenii sunt bolnavi, nefericiti, stresati, provoaca razboaie, se indeparteaza de sentimentul iubirii si au interupt legatura cu universul. Cei mai multi trebuie sa mediteze timp indelungat pentru a putea trai experienta mistica – atat de grava este ruptura in momentul de fata. Imaginati-va ca activati 100% ADN-ul cu 2 catene si inca 10 catene suplimentare. Veti ajunge sa folositi 10% din creierul dumneavoastra, devenind o fiinta cu multiple capacitate psihice, telepatice si cu putere de manifestare dincolo de imaginatie. In plus, veti opri procesul de imbatranire si veti arata si va veti simti mai tineri. Aceasta este amprenta divina initiala, ceea ce omul ERA inainte. S-a scris referitor la faptul ca Iisus a avut 12 catene din ADN activate. De-a lungul intregii istorii a umanitatii s-au nascut copii care au marit vibratia planetei si care au mai mult de 2 catene din AND active – ei sunt cunoscuti sub numele de copiii Indigo. Acestia sunt copii incredibil de inteligenti, iubitori si uimitori care sunt gresit diagnosticati cu A.D.D. deoarece au dificultati de atentie in timpul orelor. ADN-ul dumneavoastra este amprenta vietii si cel care controleaza fiecare functie din fiecare celula. Daca va schimbati ADN-ul, va veti schimba de fapt viata.
 
 Sunt sceptic – toti cei care au facut cursuri de biologie in liceu stiu ca ADN-ul are o structura cu helix dublu. Cum este posibil sa existe catene din ADN suplimentare si cum arata acestea? Portiuni din lantul ADN pe care stiinta l-a identificat ca fiind “helix dublu” reprezinta doar portiunile de suprafata din componentele chimice, elementale si electrice ale catenelor ADN active. Totusi, stiinta trebuie sa identifice spectrul multidimensional al comportarii ADN si sa fie constienta de faptul ca in structurile ADN detectabile exista nivele de structura si functie care coordoneaza functionarea intregii amprente genetice care in momentul de fata nu sunt depistabile prin metoda stiintifica moderna. Amprenta umana de ADN se va infatisa intotdeauna analizei din exterior ca fiind o configuratie cu helix dublu alcatuita din 2 catene. Dar ceea ce scapa intelegerii este faptul ca in interiorul helixului dublu exista si se vor mai dezvolta treptat catene suplimentare cu helix dublu care se unesc si vor adauga codul lor de functionare in structura amprentei ADN active. Pe masura ce stiinta inainteaza in intelegerea spectrului multidimensional, intelegerea structurii arborelui si a functiei ADN se vor dezvolta treptat.
 
Cum si de ce a fost ADN-ul nostru “deconectat”?
 
Daca studiati istoria veche a omenirii, veti vedea cum predecesorii nu erau “primitivi” asa cum v-ar face sa credeti anumiti istorici si anumite guverne. De fapt, ei erau mult mai avansati decat noi in ziua de azi. Acestia comunicau telepatic si erau de fapt zei. Deci, dupa cum banuiti, ar fi destul de greu sa controlati o astfel de persoana. Imaginati-va cum ar fi daca cineva de la locul de munca ar avea capacitati telepatice. Nu credeti ca acest lucru l-ar face pe seful dumneavoastra sa nu se simta in largul sau? La un moment dat, de-a lungul istoriei, cateva fiinte care s-au autodenumit “zei” nu si-au putut invinge natura umana, prin urmare au decis sa faca o manipulare genetica care a dus la separarea creierului. Acest lucru a insemnat separarea partii analitice din ratiunea persoanei de cea intuitiva si emotionala, iar problemele legate de aceasta intamplare pot fi inca observate si in zilele noastre. Apoi au deconectat 10 din 12 catene ale ADN, dar le-au lasat acolo. Unele din acestea o reprezinta substanta ADN pe care stiinta o numeste ADN-ul “blocat”, acel ADN care se afla acolo in celule dumneavoastra, celalalt este ADN-ul eteric care exista in vibratii mai inalte, armonioase pe care nu le puteti vedea cu ochiul liber. Imediat ce acele 10 catene eterice de ADN au fost deconectate, oamenii care urmau sa se nasca dupa acest moment descifrau cu greu gandurile. Apoi, aceste fiinte care s-au autonumit zei au introdus limbajul. 

Limba separa triburile si popoarele. Ganditi-va cat de simpla ar fi viata daca ar exista doar o singura limba universala! Si astfel, oamenii au inceput sa dea comenzi verbale pentru a intelege si a executa anumite sarcini, iar acest lucru exista si in ziua de azi. Priviti cum militarii din lume fac acest lucru prin intermediul “comenzilor”. Urmatoarea decizie consta in modificarea structurii ADN a oamenilor pentru a elimina capacitatile psihice si pentru a bloca mintea inconstienta aproape complet. Prin urmare, cele 10 catene ale ADN au fost descurcate, iar implanturile au fost puse in corpurile eterice pentru a le impiedica sa se contopeasca din nou. Catenele au fost de asemenea deconectate de la sistemul endocrin din corpul fizic, ceea ce impiedica crearea unei substante chimice care activeaza glanda pituitara, pineala si hipotalamusul. Astfel, aceste glande s-au micsorat din cauza neintrebuintarii lor, iar oamenii de stiinta nu isi dau seama pentru ce sunt folosite. Din acest motiv, majoritatea oamenilor folosesc in prezent mai putin de 10% din creier. Doar cateva persone au pastrat folosirea acestor glande in generatiile viitoare – acestia poarta in ei acele genele speciale care ii transforma in adevarati mediumi, mistici sau shamani. Cea mai mare parte a omenirii a fost lasata cu capacitatea de a activa glandele si 10 catene ale ADN, dar doar daca ei s-ar ocupa de acest lucru si daca ar sti cum sa o faca. Si asta este ceea ce face Perfectiunea ADN – reactiveaza aceste catene de ADN, astfel incat persoana respectiva sa isi poata da seama de adevaratul potential genetic si de amprenta originala. Iar activarea ADN-ului va va permite de asemenea sa va intrebuintati in cele din urma creierul in proportie de 100%. Istoria umanitatii este interesanta si va incurajez sa experimentati aceste cunostinte prin cercetarea dumneavoastra plina de sarg. Rasa noastra nu a fost afectata doar de falsificarea genetica si de experimentare, dar a fost aproape in totalitate exterminata datorita distorsiunilor din reteaua planetara. Pamantul este si el un organism viu si capteaza energie de la Sursa la fel ca orice organism viu sau ca orice structura planetara. Noi, in calitate de fiinte care traim pe Pamant, nu putem decat sa captam in corpurile noastre vibratiile pe care le atrage Pamantul de la Sursa. Daca retelele Pamantului sunt deteriorate, atunci fiecare forma de viata de pe Pamant va avea un sablon ADN deteriorat. Distorsiunile retelei planetare din anul 3470 IH in Masacrul din Babel a cauzat mutatii in sablonul uman ADN, ceea ce a dus la scurtarea perioadei de viata a omului, a blocat perceptia senzoriala superioara, a provocat pierderea memoriei rasei si a amestecat tiparele originale ale limbii care sunt formate pe corespondenta literelor de foc ale ADN. Rasa noastra a suferit de amnezie, a murit tanara si se afla in continuu conflict babilonic inca de atunci. Acest eveniment istoric a fost notat in istorie ca povestea biblica “Turnul Babel”.

 
 Care sunt beneficiile cunoscute si rezultatele activarii ADN?
 
Activarea ADN indeparteaza blocajele energetice, invaluind Sinele Suprem, constiinta sufletului, Avatarul insusi si Rishi – partea din dumneavoastra care se afla cel mai aproape de Sursa sau de Dumnezeu. Prin urmare, extinderea constiintei este una din principalele avantaje si dupa sedinte, veti fi mai constienti de tot, in special de scopul vostru si motivul pentru care v-ati incarnat aici, in acest moment din aceasta “perioada”. Veti deveni constienti sau veti vedea lucruri pe care altii nu le pot vedea – cateva din problemele ascunse care au loc si modalitatea de a lua decizii care sa va ajute pe dumneavoastra si familia dumneavoastra in cel mai bun mod. Functiile creierului dumneavoastra aflate in stare latenta vor incepe sa devina active, in special glanda pineala. Acest lucru va ajuta la atingerea celor 7 simturi superioare, iar apoi le veti putea folosi zilnic prin practica. Unele din beneficiile fizice enumerate de catre clienti sunt urmatoarele: cresterea parului cu firul mai gros, pierderea greutatii si stabilizarea greutatii dorite, energie crescuta si reintinerirea diferitilor muschi. Veti incepe sa observati cum si corpul este o forma a gandului si va puteti schimba corpul mult mai usor prin concentrare, asa ca nu va trebui sa va obositi atat de mult. Din punct de vedere emotional, veti trece peste problemele dramatice, peste agravarea zilnica a vietii. Corpul dumneavoastra va suferi o detoxificare care va aduce in prim plan la suprafata probleme emotionale mai vechi pentru a putea fi vindecate pentru totdeauna, pentru a nu mai fi cauza bolii si impuritatilor din organism. De asemenea veti experimenta un nou sentiment de incredere si siguranta si veti transmite acest lucru si celorlalti, lucru care va permite intocmirea unor relatii complete, incredere accentuata si discernamant si atragerea sufletelor pereche. Aproape toti afirma, de asemenea si materializarea mai rapida a ceea ce doresc.
 
Ce fel de vindecari au loc dupa activarile ADN?
 
La momentul activarilor au loc vindecari spontane. De obicei au legatura cu problemele fizice grave sau cu cele emotionale. Dupa aceste activari, are loc un proces de purificare care incepe sa detoxifieze corpul fizic, emotional si mental. Au fost multi pacienti care s-au autovindecat de cancer si de alte boli grave dupa activarile ADN.
 
Cat timp dureaza pana la aparitia efectelor ca urmare a sedintelor? 
 

 

Acest lucru depinde de persoana. Toti suntem diferiti si ne aflam din punctul de vedere al evolutiei la nivele spirituale diferite. Dupa efectuarea a peste 2000 de sedinte, am observat urmatoarele. Unii oameni observa efectele imediat dupa sedinta, se vindeca instantaneu, iar realizarile miraculoase se intampla spontan, in timp ce altii au afirmat ca au constientizat rezultatele pe o scala cuprinsa intre 1 si 5 zile dupa sedinta. Totusi schimbarile nu au loc peste noapte. Ele au loc timp de saptamani intregi si chiar luni dupa fiecare sedinta. Asta se datoreaza faptului ca lucram asupra corpurilor subtile, asupra acelora care se afla la vibratii mai inalte. De fapt aveti 15 nivele in campul aurei. Astfel, blocajele energetice pe care le indepartam din aceste dimensiuni mai inalte ale sinelui dumneavoastra dureaza de obicei cateva zile pentru a cobori in constiinta persoanei si in realitatea holografica.

 
Natura multidimensionalitatii 
 
Pana nu de mult, toti oamenii nascuti pe Pamant erau nascuti ca fiinte tridimensionale. Ceea ce inseamna ca erau cu totul in planul sau taramul material, si constiinta lor era „blocata” in Dimensiunea a Treia. Ei functionau prin primele trei chakre, cea materiala, cea emotionala si cea mentala. Acolo unde se gasea spiritualitate, era de obicei vazuta ca ceva din afara sau altceva decat functionarea normala de zi cu zi. Fiinta Dimensiunii a Treia este constienta de el sau de ea ca un individ unic, separat. Nu exista simt real al unitatii sau unimii de constiinta care este un factor al constiintei dimensiunilor mai inalte. Din cauza acestui simt al separarii, oamenii au construit o societate care isi da seama prea putin de interconectarea dintre fiinte si dintre actiuni. Si datorita acestei lipse de constientizare, oamenii au creat o planeta de necazuri si suferinta, unde indivizii nu vad necesitatea de a fi responsabili pentru gandurile, sentimentele si actiunile lor. Frica de a nu supravietui la nivel individual, din cauza lipsei de resurse, a dus la lacomie si dezechilibru care trebuie sa fie adresate pentru a crea o casa planetara stabila pentru toti oamenii. Copiii Indigo au ajuns aici cu cheia catre multi-dimensionalitate. Ei au fost nascuti in corpuri ale Dimensiunii a Treia, dar constiinta lor era efectiv in Dimensiunea a Patra si capabila de a se muta in cea de-a Cincea. Cand acest „val” de constiinta Indigo a ajuns pe planeta la inceputul anilor `70, s-a deschis calea pentru toti oamenii si pentru planeta insasi sa se mute in Dimensiunea a Patra.  La nivelul Constiintei din a Patra Dimensiune, oamenii devin constienti de Legea Universala a Unitatii, altfel stiuta ca ”Constiinta Unitatii”. Aceasta lege afirma ca toti suntem Unul, toti suntem conectati si ca orice afecteaza pe unul ne afecteaza pe toti. Copiii Indigo poarta aceasta constientizare in constiinta lor, si asta ii conduce catre a fi razboinici pentru multe cauze care vor vindeca Pamantul si ii vor opri pe oameni de la distrugerea si poluarea mediului lor inconjurator si de la vatamarea altor oameni.
 

 

Legea lui Unu sprijina (hraneste) de asemenea intelegerea in fiintele Indigo ca toti suntem egali, si nimeni nu este mai bun decat oricare altul. Aceasta constiinta si constienta de grup este calea catre viitor pentru oameni. Vom invata sa functionam in mod cooperant si pentru binele tuturor daca vrem sa cream Noul Pamant pe care ni-l dorim. Oamenii Indigo respecta talentele si abilitatile fiecarui individ, dar aceste talente nu fac pe nimeni superior altuia. Jocul ego-ului si importantei de sinenu-si gaseste locul in viata unui Indigo. Cand constienta unui Indigo se deschide in Dimensiunea a Cincea, el devine constient de el insusi ca un Creator. Constienta Dimensiunii a Cincea iubeste sa creeze. Toate sistemele de credinte religioase si sistemele economice de astazi de pe Pamant sunt creatii ale Formei Gandirii Dimensiunii A Cincea pe care le pastram prin suportul nostru continuu ale acestor forme de ganduri. Ele formeaza o grila a Dimensiunii a Cincea in jurul Pamantului. Fiintele din dimensiunile cele mai joase sunt complet in necunoasterea faptului ca modelele lor de gandire si comportament sunt controlate de la acest nivel. Cand constienta Indigo se deschide spre acest nivel, apare adesea o respingere a tuturor sistemelor de credinta si o constiinta a libertatii de a crea cai noi si alternative de gandire si fiintare. Persoana Indigo preia misiunea planetara de a crea si a aduce noi moduri de gandire si existenta pentru Planeta Pamant. Dar, la acest nivel de constiinta ea este inca preocupata de dualitatile „bine” si „rau”, care determina ce fel de sistem este cel mai bun pentru Pamant. Urmatorul past in constiinta este trecerea dincolo de dualitate intr-un taram in care totul este vazut ca parte a binelui superior si pentru binele marelui intreg. Acest stadiu avansat este cunoscut ca si Constiinta a Dimensiunii a Sasea, si este taramul Copilului Christic sau al Copilului Magic. Toti copiii de Cristal sunt nascuti in acest nivel de constiinta. Ei au acces imediat la aspectele magice si spirituale a ceea ce sunt, si sunt capabili sa mixeze imaginatia si creatia in moduri fantastice si pline de bucurie. Daca ar fi lasati sa se descurce singuri, ar crea imediat o planeta magica. Dar, ei au inca de a face cu o constiinta largita a Dimensiunii A Treia, si ei se lupta cu modelele si comportamentele pe care le gasesc aici.

Cand constiinta unui adult Indigo face trecerea in stadiul de constienta de Cristal, el intra in constienta Dimensiunii a sasea si in semintia Constiintei Christice. Ei sunt renascuti, in constiinta, ca si copii Christici sau Magici. Odata cu aceasta apare o constienta a veseliei vietii, si a jocului Spiritului prin fiintele umane de pe aceasta planeta. Atunci toata viata este vazuta ca magica si binecuvantata, si toata viata este directionata si avansata prin lucrarea spiritului. In acest moment, fiinta intelege principiul capitularii in fata cursului undei evolutionare superioare, in timp ce-si exercita dreptul de a fi cocreator la nivel individual. Constiinta de Cristal, atunci cand s-a maturizat suficient la acest nivel, poate sa se mute la nivelul Dimensiunii a Saptea, unde constienta se deschide spre natura misiunii spirituale a fiintei. Un adult de Cristal sau Christic la acest nivel este gata sa preia misiunea planetara ca pe o un purtator al constiintei dimensiunilor mai inalte catre ceilalti. Aceasta munca poate introduce invatarea si vindecarea la o scara majora, sau poate fi simpla, de a purta energia in campul auric astfel incat ceilalti sa poata accesa vibratiile mai inalte pe propria lor carare ascensionala. Copilul si adultul de Cristal poarta acum potentialul de deschidere completa catre nivelul al Noualea de Constiinta Christica Completa. Aceasta incorporeaza al Optulea nivel, sau nivelul Arhetipal, unde fiinta are control total asupra „povestii” vietii ei pe Pamant, si nivelul al Noualea, unde fiinta isi asuma responsabilitatea completa pentru administrarea Planetei. Exista atunci potentialul pentru fiinta sa-si continue calatoria la al Zecelea nivel, unde fiinta acceseaza responsabilitatile ei sau ale lui pentru Sistemul Solar; al Unsprezecelea nivel, unde este accesat nivelul Galactic de constiinta si in final al Doisprezecelea nivel, unde Raza Aurie a Constiintei Universale inaugureaza fiinta ca pe o Fiinta Universala Completa. Al Treisprezecelea nivel reprezinta Maestrul, care patrunde in Misterul Divin ca o scanteie deplin constienta a Esentei Divine Creatoare.
 
Toby Alexander
 
sursa: Cristal Life
 
 

Factorul Siriusian – Prisma din Lira

Factorul Siriusian – Prisma din Lira

 

“ Arzând ca steaua ce a sosit la timpul Recoltei,
strălucind în mijlocul miriadei de stele
În întunericul nopţii, steaua pe care oamenii
o numesc Câinele lui Orion. Cea mai strălucitoare dintre ele,
cu un semn rău vine ea, aducând multă înfrigurare
în sânul oamenilor fără speranţă…”
-Iliada
Tărâmul Siriusian este unul dintre primele ce va fi explorat de către conştiinţa curioasă care a trecut prin Prisma din Lira şi s-a fragmentat din Fondatori. Sirius reprezintă un simbol foarte important pentru întreaga familie galactică – cel al triadei. Sirius este grup stelar trinuitar, deşi acest fapt încă nu a fost validat din punct de vedere ştiinţific.¹ Din punct de vedere simbolic, el reprezintă modelul format din două polarităţi aflate la baza triunghiului şi îmbinarea sau integrarea lor în vârf. El reflectă dorinţa fundamentală a familei galactice de a se reuni prin integrarea polarităţilor.
După Infuzia Dimensională, multe conştiinţe ce au ales să rămână nonfizice au gravitat în jurul tărâmurilor Siriusiene. Aici, ele au început să creeze structurile atât fizice cât şi nonfizice prin care Siriusienii vor juca un rol important în drama aflată în desfasurare. Ei vor devenii unii dintre primii ingineri genetici şi eterici care au mers pe urma Fondatorilor.
Anticipând ceea ce va veni, aceşti Siriusieni nonfizici au început să creeze (prin transmutarea energiei în materie) o lume de densitatea a treia care va putea fi capabilă să susţină viaţa fizică. Ei au creat de asemenea mai multe tărâmuri cu o vibraţie mai ridicată, pentru conştiinţele care vor alege să trăiască în starea nonfizică. Prin urmare, datorită abilităţii lor de a crea tărâmuri potrivite pentru toate manifestările conştiinţei, ei au devenit cunoscuţi ca Lorzii din Sirius.
În timpul conflictelor dintre Lira si Vega, reprezentanţi din ambele polarităţi care au venit pe Sirius aveau dorinţa de a integra polarităţiile. Lorzii din Sirius s-au pregătit pentru a primi un influx atât de energie pozitivă cât şi de energie negativă. Ei erau conştienţi de scenariul care trebuia să se desfăşoare.
________
1. În anii 20’, unii astronomi cum ar fi Van Den Bos şi Finsen de la Observatorul Uniunii şi mai recent D. Lauterborn au afirmat că Sirius este într-adevăr un grup stelar triunitar, deşi nu s-au găsit date care să confirme acest lucru.
Veganii care au ales sa locuiască pe tărâmul Siriusian au decis să se încarneze fizic în interiorul unei realităţi de densitatea a treia. Din punct de vedere cultural ei erau polarizaţi către latura masculină şi filozofia lor era centrată în jurul ideii de dominare, lucru care va deveni mult mai dificil de menţinut în cea de-a patra densitate. Ei simţeau că trebuie să îşi domine mediul înconjurător şi să îşi controleze evoluţia. Conform viziunii lor, acest lucru le va permite să fie stăpânii realităţii lor; iar în momentul când au luat această decizie, evoluţia lor a început să avanseze într-un ritm accelerat.
Pornind de la această dorinţă, Veganii au început să facă planurile pentru a coloniza o planetă care se afla pe orbita unuia dintre sorii din Sirius. Dacă doreau să menţină această filozofie centrată în jurul ideii de dominare, polarizarea naturală inerentă în ea putea fi perpetuată doar printr-o existenţă de densitatea a treia. Ei urmau să fie foarte apropiaţi de latura fizică a realităţii, creând un voal de iluzie şi de uitare chiar mai dens decât cel pe care îl trăiţi acum pe Pământ. Ei erau atât de siguri de abilităţiile lor (şi atât de inconştienţi faţă de atracţia separării din dimensiunea tridimensională), încât au început să fie zeloşi în a accelera procesul evolutiv al speciilor asemănătoare primatelor, specii care se dezvoltau pe lumea în care au ales să se încarneze. Odata ce ADN-ul speciilor indigene a ajuns să fie conform dorinţelor lor, ei au început să se încarneze.
Aceşti noi Siriusieni şi-au pierdut aproape instantaneu memoria conexiunii lor cu Vega. Voalul era prea dens. Dorinţa lor de a crea uitare era atât de puternică încât nu şi-au mai amintit nimic din originile lor. Ei nu visau şi nu meditau. Ei nu se angajau în activităţi creative decât dacă îşi consolidau astfel structura lor de putere. Atunci când acest zel a fost transpus în realitatea fizică, el a creat o cultură mânată de dorinţa dominării – asupra fiinţelor din jurul lor şi asupra universului.
În timp ce planeta Siriusiană orientată negativ şi-a continuat dezvoltarea, un grup din Lira a decis să se aventureze în sistemul Siriusian. Aceste fiinţe au ales să rămână în dimensiunile nonfizice. Orientarea lor era centrată către ideea de ai ajuta pe alţii. Ei erau în special interesaţi să îi vindece pe cei care sufereau. Combinaţia dintre Siriusienii orientaţi negativ (care şi-au negat sinele spiritual) şi Siriusienii pozitivi, nonfizici ce au venit din Lira (care credeau că este datoria lor să îi vindece pe toţi cei care sufereau), a creat o asemenea dinamică şi tensiune încât s-au produs reverberaţii atât în sistemul Siriusian cât şi dincolo de el.
Astfel, a început drama. La nivele subsconştiente şi inconştiente pozitivii au început să îi bombardeze pe negativi cu iubire şi energie de vindecare. Deoarece negativii erau atât de ferm ancoraţi în tridimensional, acest lucru le-a cauzat durere psihologică. Cu cât negativii se opuneau mai mult cu atât pozitivii trimiteau mai multă energie de vindecare. Divergenţele apărute din această interacţiune erau foarte inconfortabile pentru toate conştiinţele din sistemul Siriusian. Într-un final Lorzii din Sirius au intervenit.
S-a decis că acest conflict să fie încă o dată mutat într-o altă locaţie. De această dată însă, se va încerca integrarea dintr-o perspectivă mai puţin polarizată. Lorzii au început să caute o nouă locaţie pentru a adăposti acest conflict. Nu le-a luat mult timp să descopere proprietăţiile electromagnetice ale unei regiuni numite Orion. Astfel a luat naştere mitul stelei Sirius, Steaua Câinelui, care luminează drumul Vânătorului – Orion.
Deşi conflictul iniţial a fost îndepărtat din sistemul Siriusian, civilizaţia fizică a continuat să existe. Ei s-au îndepărtat atât de mult de spirit încât au ajuns în pragul morţii, unde au fost nevoiţi să se reîncarneze din nou în sistemul fizic, îndepărtându-se chiar mai mult de orice formă de existenţă nonfizică. Prin urmare, majoritatea societăţii polarizate negativ nu a fost conştientă faţă de acest conflict, aşadar nu li s-a permis să ştie faptul că el a fost mutat în sistemul Orion. Societatea lor a continuat să experimenteze acest voal al uitării. Cei care au dorit să experimenteze integrarea din perspectiva negativ-pozitiv au călătorit spre Orion din constelaţia Lira/Vega. Uneori, foarte rar, un suflet dintr-o lume Siriusiană negativă care a ajuns la integrare, va merge către arena Orioniană.
Din perspectiva pozitivă (şi nonfizică) Siriusiană, ei vor deveni capabili să îi influenţeze în mod direct pe negativii care au nevoie de ajutor. Mulţi s-au aventurat bucuroşi către Orion pentru a-şi asuma această sarcină. Ceilalţi au ales să rămână în interiorul tărâmurilor Siriusiene, îndreptându-şi abilităţiile de vindecare către alte scopuri. Alţi pozitivi din Lira s-au alăturat provocării Orioniene. Astfel s-a nascut istoria galactică.
Datorită dorinţei pozitive a Siriusienilor de a facilita vindecarea fizică (membrii civilizaţiei alegând să fie de ajutor părţii fizice şi nu să intre în ciclul reîncarnării), ei s-au aliniat cu energiile Arcturiene. Arcturia este o civilizaţie orientată spre vindecarea emoţională. Împreună ei au format Matricea Sirius/Arcturia. Această matrice este prezentă în aproape orice planetă fizică locuită de familia galactică, fiind o energie holistică care simbolizează vindecarea corpului, a minţii şi a spiritului.
Planeta Pământ a cunoscut Matricea Sirius/Arcturia în multe forme. Ea este o energie arhetipală folosită în diverse scopuri, de către un individ sau o societate. Ea este maleabilă şi poate fi modelată în orice formă adecvată. Oricare ar fi forma sa, ea este îndreptată spre serviciul părţii fizice. Matricea Sirius/Arcturia le reaminteşte conştiinţelor de conexiunea lor cu Întregul şi de abilităţiile lor naturale de autovindecare.
 
Deşi într-un numar mic, un grup de Siriusieni pozitivi au decis de asemenea să se încarneze în dimensiunea fizică. Cu toate acestea, ei au ales ca în locul formei umanoide să se încarneze într-o altă formă care este mai în acord cu propria lor natură. Această formă sunt cetaceele. Delfinii şi balenele reprezintă o transpunere a energiei Siriusiene într-o lume fizică, polarizată. Conform simbolismului arhetipal, apa reprezintă subconştientul. Cetaceele stau acolo în liniste – în oceanele Pământului şi în marea subconştientului umanităţii. Ele sunt un semn al potenţialului umanităţii de a integra polarităţiile.
Dintre toate energiile care fac parte din familia galactică, cea Siriusiană este folosită cel mai des pe Pământ. Numele Sirius înseamnă “Cel care Străluceşte” sau “Cel care Arde”, numit şi “Steaua Câinelui” sau “Steaua Nilului”. Probabil fiindcă este cea mai strălucitoare şi a doua dintre stelele cele mai apropiate, vizibile de pe Pământ (aflată la 8.7 ani lumină depărtare), multe culturi antice, în mod special cea Egipteană, au recunoscut importanţa energiei Siriusiene.
Uneori, conştiinţele din Sirius pot alege să îşi densifice vibraţia pentru a deveni vizibile oamenilor de densitatea a treia. De-a lungul multora dintre dinastiile egiptene era un lucru comun să fii vizitat de un Siriusian deghizat într-un zeu (de exemplu Isis, Osiris şi Anubis). Aceste “costume” le-au permis egiptenilor să le onoreze mai uşor prezenţa; şi deseori vizitele Siriusienilor au declanşat memorii ale vremurilor din trecut, în care “zeii” umblau liber pe Pământ. Aceşti Siriusieni le-au oferit Egiptenilor (cât şi altor civilizaţii de pe Pământ) informaţii astronomice şi medicale foarte avansate. Chiar şi astăzi, savanţii se întreabă care sunt originile acestor informaţii.
De cealaltă parte a globului, cultura Maiaşă avea propria sa relaţie cu Sirius. Lor le-au fost oferite cunoştiinţe medicale şi astronomice încă nedescoperite de către cercetători. Maiaşii aveau o relaţie mult mai personală cu Siriusienii. Aceşti maiaşi erau turişti din Sirius (încarnaţi aici pe Pământ) care au dorit să experimenteze latura fizică dintr-o perspectivă tridimensională. Relaţia lor cu Siriusienii era atât de intimă încât aceştia le-au oferit tehnologia transmutării – din materie către energie/conştiinţa pură. Atunci când lecţiile s-au încheiat, rasa Maiaşă a dispărut (s-a transmutat), lăsând urme pe care umanitatea să poată merge.
Aceşti Siriusieni au lăsat în urmă multe capsule temporale şi enigme care urmează să fie descoperite de viitoarele generaţii. Una dintre aceste enigme sunt craniile de cristal.
Craniul de cristal reprezintă natura infinită a omului şi a conştiinţei sale. Uitându-se în profunzimile sale, un individ poate simţi viitorul şi prezentul. Oamenii încă nu au învăţat cum să decodifice datele şi emoţiile care sunt declanşate atunci când cineva se uită în infinitatea unui craniu. Probabil că într-o zi, informaţiile codificate în interiorul lui vor aprinde un val de reamintire la nivelul umanităţii, aşa cum probabil a fost şi intenţia Siriusienilor. Ei sunt unul din grupurile originare care au lăsat indicii privind trecutul Pământului.
Este important de ştiut faptul că Siriusienii nu sunt neapărat un grup de extratereştrii ci o conştiinţă de grup care se manifestă atât fizic cât şi nonfizic. Ei sunt forţa motrice a dezvoltării civilizaţiei de pe Pământ. Aşa cum va fi arătat în capitolele urmatoare, ei sunt unul din actorii principali care au participat la crearea speciei umane de pe Pământ.
Întorcându-ne la planeta Siriusiană orientată negativ, există o analogie a filozofiei lor în practicile de pe Pământ. Ceea ce este numită “magie neagră” sau “Artele negre” îşi are sursa în filozofia Siriusienilor negativi. În cadrul culturii Egiptene, adorarea organizată a forţei negative s-a desfaşurat în interiorul templelor preoţiilor lui Set. Această filozofie respinge ideea reintegrării în matricea universală. Adepţii acestei filozofii se consideră a fi unici, separaţi şi egocentrici. Iluzia pe care au creat-o este cea de iresponsabilitate faţă de acţiunile lor. Deseori ei au nevoie de multe lecţii, şi uneori de multe vieţi, pentru a înţelege că acţiunile şi convingerile lor crează realitatea din care încearcă să evadeze.
Dintr-o perspectivă uşor negativă, o altă manifestare a influenţei Siriusiene asupra Pământului este reprezentată de Illuminati. Illuminati sunt un grup de extratereştrii orientaţi negativi (unii dintre ei fiind orientaţi pozitiv), prezenţi în formă fizică sau nonfizică, care au venit pe planeta voastră în timpul Creării Pământului.²
Aceste fiinţe au simţit că nu primesc recunoaşterea (sau puterea) pe care credeau că o merită.³ Multe dintre conştiinţele timpurii venite din afara planetei, care au interacţionat cu umanitatea, le-au permis energiilor sau “istoriilor” lor să evolueze şi să devină un arhetip pentru ajutorarea Pământului. Alţii însă s-au identificat cu ideea de control. Daca nu îi pot controla pe alţii, ei simt că nu există… şi sunt înspăimântaţi de nonexistenţă. Încă de la începutul creării Pământului, această motivaţie i-a îndemnat să încerce să se amestece în treburile umanităţii. La fel ca o insectă enervantă, ei sunt o bătaie de cap, dar rareori cauzează probleme serioase. Numai indivizii care nu reuşesc să acceseze propria putere interioară vor fi găsiţi în acele structuri de putere de pe Pământ care încurajează frica şi neputiinţa. Ei nu pot fi o influenţă dacă cineva nu le permite. Totul se reduce la ideea de a vă revendica propria putere.
____________
2. Grupul Illuminati nu este format numai din Siriusieni. Alte grupuri, cum ar fi cele din Orion, fac şi ele parte din structura Illuminati.
3. Aceste fiinţe reprezintă doar o mică parte din conştiinţa Siriusiană. Încă de la Crearea Pământului, umanitatea a dezvoltat câteva relaţii foarte stranse şi pozitive cu fiinţele de pe Sirius, aceştia fiind printre principalii susţinători ai umanităţii.
DISCUŢIE:
O idee finală cu privire la manifestările contemporane ale energiei Siriusiene are legătură cu apariţia extratereştriilor ameninţători prezenţi în literatura OZN. În cea mai mare parte, experienţele profund negative cu OZN-uri, mutilăriile vacilor şi fenomenul “Oameni în Negru”, au legătură cu grupurile negative de Siriusieni (şi Orionieni), care de fapt produc mai multă frică decât pagube. Uneori Siriusienii fizici (şi Orionienii) pot străpunge straturile de protecţie ale sistemului solar cu scopul de a încerca să provoace haos. Care este motivaţia lor?
Explorând textele Sumeriene antice în care este prezentată o istorie timpurie şi natura conflictelor dintre zei, putem ajunge la concluzia că Pământul (în totalitatea lui sau parţial) a fost implicat în disputele teritoriale ale diferitelor grupuri. Deseori a fost pusă întrebarea: De ce Siriusienii par atât de interesaţi de progresul Pământului? Dacă este adevărat faptul că Sirius este un grup stelar triunitar (aşa cum este sugerat in tradiţiile astronomice ale tribului Dogon), ar putea fi adevărat şi faptul că Sol (soarele Pământului) este sau a fost odată cea de-a treia stea? Dacă aşa se prezintă situaţia, atunci înseamnă că încă de la crearea Pământului, el ar putea să fi fost implicat în disputele teritoriale dintre Siriusieni. Acest lucru ar explica de ce Siriusienii orientaţi negativi consideră că au dreptul de a dispune de Pământ după bunul lor plac. De asemenea, poziţionarea Pământului ar putea fi un indiciu cu privire la acuzaţiile Siriusienilor îndreptate împotriva altor extratereştrii, acuzaţii care susţin că aceştia au intervenit în problemele interne ale Siriusienilor; astfel luând naştere multe dispute istorice. Siriusienii pot considera Pământul ca făcând parte din teritoriul lor. În prezent, Sol se află la o depărtare de doar 8.7 ani lumină faţă de Sirius, şi este privit de către astronomi ca făcând parte din familia noastră de stele.
Mulţi dintre vechii Siriusienii erau profesionişti în manipularea genetică. În timpul procesului Creării Pământului, Siriusienii orientaţi fizic au implantat în primii pământeni un cod ADN latent. Atunci când Pământul începe să atingă o anumită frecvenţă vibraţională, acest cod va fi declanşat. El îi va ajuta pe cei de pe Pământ să îşi reamintească istoria galactică a umanităţii. Siriusienii contemporani orientaţi negativ sunt îngroziţi de acest lucru. Ei şi-au limitat în mod constant progresul spre a patra dimensiune, datorită fricii lor faţă de nonexistenţă. Le este frică de faptul că dacă Pământul face tranziţia, ei vor face de asemenea tranziţia şi vor înceta să mai existe. Ei cred că dacă menţin societatea în frică, Pământul nu va fi capabil să realizeze saltul în conştiinţă. Ca şi organizaţie, ei nu pot determina soarta omenirii, deoarece oamenii de pe Pământ deţin mult mai multă putere decât cred Siriusienii negativi. Cu toate acestea, ei vor continua cu demersurile lor deoarece nu cunosc o altă cale.
Fie că este vorba de extratereştrii fizici sau de energia arhetipală, identitatea Siriusiană este interconectată cu cea a umanităţii. Ea este plină de cunoaştere şi de provocări. Un individ trebuie mereu să îşi reamintească de Sirius ca fiind triadă care reprezintă integrarea polarităţilor – acesta fiind şi destinul Pământului.
Prisma din Lira – Lyssa Royal si Keith Priest
Traducere: Oprea Alexandru

Misterul celor sapte raze si arhanghelii

Misterul celor sapte raze

 
   de Susan Barber, cu RPL, si Djwhal Khul
In ceea ce urmeaza am spicuit unele parti dintr-un articol de RPL, al carui nume intreg n-am putut sa il descifrez si ale carui comentarii au facut de fapt obiectul unui channeling intre Alice Bailey si Djwhal Khul. Puteti gasi diferite versiuni ale acestui articol in multe locuri pe internet doar cautand „ Sapte Raze” sau „RPL”.
Cea mai mare parte, totusi,  provine din channeling-uri primite si din relatia mea personala cu Djwhal Khul (cunoscut sub numele de Tibetanul), Maestrul Intrupat care este sursa invataturii despre raza din acest secol. Djwhal Khul, dupa umilele mele cunostinte, a preluat, mai mult sau mai putin, conducerea „ashramului” celei de-a doua raze, in timp ce Kuthumi (ca si altii din vietile lui, fiind adeptul lui Pitagora), conducatorul celei de-a doua raze, si-a continuat activitatea cu Sananda (esenta Spiritului omului nascut Iisus), intru Inaltarea Umanitatii.
Va rog sa intelegeti ca si concluziile mele, si ale lui Alice s-au conturat si sunt limitate de intelect si de intelegerea umana. Si, cu toate aceste informatii, va rog sa nu „credeti” ceea ce cititi, ci doar sa considerati aceste informatii ca un declansator pentru propria intuitie.
Cei sapte frati sunt toti copii ai aceluiasi Tata. Dar cei mai in varsta seamana mai mult cu Tatal, in timp ce cei patru mai mici seamana cu Mama.
Cei trei mai in varsta au plecat spre Universul Stelar si acolo l-au reprezentat pe Tatal, iar ceilalti au plecat spre Universul Stelar reprezentand natura celei pe care Tatal o iubea.                                         
Alice Bailey
In citatul de mai sus, de Alice Bailey, cei trei frati mai in varsta sunt primele trei dintre cele sapte raze. Ei reprezinta atributele Creatorului.
Aceste trei raze, in cea mai simpla expresie a lor, reprezinta Trinitatea, energiile Marelui Spirit care a facut posibila Creatia.
Prima raza, in aceasta analogie, ar fi Spiritul, cea de-a treia ar fi Materia si cea de-a doua, care se afla intre cele doua, Constiinta – copilul nascut din unirea primei cu cea de-a treia. Arhanghelii asociati cu aceste trei raze sunt Mihail (prima), Gabriel (a doua) si Uriel (a treia).
Celelalte patru sunt: 4 – Armonia; 5 – Inteligenta; 6 – Devotamentul; 7 – Libertatea – toate provenind din cea de-a treia raza, Materia. Ele reprezinta carateristicile Universului Creat si lupta acestuia sa invinga Dualitatea si sa redevina Unul.
Cum se manifesta razele energetice
Prima raza (a Puterii, Protectiei si Credintei), este raza Vointei si a Intentiei. Ronna Herman discuta mult despre prima raza in articolele ei despre Arhanghelul Mihail (a se vedea Arhanghelul Mihail si arealele arhanghelice) . In manifestarea ei pozitiva, aceasta energie este energia Regelui Bun. Prin aspectul ei negativ, este energia Tiranului. Aspectul feminin al acestei energii arhanghelice al primei raze este Faith – Credinta.
RPL: „Aceasta energie este inceputul si sfarsitul sintezei, sursa tuturor energiilor. Este esenta puterii si a energiei insesi. Prima raza este forta scopului, a directiei, a concentrarii si a unicitatii, pentru care intotdeauna Vointa este cuvantul-cheie. Ea este caracterizata de urmatoarele calitati: intensitate, dinamism, rapiditate si dominare. Dar, de multe ori, rezultatele sunt detasarea, izolarea si cristalizarea. Si, din forta si directia ei, se naste puterea distructiva a creatiei .”
A doua raza, a Dragostei si Intelepciunii, este raza Invatatorului, a celor care servesc. Multi, foarte multi dintre cei care vor citi aceste randuri vor fi puternic iluminati de aceasta a doua raza, pentru ca cei care ajuta la nasterea Noii Constiinte se bazeaza foarte mult pe aceste energii. In aspectul pozitiv, aceasta energie lucreaza cu Lumina. In aspectul ei negativ, aceasta a doua raza ne poate conduce sa raspundem la intrebari care nu au fost puse sau sa intervenim in libera vointa a altora, ceea ce se numeste „a calca pe karma”. Arhanghelul celei de-a doua raze este Gabriel, iar aspectul feminin este Cristina, cunoscuta si drept Constanta.
RPL: „Constiinta este nascuta din a doua energie, in unire cu dualitatea, spiritul si materia. Acesta e sursa si mixul dintre lumina si iubire, magnetism si relatii, coerenta si concisivitate. Este raza intelepciunii, sensibilitatii si intuitiei, la fel ca si a claritatii si a atentiei la detalii. Acesta energie este o forta a invataturii, calificarii si vindecarii. De multe ori are ca rezultat atasamentul si atractia, dar, curios, induce si constientizarea fricii, opusul iubirii si al relatiilor interumane. A doua raza este energia intregului sistem solar si de aceea este, totusi, o raza de sinteza profunda.”
A treia raza, a Inteligentei Creatoare, este cea care aduce actiunea in ecuatia Umanitatii. Cea de-a treia raza face ca lucrurile sa se desfasoare. Permanent ea spune: „OK, am toate aceste cunostinte, toata aceasta pregatire si aceasta instruire. Si acum, ce trebuie sa fac cu ea?!?!?” In aspectul ei pozitiv, cea de-a treia raza lucreaza in aliniere cu iubirea si serviciul pentru altul. Cand nu este in aliniere cu aceste influente, ea creeaza ceva ce nu este prevazut de Planul Divin. Arhanghelul pentru aceasta raza este Uriel, iar aspectul feminin este Caritatea.
RPL: „Inteligenta si activitatea emana din aceasta forta, un rezultat al scopului si al intelepciunii. Este energia unei manipulari totale si puternice, a creativitatii si a adaptabilitatii. Nevoile se fac cunoscute prin aceasta forta, se formuleaza planuri, se selecteaza materiale si se desfasoara afaceri. Cea de-a treia raza este clara, purtand idei mentale si intelectuale in cautarea adevarului, pentru a se putea manifesta in materie si substanta. Este forta care evoca forma.”
A patra raza, a Armoniei, este de asemenea o raza de lupta. Pentru ca Armonia, prin definitie, se creeaza prin Disarmonie. Este, de asemenea, o raza a emotiei, pentru ca experienta Armoniei este o experienta emotionala. Procesul de aliniere si de creare de frumusete din haos este procesul care are nevoie de Lumina celei de-a patra raze. De aceea, prin excelenta, este raza artistilor. Si, pentru ca aceasta raza poate privi ambele parti ale fiecarei intrebari, este, de asemenea, raza nehotararii, a oscilarii, a nestiintei ce sa faci in momentul urmator. Arhanghelul celei de-a patra raze este Gabriel, iar aspectul feminin este Speranta.
RPL: „Aceasta energie sta simbolic in mijlocul seriei de sapte raze si este relatia-magnet a aspectelor opuse, punctul de armonie, legand si mediind conflicte, dureri si lupte,  in sensul ca toate fructele dualitatilor isi au radacina in a patra raza. Ea stimuleaza creativitatea, arta si frumusetea si e caracterizata de sensibilitate la culoare si la sunet. De altfel, si discriminarea, rapiditatea si cautarea perfectiunii isi au originea in ea. Fortele intuitive si relationale sunt foarte puternice in aceasta raza care evoca viata, iubirea si intelegerea.”
A cincea raza, a Mintii sau a Intelectului, este acea energie care cauta sa intre in interiorul Univesului manifestat, pentru a-l intelege, si, prin realinierea energiilor la Planul Divin, sa vindece. Energia celei de-a cincea raze este energia microcosmosului. Este raza omului de stiinta si de aceea penetreaza, asa cum zicem ca intelectul penetreaza orice. Ea intra in interiorul lucrurilor si extrage intelesul/structura . Arhanghelul acestei raze este Rafael, iar aspectul feminin este Maria, Regina Cerului.
RPL: „Aceasta este energia concretizarii in substanta, a cunostintelor, a stiintei si a stimularii in cele trei lumi. Ea conduce la cautari, analize si dezvoltari de idei, care, intr-un final, produc Lumina si Intelepciune. Este energia diferentierii si investigarii, care conduc la separari, curatiri si cristalizari. Dar determinarea si discriminarea cu care aceasta forta lucreaza conduc in minte/intelect la o ultima frontiera a intelegerii si la revelarea adevarului.”
A sasea raza, a Devotamentului, este acea energie care cauta sa faca Universul sa se manifeste in forma ideala. Ultimii 2 000 de ani au fost guvernati de aceasta energie, dar acum se intampla transferul spre energia celei de-a saptea raze. A sasea raza este raza calugarului, a preotului –  a femeii sau a barbatului la care devotamentul catre Dumnezeu ia forma devotiunii practice. In aspectul sau pozitiv, este Energia lui Iisus sau a lui Christos. In aspectul sau negativ, devotamentul se transforma in fanatism. Razboaiele religioase si Inchizitia sunt expresia negativa a energiei celei de-a sasea raze. Arhanghelul acestei raze este Uriel, iar aspectul feminin este Gratia.
RPL: „Toate semintele devotiunii si dorintei curg prin aceasta energie. Ea genereaza aderenta, intensitate si persistenta. Determinarea (hotararea) care rezida in aceasta raza este esenta pura, cateodata plina de forta, furie, chiar motive fanatice si violenta militara. Abstractizarea si aspiratiile caracterizeaza a sasea raza, intr-un sens idealistic: o loialitate orientata catre nivelurile cauzale ale fiintei. A sasea raza este puterea de a recunoaste ce e drept si indreptatit, tendintele pozitive si abilitatea de a vedea Lumina.”
A saptea raza, a Libertatii si Ceremoniei magice, este energia transmutarilor si a maiestriei de a lucra cu energia creatoare. Energia celei de-a saptea raze este capabila sa faca sa dispara limitele si sa creeze in locul acestora ceva mai potrivit. St.-Germain este de secole conducatorul ei, dar cel mai reprezentativ personaj al acestei energii este marele vrajitor Merlin, mentorul lui Artur.
In forma sa pozitiva, aceasta energie lucreaza cu echilibrul, care respecta libertatea adevarata, si cu transformarea fricii in iubire. Aspectul negativ este dat de faptul ca, uneori, aceasta energie calca in picioare libertatea altora. Arhanghelul celei de-a saptea raze este Zadkiel, iar aspectul feminin este Sfantul Ametist sau Flacara Violet.
RPL: „Aceasta ultima energie este forma cea mai tangibila care poate exprima planetele Universului. Ea reprezinta calitatea relatiei dintre spirit si materie si de aceea e magica. Ritmul ei construieste, integreaza, circula si se manifesta. Ea produce sau aduce noutatea in forma. Puterea relationala a acestei raze motiveaza legea si ordinea, regulile si ritualurile, organizatiile si grupurile de constiinta. Este intelegerea practica si energia vitala externalizata, care umple atat interiorul (corpul), cat si periferia (constiinta) .”
Razele noastre personale
Fiecare dintre noi avem mai multe corpuri, corpul fizic fiind doar unul dintre ele. Altele sunt corpul mental si corpul emotional. De asemenea, avem cu totii un Grup Suflet (cea mai mare entitate din care facem parte ca individ, o esenta a personalitatii – modul in care interactionam cu lumea exterioara) si o Monada de care apartinem, adica grupul de suflete angajate toate, ca si noi, in aceeasi misiune pe planeta Pamant.
O „interpretarea a razei” este ca si o harta astrologicca, descriind doar care dintre cele sapte raze lumineaza asupra fiecaruia dintre cele sapte aspecte ale Sinelui descrise mai sus. Puteti gasi oameni care sa faca acest lucru pentru voi, cautand pe internet.
Va pot da un exemplu despre un anumit gen de rezultate pe care le pot avea cele sapte raze asupra diferitelor corpuri ale Sinelui vostru.
Deci, hai sa zicem ca al nostru corp emotional este scaldat in energia celei de-a patra raze. Din moment ce aceasta raza este energie emotionala, vom fi dublu afectati emotional de tot ceea ce ni se intampla. Daca cineva ne intreaba ce cautam in viata aceasta, s-ar putea sa raspundem ca noi cautam pacea mintii, iar cel mai inalt criteriu de valoare ar fi probabil frumusetea – aceea care evoca un raspuns emotional de iubire, de multumire, de pace, de armonie si de adevar.
Cum ar fi daca personalitatea noastra ar fi scaldata in energia primei raze? Ei, atunci, chiar si daca avem cele mai sincere motive, tot vom parea ca vrem sa dominam pe altii, ale caror experiente de putere in vietile trecute nu au fost intotdeauna la inaltime!
Se spune: „Cei care pot – fac, iar cei care nu pot – invata pe altii!”
De fapt, e mult mai corect sa spunem ca, daca Monada voastra este scaldata in energia celei de-a doua raze, cu siguranta ca veti fi, intr-un fel sau altul, educatori, in timp ce, daca aveti parte de energia celei de-a treia raze, veti fi undeva in lumea asta, facand lucrurile sa se intample.
Acestea sunt doar cateva exemple, iar, in opinia lui RPL, Djwahl Khul spune ca una dintre misiunile noastre in aceasta viata este sa echilibram energia razelor sufletului nostru cu cea a personalitatii.
Invocarea razelor
Cand facem munca interioara, putem chema direct energiile razelor si putem cere Arhanghelilor sa ne trimita energiile de care avem nevoie sa contrabalansam anumite efecte. De exemplu, daca ne simtim indecisi (fapt ce vine de la a patra raza ), fiind tentati sa privim la o intrebare din toate partile, putem chema ajutorul Arhanghelului Mihail si energia primei raze sa ne mobilizeze vointa.
In mod special, putem cere ca toate energiile care ne influenteaza sa fie intotdeauna in echilibru cu Planul Divin, pentru ca tot ce facem si tot ce gandim sa fie in perfecta concordanta cu iubirea si serviciulpentru altul.
www. Spiritofmaat. com

Bazele spiritualităţii – D-zeu Sursa Unica

Bazele spiritualităţii

– D-zeu Sursa Unica –


 
„Tot ce există este Sursa sau Dumnezeu şi nu este nimic altceva decât Sursa”. „“Sursa este Una singură”. Când aceste afirmaţii sunt înţelese perfect, nu au mai rămas întrebări în minte. Dar pe cât de simplu sună, înţelesul şi explicaţiile lor sunt profunde şi nefamiliare celor mai mulţi dintre noi. Când privim în jurul nostru, vedem diversitate, multitudine. Pare că întreg
Universul este format dintr-un număr infinit de entităţi, obiecte, toate cu o substanţă şi aparenţă diferită. Nu vedem nici o existenţă identică cu alta, sunt întotdeauna diferenţe – uneori foarte subtile. Orice există este unic şi distinct faţă de altceva (nici două amprente nu sunt la fel). Totul – aproape întreaga materie – pare foarte solid. Noi vedem graniţe, observăm separaţia.


Există un sens al lui „Eu” sau „Eu am un corp” – corpul meu, care pare să fie separat de alte corpuri şi de restul Universului. Există sensul existenţei „subiectului“, în timp ce orice altceva pare a fi „obiect”. Există senzaţia „creatorului” – precum „Eu fac asta, Eu am făcut asta sau Tu ai făcut…”, care întăreşte sentimentul că fiecare dintre noi este o entitate autonomă
(independentă), ce poate face lucruri independente faţă de rest sau faţă de Univers. Avem senzaţia că deţinem controlul asupra emoţiilor sau a acţiunilor noastre, simţim că avem „liberul arbitru”. Dacă asta este chiar adevărat, atunci de ce originalul nostru pretinde: „Tot ce există este o singură Sursă sau Dumnezeu şi nu există altceva decât Sursa”? Pare a fi ilogic sau doar o teorie intelectuală, inventată pentru confortul căutătorilor spirituali. Cum poate să existe numai Sursa şi apoi în acelaşi timp, cum putem avea toate aceste diversităţi şi separarea pe care o  observăm? Afirmaţia noastră originală pare să contrazică faptele evidente şi experienţele noastre clasice, deoarece noi nu spunem că orice lucru provine  din aceeaşi Sursă, ci noi spunem „orice lucru este Sursa”. Este o afirmaţie  foarte puternică, în contradicţie aparentă cu experienţele noastre zilnice, referitoare la Adevăr.
 
În cele ce vor urma, vom vedea că afirmaţia„“Totul este Sursa Unică sau Dumnezeu” este de fapt foarte compatibilă cu toate experienţele noastre. Nu numai atât, noi vom descoperi că acesta este Adevărul fundamental. Vom afla că tot ce am vorbit până acum despre Adevăr, este numai un adevăr relativ, dar este chiar 100% în concordanţă cu acest Adevăr unic – „Totul este Sursa”. Vom putea înţelege că toate acţiunile despre care spunem că sunt
acţiunile noastre sunt de fapt acţiunile Sursei Unice şi toate acestea le vom putea dovedi prin folosirea unor noi şi senzaţionale descoperiri din Fizica Modernă, ce sunt prezentate în ultimul „comentariu ştiinţific”. În continuare vom revela şi conceptul a ceea ce este Sursa.

Să descriem acum pas cu pas, cum Sursa Unică poate să apară în diverse manifestări, deci cum Unitatea şi Simplitatea pot conduce la o astfel de  Complexitate.

 
Sursa (Absolutul, Dumnezeu sau Adevărul) este într-o continuă Mişcare. Ea vibrează în mod asemănător unor expansiuni şi contracţii continue şi  vibraţiile Ei sunt constituite dintr-un spectru larg, de la jos la înalt, ca şi  diferitele mărimi (înălţimi) ale valurilor pe suprafaţa unică a oceanului.
 
Universul este aceasta „Sursă în Mişcare” şi nimic altceva, pur şi simplu este Sursa vibrând cu frecvenţe diferite. Fiecare lucru din jurul nostru este o vibraţie (frecvenţă) diferită a aceleiaşi Surse, iar orice lucru pare diferit numai din cauză diferitele vibraţii ale Sursei se  prezintă diferit celor cinci simţuri sau conştiinţei noastre. Cele mai multe  lucruri ne apar foarte solide deoarece anumite vibraţii creează forţe  electromagnetice ce dau falsa senzaţie de soliditate. Întrucât conştiinţa  noastră este limitată, ea nu poate vedea Adevărul, ci vede Adevărul numai aşa cum îi apare ei, însă aparenţa nu este întreaga Realitate, ci este numai o 

 

aparenţă a Realităţii. Conştiinţa nu este conştientă de acest lucru, ia aparenţa ca Adevăr Unic şi creează o iluzie. Înţelegerea şi experienţa noastră privitoare la Univers şi la Adevăr este din nefericire bazată pe iluzia creată de simţurile noastre (sau conştiinţă). Să ne imaginăm Sursa precum un mare Ocean.
 
Oceanul este în mişcare şi când se mişcă formează valuri. Valurile sale urcă şi coboară la diferite înălţimi – semănător cu vibraţiile Sursei. Când cineva priveşte la ocean din afară, el vede numai o suprafaţă limitată. În fiecare moment, fiecare val îi pare foarte solid şi el vede valuri distincte, ca şi cum fiecare val este ceva diferit, cu o formă unică. Să presupunem – de dragul argumentaţiei – că el nu a mai văzut niciodată apa sau oceanul şi nu poate observa totalitatea şi integralitatea oceanului şi faptul că totul este apă. El vede valuri distincte, foarte diferite şi separate unul de altul şi va gândi că fiecare val acţionează şi se mişcă independent. Nu va înţelege că oceanul este cel care se mişcă cu ajutorul valurilor sale şi că valurile nu sunt nimic altceva decât o manifestare a oceanului – o aparenţă de suprafaţă. Conştiinţa sau simţurile noastre sunt în aceeaşi poziţie cu persoana care scrutează oceanul de la distanţă şi pierde unitatea şi integralitatea acestuia, dar observă în loc, diferite forme ale valurilor (entităţi). Simţurile noastre, când privesc Universul – în mod asemănător – văd fiecare persoană, fiecare obiect sau fiecare entitate, foarte diferită, separată şi solidă. Simţurile noastre nu înţeleg că în esenţă aceasta este o iluzie autocreată. Fiecare persoană, fiecare lucru sunt doar diferite vibraţii ale Sursei Unice, pe care aceasta le creează când se mişcă. Universul este manifestarea Sursei Unice.
 
Totul este vibraţie (precum frecvenţele notelor muzicale) şi pare solidă numai simţurilor noastre. Orice lucru apare diferit şi separat numai la suprafaţă, deşi în esenţă toate sunt conectate fără graniţe, într-o completă Unitate şi Integralitate. Orice lucru văzut de noi este Aparenţa Sursei, aşa cum Ea se arată simţurilor noastre, însă Adevărul nu este limitat doar la Aparenţă, Adevărul este că „Tot ce există este Sursa Unică” – aşa cum fiecare val nu este nimic altceva decât apă sau ocean. Sursa şi „Sursa în Mişcare” nu sunt două lucruri diferite. Universul creat de către Sursa în mişcare este Sursa În Sine. Orice fiinţă vie sau obiect fără viaţă este în esenţă Sursa sau dumnezeu „travestit”, deoarece tot ce există sunt vibraţii ale Sursei, iar vibraţiile şi Sursa nu sunt două lucruri diferite, ci numai UNUL. Aceasta este minunata „nondualitate“ în Univers, care spune că Universul este Sursa în Mişcare, dar spune şi că „Sursa în Mişcare” este chiar Sursa (nu două lucruri diferite), astfel încât Universul nu este nimic altceva decât Sursa. Totul este Sursa sau Dumnezeu şi nu există nimic altceva decât Sursa sau Dumnezeu. Este atât de frumos şi aceasta nu este filozofie, nu este doar teorie, este Adevărul fundamental.

Imaginaţi-vă un telescop direcţionat către o stea foarte îndepărtată. El nu ne va arăta steaua, dar probabil că ne va arăta în loc, un punct de lumină. Steaua, bineînţeles nu este o pată de lumină, însă ea va părea astfel celui ce utilizează telescopul, din cauza limitărilor asociate lui. Conştiinţa noastră, inclusiv cele cinci simţuri – ca şi telescopul de mai înainte – este numai un

instrument, ce ne ajută să observăm şi să dăm un sens Universului. Totuşi conştiinţa fiind limitată,limitează Adevărul pe care încercăm să-l vedem sau să-l cunoaştem, dar nu este numai aceasta, ci ea crede că Adevărul este aşa cum îi apare ei însăşi şi creează o iluzie a Adevărului. Ea creează soliditatea aparentă, diversitatea şi separarea, creează sensul universului fizic.
 
Acum să vedem ce este conştiinţa, şi de ce este aşa de limitată. Conştiinţa este un produs al milioanelor de ani de evoluţie. Este o proprietate ce rezultă din munca în colectiv a celulelor creierului (neuronii) şi este unul dintre cele mai complexe lucruri din natură. În ciuda complexităţii sale este totuşi limitată. Conştiinţa poate fi definită ca fiind capacitatea creierului de a percepe stimulii interni (gânduri, emoţii, senzaţii…), la fel de bine ca şi stimulii externi (intrări din mediu, prin cele cinci simţuri) şi de asemenea, capacitatea de a da naştere unui răspuns –  acesta este un gând urmat de o acţiune. Conştiinţa este un fenomen vital,  căci ea permite vieţii să se desfăşoare aşa cum ştim noi, dă naştere relaţiilor  interumane şi unei curgeri a vieţii cu înţeles. Ea ne permite să fim conştienţi  de noi înşine, dar şi de alţii, ca şi de mediul înconjurător. Mai mult, din cauza capacităţii sale de a focaliza sau concentra, ne permite să direcţionăm Energia Universală, pentru beneficiul vital al corpului, aşa cum am văzut mai înainte. În ciuda tuturor  avantajelor, trebuie să ne aducem aminte că atunci când vine să  experimenteze şi să cunoască Adevărul, conştiinţa este limitată şi este doar o
unealtă. Dar de ce conştiinţa este limitată ?
 
Conştiinţa este creată la energii foarte joase, în partea de jos a spectrului de vibraţii, este o proprietate a Sursei ce iese la iveală datorită vibraţiilor sale joase. Această proprietate a Sursei dă naştere complexităţii conştiinţei, care fiind alcătuită din vibraţii joase, este limitată şi poate să perceapă numai alte vibraţii joase, ce sunt percepute ca materie. Deci, când proprietatea sau aspectul Sursei apare în forma conştiinţei, în acelaşi timp soliditatea şi materia apar în legătură cu ea. Aceasta este explicată cel mai bine printr-un exemplu. Imaginaţi-vă un aisberg pe mare. Aisbergul apare solid (gheaţă) din cauză că sursa sa, apa, se manifestă ca gheaţă la temperaturi  joase. Acum – de dragul argumentaţiei – să ne imaginăm anumite simţuri  dezvoltate la vârful aisbergului şi că aceste simţuri observă aisbergul 
(propriul corp) şi alte aisberguri, pentru a înţelege „ceea ce este”. Dar  simţurile aisbergului fiind făcute tot din apă la joasă temperatură – nu  contează ce observă, ele eşuând în a înţelege că totul este apă, dar vor  considera aparenţa apei ca gheaţă. Aceasta este exact poziţia conştiinţei.

 

Complexitatea conştiinţei nu-i va permite să perceapă simplitatea Sursei sale. Fiind superficială (sau de suprafaţă), poate percepe şi înţelege numai suprafaţa Adevărului şi nu poate cunoaşte Adevărul – Sursa.
 
Deci, materia şi separaţia sunt reale? Cu alte cuvinte, simţurile corpurilor noastre, fiind separate de orice altceva, sunt ele adevărate? Răspunsul este surprinzător: „da” şi „nu”. Acesta sună paradoxal, dar nu este. Este „da”, pentru că simţul separării nu poate fi considerat separat faţă de Sursă. Tot ce există, este Sursa – chiar şi simţul separării. Sursa este în tot – şi în mod natural şi în conştiinţă şi în simţul separării – deci separarea este o realitate.

Pe de altă parte, răspunsul este de asemenea „nu”, pentru că el pretinde că separarea este o realitate independentă, însă este incorect şi aceasta este o iluzie. Separarea (sau sesizarea ei) nu este o realitate care există independentă de Sursa sa şi este în acel simţ – nu real sau o iluzie. Simţul  separării este dependent de Sursă, în timp ce Sursa nu este dependentă de 

altceva, Ea doar este. Separarea este o proprietate a Sursei ce iese la iveală,  care are alte proprietăţi şi multe nivele profunde de existenţă – precum  starea de conexiune, integralitate, nemărginire. Deci, separarea este o  realitate, dar nu REALITATEA. Ea este una dintre realităţile ce ies la iveală la  nivele diferite, este un nivel jos (sau numai de suprafaţă) al realităţii, un  Adevăr relativ. Gândind că asta este realitate (sau numai realitatea), este o 
iluzie. Din nefericire, înţelegerea noastră asupra lucrurilor din Univers este bazată în întregime pe această iluzie, pentru că noi ne percepem pe noi înşine separaţi de restul Universului.

 

Să privim Sursa ca şi cum ţâşneşte simultan în diferite nivele (ierarhice) ale realităţii. Să începem cu: Sursa este Unică. Este o stare a Unităţii şi Unicităţii. (Cititorul trebuie să înţeleagă că acesta este un concept şi prin acest concept noi trebuie să folosim concepte ce folosesc ca fiind indicatori ai Adevărului.
 
Conceptele nu sunt ele însele Adevărul. În realitate, Adevărul (sau Sursa) nu poate fi cunoscut, el poate fi numai simţit printr-o percepţie directă că „este”. Sursa nu poate fi cunoscută căci orice cunoaştere presupune un învăţător şi ceva ce este de învăţat. Pentru a cunoaşte ceva trebuie să te detaşezi de acel lucru pe care vrei să-l cunoşti.
 
Tu eşti Sursa, şi tu însuţi nu te poţi separa de Ea ca să O cunoşti, deci Sursa nu poate fi cunoscută. Ea doar este şi Tu eşti Aceea.
 
Faptul că Sursa este Una, şi că orice este nimic altceva decât Sursa sau manifestările Ei variate, este cel mai fundamental Adevăr (la cel mai profund nivel).

Acum, la cel mai înalt nivel al ierarhiei (sau cel mai jos nivel al Realităţii), este faptul că Sursa se mişcă şi vibrează cu frecvenţe diferite. Chiar dacă fiecare vibraţie ne apare ca o materie separată, depărtată în spaţiu, toate vibraţiile Sursei formează un mare Câmp Universal, care nu are deloc graniţe şi separări – este o completă stare de conexiune şi integralitate la acest nivel – precum un ocean, unde totul este apă şi undele sunt strâns legate. Deci la acest nivel al realităţii, ceea ce numim materie sunt de fapt vibraţii, vibrând împreună cu orice altă vibraţie (materie) într-o stare „fără graniţe” – unde nu există nici o separare, nici o identitate, ci o existenţă ale aceleiaşi substanţe. În această stare a realităţii, nu există „eu”, tot ce există este Sursa. Nu există „eu” sau „alţii”, din cauză că o altfel de distincţie, separare sau identificare aici nu există întrucât realitatea nu suportă entităţi variate – ea suportă numai o continuitate a existenţei, continuitate în spaţiul fără diviziuni, fără relaţii subiect – obiect. Sursa este subiectivă şi nu există o altă obiectivitate (cu alte cuvinte, nu există obiecte).

 
Acum, la cel mai înalt nivel al ierarhiei (sau cel mai jos nivel al Realităţii), Sursa se manifestă ca fiind conştiinţă şi împreună cu ea, materie şi solid.
 
Înţelesul diversităţii este multitudinea de entităţi (individualizate), distanţate şi separate în spaţiu. Aceasta este înţelegerea acţiunii autonome, realizată de către individualităţi, acţionând separat de restul Universului, în concordanţă cu voinţa lor. Ego-ul şi „înţelesul existenţei mele şi a altora“ ies la iveală în acelaşi timp, în diferenţa dintre subiect – obiect. Întregul pare a fi spart în părţi şi fiecare parte pare a fi doar o subdiviziune diferită a Universului, cu o slabă legătură cu restul Universului. Fiinţa individuală pare a fi minusculă, un obiect vulnerabil comparat cu Universul şi fără o legătură evidentă cu Întregul (Sursa). Trăind numai în această realitate, nefiind conştient de profunzimile fundamentale ale realităţii Integralităţii şi Unităţii, avem o limitare majoră impusă de cele cinci simţuri. Sursa încorporează toate nivelele Realităţii Sale. Mai mult chiar, noi părem ca fiind separaţi, dar la nivele profunde noi suntem conectaţi, iar la cel mai fundamental nivel noi suntem Una cu Sursa. Conştiinţa noastră limitată este o expresie a Sursei Unice şi uneori are capacitatea de a depăşi limitările aparente, impuse de cele cinci simţuri, văzând (nu cu ochii, ci cu intuiţia sau cunoaşterea) alte nivele ale Realităţii. Realităţile înalte invizibile sunt acum reflectate pe ecranul conştiinţei, ca şi atunci când tu nu poţi vedea luna, dar tu vezi reflectarea ei într-un lac. Aceasta poate veni ca visuri profetice, conexiuni telepatice, coincidenţe necauzale, sincronicitate, sau pur şi simplu, ca o sesizare a Unităţii în timpul meditaţiei şi mult mai rar, ca o completă şi nezdruncinată înţelegere şi intuiţie, precum în cazul maeştrilor (guru). Când acesta se întâmplă, vorbind metaforic, noi percepem Lumina. Lumina îndepărtează umbrele şi elimină toate iluziile şi atunci conştiinţa se dezvoltă, dar în acest caz, nu numai datorită evoluţiei, ci şi datorită înţelegerii subite a „Ceea ce este” (Sursa). De observat este că evoluţia şi cunoaşterea cu cele cinci simţuri sunt vibraţii şi energii joase, pe de altă parte gândurile intuitive ce sunt reflectate pe ecranul conştiinţei sunt vibraţii şi energii înalte, deci ele vor reflecta realităţi înalte, aşa cum sunt percepute în aparenta lor realitate (continuum dimensional spaţiu-timp). Să ne întoarcem acum şi să analizăm ce este ego-ul, deoarece implicaţiile sale sunt foarte importante.

Conştiinţa, din cauza percepţiilor limitate la nivelul de jos al realităţii, observă entităţi diverse şi separate şi ca urmare, ea simte că este intim asociată cu gândurile şi emoţiile sale interioare, create de un mecanism particular corp – minte, care identificate cu acest corp, formează sentimentul propriei existenţe sau individul. Deoarece individul percepe corpul ca pe o entitate autonomă având voinţă, el presupune că corpul funcţionează separat – doar cu unele interacţiuni – faţă de mediu şi de restul Universului. Astfel, toate semnalele ce provin din mediu, devin externe în raport cu corpul, se creează astfel o falsă identitate bazată pe o entitate sau pe o realitate aparent independentă. Acesta este izvorul ego-ului, persoana crezând despre sine că este o realitate independentă faţă de Sursă.

 
Ego-ul poate fi definit ca o proprietate a conştiinţei în interiorul minţii, care nu numai că controlează funcţionarea corpului asociat, în concordanţă cu condiţiile de mediu şi factorii genetici, dar el se şi identifică cu corpul şi cu etichetarea sa (numele). Identificarea conştiinţei cu corpul asociat, prin care apare o individualitate, denotă manifestarea (apariţia) unei entităţi false şi iluzorii. Identificare cu corpul este cauza tuturor dualităţilor (dublelor faţete) pe care noi le vedem în jurul nostru. Ea creează mai întâi dualitatea primară: separarea subiect-obiect (sau eu contra celorlalţi) şi apoi celelalte dualităţi, cum ar fi plăcere şi durere, bun şi rău, fericire şi nefericire, dragoste şi ură etc. Când apare senzaţia separării persoanei, toate problemele se nasc odată cu ea şi referitor la persoană, problemele nu vor înceta niciodată. În legătura cu Totalitatea (Universul ca Întreg), problemele nu apar niciodată, aceasta din cauză că Totalitatea nu vede nici una din dualităţi. 
 
Dualităţile, pur şi simplu, nu sunt definite la nivelul înalt al Realităţii, unde totul este conectat ca fiind vibraţii ale Universului.
 
Universul acţionează ca o singură celulă. Cititorul trebuie să observe aici că separarea la nivelul jos al realităţii este numai o aparenţă în conştiinţă şi nu este Adevărul fundamental, deci toate entităţile separate aparent, ca şi indivizii, sunt profund conectate prin intermediul nivelelor înalte ale existenţelor vibratorii. Deci totul este Sursa.
 
Împreună cu conştiinţa de sine (sau individuală), apare conştiinţa creatorului. Când individul gândeşte că are o existenţă independentă, el crede despre sine că este creatorul acţiunilor ce au loc prin mecanismul corp – minte şi devine subiectul, în timp ce orice altceva apare ca obiect. Ca subiect, individul pretinde: „Eu fac asta şi asta, eu am făcut asta sau eu am asta etc.”
 
Individualitatea pretinde că este creatoarea propriilor sale acţiuni şi mai mult, ea percepe că poate să gândească şi să facă alegeri referitoare la cum să acţioneze, experimentând astfel liberul arbitru. Dar acesta este oare Adevărul ?
 
La nivelul de jos al realităţii, aşa cum o percepem noi, ne apare că totul este adevăr, însă la un nivel mai profund al său, aceasta NU ESTE. Nu există liberul arbitru şi senzaţia creatorului este o iluzie, pentru următoarele trei motive:
 
1. Dacă nu există o separare individuală, atunci cum pot exista acţiuni individuale? Sursa sau Totalitatea (Universul) acţionează prin individualităţi. Toate acţiunile sunt ale Sursei sau ale lui Dumnezeu. Acţiunea personală este o iluzie, pentru că nici o
persoană nu poate acţiona. Când nu eşti o individualitate separată, când orice este vibraţie a Sursei Unice impersonale, pot exista acţiuni personale?

Toate acţiunile sunt funcţionarea Totalitatăţii impersonale. Precum valurile şi oceanul – ce se mişcă, valurile sau oceanul? Valul nu are existenţă aparte faţă de ocean şi asta din cauză că oceanul se mişcă şi valul pare şi el că se mişcă (acţionează). Unele lucruri par pentru entităţi a fi liberul arbitru. Dacă voi vedeţi viaţa ca pe un film, Sursa a proiectat acel film, Ea interpretează rolurile şi apoi tot Ea este cea care priveşte pe ecranul conştiinţei, care este de asemenea al Sursei. Toate acţiunile sunt impersonale şi toate acţiunile sunt ale Sursei.

 
Separarea individului şi acţiunile lui separate sunt iluzii în lumina Adevărului fundamental. Ele nu există.
 
2. Fiecare acţiune pe care individul o numeşte acţiune a sa, este doar o
reacţie a gândului ce se naşte în mintea sa. Fiecare gând pe care individul îl numeşte a fi gândul său, este o reacţie a minţii, în conformitate cu programarea sa (este condiţionarea mediului şi a factorilor genetici). Individul nu are controlul asupra nici unuia din aceşti factori, deci el nu are controlul nici asupra gândului, nici asupra acţiunii sale, prin urmare el nu are liberul arbitru. În multe cazuri, individul acţionează cu o anumită dorinţă şi descoperă că Universul are complet un alt plan pentru el.
 
Se manifestă oare toate gândurile noastre şi dorinţele noastre? Puteţi voi să
vă transformaţi gândul într-o acţiune? Dacă da, înseamnă că aveţi liberul arbitru, însă bineînţeles că nu este cazul. Individul experimentează liberul arbitru din cauza identificării sale cu corpul, dar corpul este doar un instrument – în ciuda complexului său de emoţii şi de gânduri – şi acţionează în concordanţă cu factorii săi în momentul prezent şi aceştia nu sunt sub control.
 
Definiţia liberului arbitru este: „În aceleaşi condiţii date, pot eu să acţionez altfel ?” Răspunsul este: Nu. Chiar dacă eu, dintr-o întâmplare, am ales să acţionez într-un anumit mod, alegerea acţiunii mele este impusă de acel mod particular, determinat de factorii pe care nu-i am sub control, deci eu nu am nici un control asupra reacţiilor, pe care le numesc a fi acţiunea mea.
 
Individul percepe aceasta ca pe propria sa acţiune, pentru că el vede corpul lui realizând asta şi fiind identificat cu corpul, se consideră realizatorul, însă corpul, gândurile sale şi factorii determinanţi nu sunt nimic altceva decât Sursa Însăşi. Corpul este un vehicul sau manifestarea Sursei şi programarea sa este factorul determinat de curgerea evenimentelor ce au loc în Univers,care sunt tot o manifestare a Sursei.


Deci, Sursa sau Totalitatea acţionează prin corpurile individuale în moduri diferite, corpul fiind doar un instrument ce exprimă acţiunea Sursei şi toate acţiunile sunt vibraţii ale Sursei Unice.
 
3. Individul percepe existenţa sa ca fiind limitată în patru dimensiuni – spaţiu,timp (spaţiul tridimensional şi timpul unidimensional), aşa că există un sens al existenţei în spaţiu şi timp. Existenţa în spaţiu dă entităţilor aparenţa de a fi localizate într-un anumit loc în spaţiu, de cele mai multe ori depărtate una de alta, iar existenţa în timp conduce la experienţa curgerii timpului din trecut, în prezent şi apoi spre viitor. Cunoscând trecutul şi momentul prezent, nu ştim însă ce ne va aduce viitorul (cu excepţia unor cazuri rare), dar noi gândim că viitorul este determinat de acţiunile şi alegerile noastre, însă nu este chiar aşa.
 
Sensul existenţei în spaţiu determină iluzia separării în timp, iar sensul existenţei în timp determină iluzia liberului arbitru. Chiar dacă părem a fi în spaţiu şi în timp, Adevărul nu este limitat la acest fapt.
 
Adevărul este perceperea existenţei într-o reflexie (sau proiecţie) în patru dimensiuni spaţiu-timp, a Fiinţei Tale. Deci, la un nivel mai înalt al Realităţii, tu nu eşti limitat în spaţiu şi în timp, tu eşti dincolo de spaţiu şi timp. Tu eşti numai conştient de existenţa ta în patru dimensiuni, dar nu de rest, precum aisbergul ce are majoritatea gheţii sub apă, de cele mai multe ori invizibilă.
 
(Vezi comentariu ştiinţific, pentru o explicaţie ştiinţifică detaliată). Cu cât tu te consideri mai mult a fi în spaţiu şi timp, tu eşti în afara lor. Fiind în afara spaţiului (nelocalizat în spaţiu), înseamnă să exişti la o dimensiune în care conceptul nostru convenţional de spaţiu este irelevant şi transcendent. Aceasta înseamnă că entităţile nu sunt separate prin spaţiul tridimensional, ci ele sunt toate conectate fără distanţă şi separare, numai proiecţiile lor în spaţiu tridimensional par a fi separate. În mod asemănător, fiind în afara timpului, înseamnă că timpul este depăşit şi toate punctele timpului sunt conectate, cu alte cuvinte trecutul şi viitorul sunt toate conţinute în acest moment prezent.
 
Nu numai trecutul, dar în mod potenţial viitorul, este de asemenea cunoscut – la acel nivel al Realităţii (acesta este cunoscut în fizică ca nelocalizat în timp).

Acest fapt implică că din acel punct de referinţă, viitorul este deja acolo, predeterminat să spunem, şi dacă viitorul este predeterminat, cum poate un individ să facă alegeri sau să-şi exercite liberul său arbitru, care determină viitorul? Fiecare individ îşi realizează numai destinul său, dar tu nu eşti corpul sau individual care crezi că eşti, nu eşti numai asta, Tot ce există este Sursa şi Tu eşti Aceea. Deci, destinul sau predeterminarea poate numai să determine corpurile, care sunt doar instrumente ale Sursei. Pentru Sursă (Tu cel adevărat), tot ce se întâmplă este numai o parte a „ceea ce este” şi nu există nici o judecată dincolo de asta.

 
Să luăm exemplul unei furnici care merge repede. Furnica nu poate şti unde va fi ea în viitor. Un observator extern vede direcţia în care furnica se îndreaptă şi vede o sămânţă de grâu în calea ei. Furnica ajunge întâi la sămânţă, poate să o lase sau poate să o ia, în funcţie de alegerea sa de a acţiona sau de a merge mai departe. Pentru observatorul extern, furnica a fost predestinată să găsească sămânţa, căci el poate să prevadă viitorul furnicii. În concordanţă cu Totalitatea (Universul sau vibraţiile Câmpului Universal), totuşi nu este nici un liber arbitru nici un destin predeterminat, pentru că nu există decât eternul moment prezent, în timp totul „aşa este” şi totul acţionează „aşa cum trebuie”. Problema viitorului niciodată nu se pune pentru o Fiinţă impersonală – Sursa sau Tu cel adevărat. (Cititorul trebuie să observe că aici, când ne referim la Totalitate, la Sursă, noi nu implicăm percepţia noastră fizică ci, mai mult, vibraţiile care sunt atât în spaţiu cât şi în timp, dar şi dincolo de acestea).
 
În rezumat: liberul arbitru este experimentat, dar el nu există. Orice vedem este manifestarea Unicei Surse, şi orice acţiune este o acţiune impersonală a aceleiaşi Unice Surse. Nu există individualitate separată, căci nu există acţiuni individuale. Sursa se identifică cu ea însăşi, precum conştiinţă se identifică cu diferitele mecanisme corp – minte şi creează false pseudosubiecte. Aceste subiecte (precum creatorii) nu sunt reale, pentru că ele sunt bazate numai pe percepţii limitate, gânduri sau concluzii false. Când Sursa se dezidentifică, atunci Adevărul fundamental este revelat (ca şi în cazul în care elevul înţelege explicaţiile profesorului).
 
Deci, sensul creaţiei personale este o iluzie sau mai precis o realitate limitată. Tu exişti simultan în diferite nivele a realităţii. La cel mai jos nivel al realităţii, tu pari o individualitate ce se simte creator. La nivele mai înalte ale realităţii, tu eşti constituit din vibraţii , eşti un corp energetic, iar la cel mai înalt nivel al realităţii, Tu eşti Sursa – singurul Subiect, nu mai există un altul şi nu există nici un obiect.
 
O fiinţă umană este construită într-un sistem biologic mult mai sofisticat decât orice altă fiinţă vie. Sentimentele (emoţiile) şi gândurile se nasc, dar ele sunt tot parte a funcţionării biologice a creierului, interacţionând cu corpul. Când apare o senzaţie, ea apare numai din cauza factorilor genetici, biologici şi de mediu, prezenţi în acel moment şi care cauzează schimbări chimice şi biologice în sistemul nervos şi endocrin.
 
Acestea conduc către o senzaţie pe care noi o numim simţământ (“feeling”), sau altfel spus, gândurile şi emoţiile iau naştere datorită condiţionării corpului (inclusiv a minţii), ce operează la un nivel mult mai complex decât un calculator, care este un mecanism destul de asemănător corpului.
 
Calculatoarele lucrează în concordanţă cu programarea lor, echivalentă cu condiţionarea sau programarea genetică (biologică) a corpului. Prin urmare, corpul uman este în ciuda simţămintelor şi gândurilor – un sistem mecanic ca şi oricare alt sistem. El recepţionează un semnal de intrare şi reacţionează la el generând un răspuns (gând, acţiune etc.), în concordanţă cu condiţionarea sa genetică şi de mediu – care împreună realizează programarea sa biologică (constituţia sa biologică). Sentimentul de a fi o marionetă apare numai din cauza identificării cu mecanismul corp – minte. Tu eşti Sursa, corpul est marioneta. Tu nu eşti limitat numai la corp. Dar ce putem spune despre sufletul şi spiritul nostru?
 
Dar despre al cui spirit şi suflet este vorba? Nu este ceva individual, deci cum poate un suflet să aparţină unui individ? Există numai un singur SPIRIT, dacă tu vrei să-l numeşti astfel şi acela este Sursa, Dumnezeu sau Tu cel adevărat.
 
Tot ce există este Sursa. Adevăratul „Tu” nu s-a născut nicicând şi nu va muri niciodată şi în mod sigur nu va renaşte.

Individul, la cel mai înalt nivel al Realităţii, nu poate să existe ca urmare a două motive: primul, nu există frontiere şi separaţie, aşa că nu există entităţi separate ce pot fi clasificate ca individualităţi separate din Totalitate; al doilea, atât timp cât nu există un creator personal şi fiecare acţiune este o funcţie impersonală a Totalităţii, ce funcţionează prin mecanisme variate corp – minte (ce în mod eronat, cred despre ele că sunt individualităţi), este clar că aici nu există subiecte ca în: „Eu am făcut asta”.Dacă nu există subiecte individuale, atunci nu există motiv să se pretindă existenţa individualităţilor, căci ele sunt doar obiecte, fără subiect (fără obiectivitate). Invers, Sursa este singurul Subiect (subiectivitate), acolo unde nu sunt obiecte. Numele sunt numai etichete date mecanismului corp-minte. 

 
Ca punct de plecare, bun şi rău sunt termeni ce există doar în minte şi ca oricare termen dual, ies la iveală numai după dualitatea primară, care este înţelesul lui „eu” (individul) contra „altora”. Nimic nu se întâmplă Totalităţii sau Sursei, atât timp cât toate mişcările sunt în interiorul său propriu şi prin urmare, dualitatea nu se poate aplica sau pur şi simplu nu este definită pentru nivelele mai înalte ale Realităţii. Toate mişcările sunt simple transformări ale energiei dintr-o formă în alta sau de la o scară vibraţională la alta, şi la acest nivel nu există noţiuni cum ar fi bun sau rău. Energia totală se conservă întotdeauna şi nimic nu poate fi pierdut. Cum în afara Sursei nu există nimic sau în afara manifestării sale vibraţionale – Universul – nu se poate întâmpla nimic în exterior, toate mişcările sunt interne.
 
Atunci când Sursa (în acest caz conştiinţa) se identifică cu mecanismul corp –
minte, astfel creând sentimentul iluzoriu al „eu-ului” sau „individului”, toate dualităţile şi problemele asociate apar odată cu el. Pentru individ problemele nu încetează niciodată, dar pentru Totalitate (pentru Univers), problemele nu apar niciodată. Aşa numitul individ percepe orice ce îi generează propria plăcere, ca fiind bun şi orice îi generează durere, ca fiind rău.
 
Aceasta este numai o judecată a minţii. Universul (sau chiar viaţa) nu va judeca astfel, ci se va exprima el însuşi în acest moment, ca o serie de dezvăluiri spontane, unde nu există judecată, din cauza inexistenţei dualităţii.
 
Din clipa în care te-ai născut, tu eşti destinat morţii. Atât timp cât tu însuţi te crezi o individualitate separată, tu eşti afectat de către toate dualităţile ce provin din aceasta. Numai când Tu îţi dai seama că nu există o astfel de individualitate şi astfel „Tu cel adevărat” nu s-a născut niciodată şi nu va muri niciodată, atunci toate dualităţile vor fi depăşite şi nu ţi se mai pot aplica.
 
Moartea va fi văzută doar ca ceva ce se întâmplă corpului, aşa cum energia se transformă în altă formă.
 
Când privim omoruri, războaie şi alte aşa numite acţiuni aşa numite rele, vom
înţelege că toţi acţionează în conformitate cu condiţionările sale, îndeplinindu-şi destinul şi totul este o acţiune a Sursei. Când suntem în faţa unor astfel de întâmplări, poate apărea tristeţea, dar când înţelegem Adevărul, judecata nu va apărea. Totul este simplu, „aşa este” şi fiecare acţiune este „cum trebuie să fie”. Tot ce există este Sursa sau Dumnezeu.
 
În anumite cazuri, Sursa acţionează prin aşa numitul eu individualizat, pe aşa numita cale rea, în special când există un conţinut puternic al identificării (ego-ul). Individualităţile ce simt că ele sunt separate de Rest, generează acţiuni pe care noi le numim rele, fie pentru a-şi alimenta orgoliul (în cazul fiinţelor umane), fie foamea (în cazul animalelor). În alte situaţii, când identificarea este mai slabă sau inexistentă (ca în cazul învăţătorilor desăvârşiţi), acţiunile rele nu vor apărea, dar în ambele cazuri răul este o judecată a minţii şi se găseşte într-un gând. Când un leu atacă un cerb inocent, un alt cerb nu-l va judeca pe leu ca fiind rău. Leul, pur şi simplu, acţionează conform instinctelor şi condiţionărilor sale şi de cele mai multe ori există acceptarea din partea cerbului, cu excepţia faptului că el va fugi din cauza propriilor sale instincte de conservare. Aici nu există judecată, viaţa se exprimă ea însăşi fără judecată, numai minţile complexe o fac.

Rezumând: când orice acţiune este privită ca fiind o funcţie impersonală a Totalităţii, nu poate apărea judecata, nici dualitatea şi nici întrebarea dacă

este bine sau rău. Binele şi răul există numai într-un gând fals, care este susţinut de către un alt gând fundamental fals al identificării cu un mecanism particular corp – minte, ce apare datorită perceperii conştiente a separării materiei. Când Totalitatea este complet înţeleasă, aceasta separare nu va exista în realitate şi astfel toate gândurile false vor fi anihilate instantaneu.
 
De observat este că identificarea şi procesul de dezidentificare sunt doar procese în fenomenologie (cu alte cuvinte, mişcări în interiorul Sursei sau în interiorul conştiinţei). Nimic nu se întâmplă Sursei în timpul identificării sau procesului invers. Sursa (neumenon) nu este afectată de toate mişcările sau turbulenţele.
 
Chiar dacă noi ne referim cel mai des la conştiinţă, ca o conştiinţă individuală (ori minte), în realitate, deoarece nimic nu este separat, nu există nici conştiinţă individuală. Toate minţile (conştiinţele) sunt conectate nelocalizat şi astfel există o singură minte sau o conştiinţă colectivă. Conştiinţa Unică este percepută de către diferite mecanisme corp – minte ca fiind conştiinţe individualizate. Telepatia, visele profetice sau arhetipale, toate indică conexiunea minţilor cu Mintea Unică. Toate corpurile şi creierele (minţile) sunt conectate ca un mare şi unic câmp vibraţional în spaţiul exterior.
 
Mai mult, evenimentele ce au loc în fenomenologie sunt simple reflexii ale mişcării vibraţionale a Sursei, pe ecranul conştiinţei unice – ele pot fi numite „vise trăite”, fiind foarte asemănătoare cu visele din starea de somn.
 
În timpul viselor din somn, persoana se identifică cu un personaj visat şi trăieşte anumite evenimente ce îi apar foarte reale. După ce se trezeşte, îşi dă seama că a fost un vis nu un lucru real. Acelaşi lucru se întâmplă pe durata stării de identificare ca individualitate, toate evenimentele sunt observate ca fiind foarte reale pe ecranul conştiinţei individuale, aşa că odată cu trezirea sau dezidentificarea, totul este înţeles doar ca „vis trăit” şi nu ca o realitate. De aici, evenimentele sunt observate pe ecranul conştiinţei unice, unde nimeni nu este spectator la nimic. Toate evenimentele sunt văzute ca mişcări ale Sursei, aşa cum sunt reflectate în Sursă (precum conştiinţă) şi ele nu sunt nimic mai mult decât vibraţiile unicului Câmp de Energie Universală.
 
Acum, putem răspunde la dacă totul este o funcţionare a Sursei ?” şi „dacă noi nu avem liberul arbitru, atunci mai există libertate ?”. Mecanismul corp – minte este programat de factorii genetici, biologici şi de mediu să acţioneze, să se mişte sau pur şi simplu să facă ceva. El nu poate sta inactiv, în aşteptare, mai mult timp.
 
Acţiunea sau lipsa ei nu este controlată de tine, tu acţionezi în conformitate cu destinul tău. A nu face nimic înseamnă a face ceva, din cauză că a face şi a nu face reprezintă mişcări în fenomenologie. Creierul tău poate reacţiona la această cunoaştere într-un mod de a nu face nimic, în eventualitatea că totuşi el va înţelege că Sursa se mişcă prin corp sau va decide să continue mişcarea atât timp cât este spectator la „ceea ce se întâmplă”. Există o reacţie a creierului la factorii curenţi determinanţi şi tu nu ai controlul asupra acestora sau asupra reacţiei creierului. Deci, acţiunile vor continua să aibă loc, precum au avut loc întotdeauna şi dacă acesta este destinul mecanismului corp – minte, să stea şi să intermedieze, aşa va face.
 
Faptul că nu avem liberul arbitru restrânge libertatea noastră? Da şi nu. Corp fiind, tu nu ai libertate. Dar de ce te necăjeşti? Acesta nu eşti Tu. Tu ca Sursa, eşti liber să te mişti şi să vibrezi etern. Adevărata libertate se obţine numai înţelegând adevărata ta fiinţă. Gândind că tu eşti o individualitate ce ai nevoie în mod constant să faci ceva şi să lupţi pentru lucruri, făcând un efort personal, poate fi chiar epuizant, nu vei avea o libertate adevărată.

Individualitatea gândeşte că ea are controlul asupra evenimentelor vieţii şi atunci când acţionează într-un anumit fel, cum ar fi în scopul manifestării unei anumite dorinţe – ea descoperă că Universul are un alt plan pentru ea. Când ego-ul este puternic, el se luptă cu Universul să obţină ceea ce doreşte, aşa că el poate funcţiona împotriva voinţei Universului. Este aceasta libertatea sau este un prizonierat format din legături şi iluzii? Libertatea este să lucrezi cu Universul, nu împotriva Lui. Înţelegând că tu nu eşti individualitatea, pe care tu însuţi crezi că eşti, vei lua o atitudine de spectator, vei crede în destinul propriu şi vei accepta „ceea ce este” şi aceasta este Libertatea adevărată. Vei vedea că Universul a fost şi va fi întotdeauna acţionat prin acest corp (pe care tu îl numeşti al tău) şi tu vei fi mai puţin implicat şi prins în ceea ce se cheamă implicaţii personale. Tu vei înţelege că orice lucru se întâmplă întotdeauna graţie Sursei sau lui Dumnezeu este ceea ce trebuie să fie, chiar dacă ego-ului tău nu-i place aceasta întotdeauna.

 
Creaţia personală nu este libertate, este o robie, pentru că tu te limitezi pe Tine Însuţi, la o persoană ce este o parte minusculă din Univers, atunci Sursa este prinsă şi ea în acea sclavie. Totul este Sursa şi totul este acţiunea Sursei şi a înţelege aceasta este adevărata libertate. O astfel de înţelegere nu poate fi forţată, dar însă poate fi adusă printr-o înţelegere intuitivă a Adevărului. Tuvei înţelege că totul se întâmplă întotdeauna graţie Sursei. Când tu cauţi în afara sclaviei de a fi o persoană iluzorie, vei trage o concluzie importantă, că atât persoana, cât şi dependenţa simţită, sunt bazate pe gânduri şi ele nu sunt reale, în sensul că nu pot exista separat faţă de Sursă sau nu au o existenţă independentă, deci apar şi dispar. Identificarea chiar dacă susţine forma biologică, este bazată pe o gândire falsă, nu este reală deoarece se
poate schimba. Ceea ce este adevărat este imuabil şi etern.
 
În concluzie, persoana care se percepe ea însăşi ca un creator separat cu liber arbitru, nu este într-o stare de libertate, ci într-o stare de sclavie. La un nivel mai ridicat al Realităţii, nu există o astfel de individualitate sau cineva care să fie liber sau sub sclavie, chiar dacă conceptul dual a fi liber sau sclav este anihilat şi nu poate fi aplicat deloc. Tu (Sursa) exişti pur şi simplu şi acesta este Adevărul Final.
 
Înţelesul şi scopul vietii sunt etichete puse de către minte, care vede viitorul ca fiind necunoscut şi străin. Mintea este cea care judecă ceea ce observă, inventează un înţeles a ceea ce observă şi apoi aleargă după un scop util, autocreat în viitor. Tu, ca un corp de vibraţii, nelimitatat în spaţiu şi timp, eşti în afara spaţiului şi timpului, depăşindu-le. Dacă timpul este în interiorul Tău, atunci el este de la momentul zero (sau Big Bang), până la cel mai îndepărtat viitor (infinitul pozitiv). Dacă trecutul şi viitorul sunt deja conţinute în momentul prezent, putem noi vorbi despre un înţeles sau un scop? Toate fiinţele îndeplinesc doar destinul lor, aşa cum Sursa acţionează în
interiorul lor. La un asemenea nivel al Realităţii, nu poate exista judecată şi astfel nu poate apărea întrebarea asupra înţelesului. Orice lucru este, numai „aşa cum este”, nu din cauza unui motiv anume, ci pur şi simplu pentru că „aşa este”. Nu este nevoie de nici o justificare. Universul şi viaţa sunt întotdeauna în clipa prezentă, unde judecata şi înţelesul nu se aplică. Există o continuă manifestare şi exprimare a Sursei, dezvăluindu-se Ea Însăşi prin vibraţiile ce ne apar nouă ca evenimente specifice. În realitate, nu se întâmplă absolut nimic. Sursa s-a mişcat, dar Ea încă există. Căutând un scop, tu te ţii departe de momentul prezent, eşti împiedicat să te bucuri de „ceea ce este” şi eşti determinat să alergi după invenţia minţii „ ceea ce ar trebui să fie”, aceasta ducând la apariţia unui un conflict între cele două concepte, conflict cheltuitor de energie. „Ceea ce ar trebui să fie” devine ţelul tău, în timp ce tu încerci să schimbi cu eforturi personale, iluzorii, „ceea ce este”, aceasta conducând la suferinţă. Când tu înţelegi că „ceea ce este” este acelaşi lucru cu „ceea ce ar trebui să fie”, acţionezi ca fiind unul cu Totalitatea, fără să mai alergi după ţeluri inventate de ego, lăsând Sursa să conducă treburile corpului, fără să te mai temi de ceea ce se întâmplă. Singurul scop în viaţă este a fi şi a trăi. A fi este natura Sursei şi a trăi sau a funcţiona este natura Universului şi Tu eşti Aceea . Corpul – pe care tu îl porţi cu tine însuţi – este chiar un mecanism unic, care îi permite Sursei să funcţioneze prin el.

Metaforic vorbind, el poate reprezenta mâinile Sursei, permiţându-i să se mişte şi nefiind separat de Aceasta. Totalitatea (Universul), inclusiv corpurile noastre, sunt manifestări ale Sursei. Fiecare corp, fiind un câmp vibraţional, nu este numai parte din Sursă, este chiar una cu Sursa. Fiecare corp este unic, vibrând şi pulsând precum o stea strălucitoare pe cer, precum o piesă fundamentală a unui mare puzzle, interacţionând constant, într-un mod minunat, cu Universul. Nimic nu este separat şi Sursa este tot ceea ce există.

 
În sfârşit, suntem gata să răspundem la beneficiul înţelegerii celui mai înalt nivel al Realităţii ?” Beneficiile sunt imense – chiar la cele mai înalte nivele ale înţelegerii, pentru că nu există nimeni care să beneficieze de tot, deoarece nu există individualităţi. Atât timp cât identificarea există, există şi sensul fiinţei individuale, deci rămâne să se răspundă la această întrebare. O dată ce devine clar pentru individ că totul este funcţionarea impersonală a Totalităţii (sau a Sursei), ea va prelua toată greutatea de pe umerii individului, care a gândit în tot acest timp că el a făcut acel lucru. Nu va mai exista luptă, aceasta fiind înlocuită de către o atitudine contemplativă. Acţiunile vor avea încă loc, dar fără a se aştepta rezultate. Nu vor mai fi dorinţe şi temeri obsesive.
 
Odată înţeles că totul este „aşa”, totul este Sursa sau Dumnezeu şi fiecare acţiune este „aşa cum trebuie să fie”, nu va mai exista „Eu ar fi trebuit să fac altceva”, pentru că tu nu a trebuit să faci altceva. Mai întâi de toate, tu nu ai făcut asta, ci factorii cumulaţi au făcut-o sau Universul (Sursa) a făcut-o prin corpul tău, unde corpul tău era doar îndeplinirea destinului. Ceea ce s-a petrecut în trecut, s-a petrecut; întregul Univers a luat parte la manifestarea ta, nu exclusiv tu. Cum ai fi putut face tu altceva, tu (corpul tău), care nu ai controlul asupra acestui lucru?


Înţelegând aceasta, nu vor fi remuşcări, nici vinovăţie şi nici depresie. În mod asemănător, cunoscând că orice se va întâmpla, urmează să se întâmple, se înlătură grija pentru viitor. Dacă ceva se presupune că se întâmplă şi este parte din destinul tău, nimic nu poate preveni aceasta să se întâmple. Destinul este atotputernic. Aceasta aduce credinţa în viitor, în destinul fiecăruia. Nu va mai exista nici o nelinişte, va exista o acceptare completă a „ceea ce este” şi a „ceea ce vine”. Tu vei trăi în momentul prezent, în loc să fii prins în aşteptări inutile, despre viitorul dorit de ego-ul tău.


Momentul prezent nu este întotdeauna plăcut pentru corp – uneori acesta reprezintă durere sau suferinţă, însă tu trebuie să-ţi aduci aminte, atâta vreme cât eşti o individualitate, că toate dualităţile sunt acolo. Dacă este bine, va fi şi rău, dacă este plăcere, va fi şi durere, dacă este fericire, va fi şi nefericire. Aceste dualităţi coexistă precum cele două feţe ale unei monede,
existenţa lor nu este o problemă, problema se naşte atunci când individual vine cu preferinţe şi spune că vrea să păstreze numai o faţă a monedei, dar nu şi pe cealaltă, persoana vrea numai fericirea şi exclude nefericirea, însă nu este posibil pentru că fericirea şi nefericirea sunt două stări (faţete) ale aceluiaşi lucru. Ele vin împreună şi uneori ne arată o faţă, alteori cealaltă faţă.


Când dualitatea este acceptată, ea este depăşită, şi nu poate să mai atingă prea mult. Dualitatea va fi văzută ca o parte naturală a manifestării percepute şi întotdeauna va fi acolo, atâta timp cât există o individualitate.


Dacă cercetarea constantă numai a unei părţi (fericire, bun, plăcere etc.) va fi oprită şi dualitatea va fi doar observată, se vor elimina cele mai multe suferinţe. După o înţelegere completă (cu alte cuvinte, dezidentificarea care vine odată cu convingerea completă şi de nezdruncinat), dualităţile vor dispărea pentru că nu va mai fi un individ cu care să se înrudească. Aceasta se întâmplă în cazul înţelegerii învăţătorilor (guru), când Sursa nu mai este identificată cu mecanismul corp – minte şi o individualitate separată încetează să existe. 


Dacă nu există o înţelegere completă (şi sensul existenţei ca individ este încă acolo), dar dacă există o suficientă înţelegere a Adevărului, nu se va naşte nici o nelinişte referitoare la viitor. Individul va afla că nu este nimic constant în viaţă, iar schimbarea va fi plină de surprize: Momentul prezent nu are vârstă, fiecare moment este ca un fulg de zăpadă, unic, neprihănit, irepetabil şi poate fi apreciat prin modul său de a fi surprinzător şi neaşteptat. Această înţelegere şi atitudine ne aduc pacea.


Nu va mai fi nici ură, nici invidie, nici mândrie, căci odată înţeles că nu este nimic individual ci numai o falsă senzaţie a unei fiinţe, şi că nu există nici un lucru ca o acţiune personală, ci doar un sentiment fals de creator, atunci cum poate cineva să urască pe altcineva pentru ceea ce a făcut? Nu, pentru că el a făcut asta şi n-a avut de ales. Va fi dăruită oricui iubirea necondiţionată, cunoscând că orice persoană, de la Hitler până la Maica Teresa, sunt manifestări ale aceleiaşi Surse Unice şi nu este văzută nici o separare. Iubirea va ţâşni ca reflectarea Unităţii. Nu va fi nici invidie, pentru că fiecare va fi acceptat pentru unicitatea sa, fără judecată, totul fiind expresia lui Dumnezeu şi manifestarea Sursei. La fel, nu va mai fi nici mândrie, cunoscând că fiecare acţiune este Sursa în Mişcare şi dacă nici o persoană nu face nimic, poate cineva să se pretindă mândru pentru ceea ce s-a întâmplat?

Dacă corpul este răsplătit, fericirea poate să se nască. Corpul este un spectator şi asta este tot.

 
Cea mai importantă consecinţă a înţelegerii Adevărului este atitudinea de spectator. Persoana nu se va mai implica emoţional în evenimente, din cauza acceptării, totul va fi acceptat fără judecată, acţiunile vor avea încă loc, însă nu vor fi întreprinse pentru consecinţele lor, nu vor fi nici aşteptări şi nici implicări. Dacă eu nu deţin controlul, atunci de ce mă necăjesc, eu voi face
doar ce este cel mai bine pentru mine şi voi ignora restul – va fi un tip de atitudine. 


Cunoscând că tot ce există este Sursa sau Dumnezeu, aceasta îmi va aduce o poziţie de spectator, este ca şi cum ai fi martor al unui accident, fără să fii implicat însă în accident. Totul este o mărturie, fără o implicaţie emoţională prelungită şi gândurile, emoţiile (pozitive şi negative) vor continua să se nască, dar ele vor fi acceptate ca parte a „ceea ce este”, şi
dacă nu ne vom agăţa de ele sau nu ne vom identifica cu ele, atunci vor exista numai pentru un moment, ca o reacţie instinctivă cauzată de condiţii inerente şi apoi ele vor dispare la fel de repede cum au apărut. Din cauza acceptării inerente, nu vor exista implicaţii sau dorinţe raţionale sau conştiente (ori subconştiente), legate de aceste emoţii căci reacţiile nu vor
dăinui.

Acceptarea a „ceea ce este” sau atitudinea de spectator nu înseamnă lipsa acţiunilor sau a emoţiilor, acţiunile vor avea loc, emoţiile se vor naşte, dar una este să nu te implici emoţional, cu consecinţe şi să cunoşti că acea acţiune sau emoţie trebuia să se întâmple ca acţiune a Universului, nu ca acţiune a ta. Când cineva se îmbolnăveşte, boala este acceptată, dar ea nu-l
împiedică pe om să se ducă la medic şi să facă ceea ce este mai bine pentru a se vindeca. Dacă însă nu va exista nici un interes pentru rezultatul acţiunii, dacă în destinul corpului este vindecarea, aceasta se va întâmpla, altfel nu. Aceasta este acceptarea. O astfel de acceptare împiedică lupta emoţională sau reacţiile emoţionale prelungite şi va aduce pacea interioară. Metaforic vorbind, persoana nu se va mai lupta să înoate contra curentului, care este reprezentat de aşa numitele emoţii şi eforturi personale.
 
Atitudinea de spectator împiedică şi „reacţia la stres”, care este cauza principală a celor mai multe boli ale corpului (aşa cum s-a arătat anterior).


Pentru a înţelege mai clar, să privim la cauza suferinţei. Prima cauză a suferinţei este identificarea cu mecanismul corp – minte, datorită senzaţiei false de separare. Atât timp cât există senzaţia de individualitate, va fi cineva, unul acolo, care va experimenta durerea, dar de fapt corpul experimentează durerea, dar nu există cineva acolo, care să sufere. Existând
identificarea, împreună cu senzaţia falsă de existenţă individuală (aşa cum este în cazul celor mai mulţi dintre noi) suferinţa va fi întotdeauna acolo la un anumit grad, dar ea poate fi alinată într-o mare măsură, dacă noi putem fi conştienţi de cea de a doua cauză a suferinţei, deci noi putem elimina cauza.


A doua cauză a suferinţei este identificarea persoanei cu ceea ce noi numim emoţii şi gânduri negative. Am văzut mai înainte că reacţiile emoţionale prelungite conduc la „reacţia la stres”, iar persoana nefiind în stare să lucreze cu emoţiile, se simte neajutorat şi frustrat, deci le interiorizează, asociindu-le cu tensiune, în timp ce este sprijinită de reacţia „luptă sau fugi”. Când o individualitate este faţă în faţă cu perturbaţia, pot să se nască brusc emoţii precum supărarea, frica sau vulnerabilitatea, dar acestea nu creează „reacţia la stres”. Ceea ce creează „reacţia la stres” este păstrarea acestor emoţii negative, o lungă perioadă de timp, care duc la apariţia în corp a unor tensiuni prelungite, ce conduc la boală.


Dacă există o suficientă înţelegere a Adevărului şi împreună cu atitudinea de spectator, persoana nu va mai păstra un timp îndelungat emoţiile, nu se va mai implica emoţional şi nici nu se va mai identifica cu gândurile sau emoţiile negative, deci nu se vor mai crea nici tensiunea cronică, nici disfuncţiile datorate stresului. Atitudinea de spectator aduce acceptarea şi această acceptare se răsfrânge asupra tuturor, acceptând rezultatul acţiunilor cuiva şi perturbaţia simţită din acţiunile externe. Când există acceptarea a „ceea ce este” şi când toate întâmplările, chiar şi nenorocirile, sunt văzute ca acţiuni ale Sursei Unice, asupra cărora corpul nu are nici un control, atunci tot ceea ce se întâmplă va fi privit fără implicaţii emoţionale prelungite, implicarea emoţională sau identificarea nu vor exista şi nu va fi nici o judecată. Corpul poate reacţiona la o perturbaţie cu câteva emoţii scurte, şi spontane, dar
chiar aceasta este o mărturie a neimplicării emoţionale. Va exista o credinţă desăvârşită în destin.

Cu înţelegerea adevărului, vom avea o detaşare completă, care ori de câte ori se produce, ajută în fenomenologie şi este o mişcare în interiorul Sursei, însă nu afectează Sursa (Tu cel adevărat). Nimic nu se întâmplă Sursei şi Tu eşti Aceea. Atunci de ce să ne necăjim, să privim doar la acest „vis trăit”, atât timp cât el durează şi să ne bucurăm !O bază spirituală temeinică poate preveni identificarea individului cu emoţiile şi gândurile, cu „reacţia la stres” şi cu cele mai multe boli (chiar dacă nu toate). Odată ce corpul se află într-o stare de bine, finalul (sau moartea) poate veni numai din cauza obiceiurilor sale ce creează dependenţe nocive (drogul, alcoolul, tutunul), accidentele sau îmbătrânirea, ca parte a destinului său, dar nu dintr-o boală ce nu are nici o bază pentru a se manifesta. Înţelegând nivelele mai înalte ale Realităţii, primim pacea interioară şi liniştea, în hiperminţile noastre.


Avand starea de relaxare a minţii şi trupului, avem pacea şi calmul, care întotdeauna sunt martorii momentului prezent – de cele multe ori – precum privim la un spectacol pe scenă. Tot ce părea foarte real şi serios înainte, nu mai apare la fel de real – este doar „un vis trăit” şi ne vom pune din ce în ce mai puţine întrebări şi vom fi străfulgeraţi de o adevărată trezire.


Prin acceptare şi prin atitudinea de spectator, nimic nu poate fi forţat să se întâmple. Este suficientă o înţelegere a Adevărului, că totul este una, totul este Sursa şi separarea este o realitate limitată (o iluzie). Când ea vine, vine ca graţie a Sursei sau a lui Dumnezeu, care este adevăratul subiect al tuturor acţiunilor sau evenimentelor.


Înţelegerea Adevărului va îndepărta vechea şi falsa condiţionare, astfel încât implicarea instinctivă şi identificarea cu emoţiile negative vor fi înlocuite cu pacea spectatorului, care va ţâşni spontan din înţelepciunea inerentă.


O singură întrebare poate să apară în acest punct şi aceasta este: Dacă toate acţiunile sunt ale Sursei, atunci cum este posibil ca unii oameni să înţeleagă Adevărul şi acceptarea, în timp ce alţii nu? De ce Sursa Unică acţionează prin intermediul diferitelor fiinţe, în aşa multe feluri? Cititorul nu trebuie să uite că, chiar dacă Sursa este Unică şi este tot ceea ce există, când ea se mişcă şi vibrează în forma acestui uriaş Câmp Universal, dă naştere unor şiruri de vibraţii, ce sunt parte fundamentală a Sursei în Mişcare. Conştiinţele separate individuale percep combinaţii diferite şi foarte complexe ale acestor vibraţii, care în realitate nu sunt câmpuri separate, precum undele, care nu sunt părţi distincte ale marelui ocean. Deci, noi avem senzaţia falsă a unei multitudini şi diversităţi (haos).


În realitate, anumite vibraţii ale Sursei sunt percepute ca fiind Sursa identificată cu mecanismul corp – minte ce conduce la ideea că omul este creatorul şi el nu acceptă altceva în timp ce alte vibraţii, sunt percepute ca fiind Sursa identificată cu mecanismul corp – minte, însă datorită înţelegerii se naşte acceptarea omului şi poziţia sa de spectator. Alte vibraţii sunt văzute ca fiind Sursa ce nu se identifică cu mecanismul corp – minte, căci ea anihilează în întregime sentimentul de creator. Acestea se întâmplă din cauza unui singur motiv: noi percepem diferit unele acţiuni ce au loc în Univers, realizate de Sursa Unică, pentru că Sursa în Mişcare este constituită din diverse vibraţii, ce se manifestă simţurilor noastre (sau conştiinţelor noastre) ca oameni diferiţi şi acţiuni diferite. Totul se întâmplă în fenomenologie
(manifestarea, Sursa în mişcare, Totalitatea sau universul) şi nimic nu se întâmplă non – manifestării (neumenon). Extraordinarul este Sursa în acţiune, care este Universul, ca un uriaş Câmp de Energie Universală ce vibrează.

Universul fizic, pe care noi îl cunoaştem în mod tradiţional, este doar o reflexie a Câmpului Universal, pe ecranul conştiinţelor noastre.Deci, ce este iluminarea? Iluminarea nu este doar o înţelegere a Adevărului, este o înţelegere completă şi intuitivă a sa. Iluminarea este anihilarea totală şi de nezdruncinat a sentimentului de creator, ea este înţelegerea că nu a existat şi nu există niciodată o separare individuală. Iluminarea este dezidentificarea Sursei cu mecanismul particular corp – minte, aşa că sentimentul de fiinţă individuală încetează să existe. Ego-ul va fi doar în parte acolo şi el guvernează funcţionarea corpului, în conformitate cu factorii săi genetici şi condiţionările sale şi acolo va fi o identificare, cu numele dat (numai ca etichetă, care ajută la funcţionarea normală), însă nu se va mai produce identificarea cu corpul sau cu gândurile, emoţiile şi acţiunile ce se nasc în corp. Iluminarea este trezirea din „visul trăit”, înţelegând că Tu eşti chiar Sursa. Iluminarea este depăşirea atitudinii de spectator, printr-un criteriu suplimentar, nu există nimeni care să depună mărturie pentru nimic. Nu există şi nici nu a existat vreodată cineva care să realizeze acest lucru.


Iluminarea este îndepărtarea gândului fals, pe care se bazează realităţile limitate, ale separării şi identificării. Am văzut că prin atitudinea de spectator, s-a îndepărtat cauza secundară a suferinţei. Prin iluminarea identificării cu corpul s-a îndepărtat şi eliminat cauza primară a suferinţei, pentru eterninate.


Corpul poate simţi durerea, dar nu se va identifica cu aceasta, pentru că nu va fi nimeni care să se poată identifica cu aşa ceva şi prin urmare suferinţa ia sfârşit. De înţelegerea acestui lucru nu beneficiază nimeni, pentru că pur şi simplu nu va fi nimeni acolo, nici o individualitate separată. Nu există iluminare individuală, pentru că iluminarea este anihilarea finală a falsei
senzaţii de fiinţă individuală. Când iluminarea se întâmplă, ea doar se întâmplă sau nu, ea nu este un obiect pe care individual poate să-l deţină pentru a avea mai multă fericire. 

Iluminarea pur şi simplu schimbă individul, deci urmările sale pot fi văzute în corp şi sunt asociate cu pacea eternă şi iubirea. După iluminare, corpul continuă să funcţioneze aşa cum a făcut întotdeauna. Singurul lucru ce îi lipseşte este falsa senzaţie a existenţei sale ca individ separat, completată de senzaţia falsă de creator. Iluminarea nu este o condiţie obligatorie, pentru că nimeni nu o poate provoca. Căutând iluminarea prin efort personal, se întăreşte în mod suplimentar existenţa unei persoane iluzorii. Iluminarea se întâmplă numai prin graţia lui Dumnezeu sau a Sursei. Ea poate fi accelerată prin înţelegerea Adevărului şi aceasta graţie

Sursei. Tu eşti Sursa şi acesta este Adevărul Final. este „Există vreun înţeles al vieţii, avem noi vreun ULTIMA ÎNTREBARE: „Care este
Permite Soarelui să strălucească mult timp deasupra ta,
Toată dragostea să te-nconjoare,
Şi lumina pură din interiorul tău,
Să te călăuzească pe Cale.”

Irish Blessing„Permite-ţi să trăieşti toate zilele vieţii tale.”

J.Swift„Permite lui Dumnezeu (Sursei) să ţi se reveleze ţie, aşa cum Îl cauţi tu pe El.”John Gilmer„Fie ca tu să depăşeşti toate dualităţile şi să-ţi găseşti în interior, unde locuieşte adevărata frumuseţe şi împlinire, perechea sufletului tău.“
 

CENTURA FOTONICA

Centura Fotonică


 

Acest fenomen a fost descoperit în 1962, deci cu mai mult de 40 ani în urmă. Cu toate acestea, informatiile nu au fost făcute publice decât cu mult mai târziu, si numai unui număr mic de oameni.
Centura fotonică si radiatia aferentă au un impact mult mai mare decât ne-am putea imagina. Din punct de vedere stiintific, este vorba de miscarea de rotatie a sistemului nostru solar (împreună deci cu toate planetele sale) în jurul soarelui central al galaxiei, numit Alcyone (în constelatia Pleiadelor). O rotatie completă se realizează în 25.860 ani.
Întregul nostru sistem solar, împreuna deci cu Pământul si Luna, trebuie să treacă de două ori, în timpul unei rotatii complete, prin această centură de fotoni. Distanta de timp între cele două momente este de 10.500 ani, perioadă în care Întunericul este covârsitor.
După acesti 10.500 ani urmează intrarea în centura fotonică ce dureaza 2.000 ani, si este o perioadă de crestere spirituală pentru întreg sistemul planetar.
Următoarea întrebare este: „Ce legătură există între centura fotonica si spiritualitate?”.
Atât radiatia aferentă cât si centura în sine sunt vehicule ale transformării si transmutatiei necesare unui ciclu evolutiv. Pe măsură ce înaintăm în centura fotonică, trebuie să ne punem în armonie cu vibraŃiile ei, altfel riscăm să rămânem în a treia dimensiune. Dacă refuzăm să evoluăm, va trebui să nu ne plângem că rămânem asa cum suntem.
Bineînteles că unii dintre noi învată mai greu decât altii…
Efectele centurii fotonice
Pe măsură ce sistemul nostru solar va continua să avanseze tot mai mult în centura
fotonică, vor apare tot mai clare următoarele efecte:
· Centura fotonică si radiatia din centrul galaxiei noastre sunt adevarate vehicule de
transformare. Aici este sursa radiantă a energiei Christice, o energie a compasiunii si iubirii. Prin aceste vehicule spirituale, dacă le vom folosi, avem sansa să ne depăsim limitările la care am fost supusi. Totusi, alegerea ne apartine în totalitate. Liberul arbitru va prevala.
· Multiple evenimente astronomice (eclipse, tranzite, etc) vor determina o pregătire
subtilă, nevăzut1a dar eficientă a fiinŃelor de pe acestă planetă. Astfel, probleme legate de egoism, relaŃii interumane dar si materialismul actual vor fi exacerbate. Vechile modele de negare a realităŃii se vor dovedi ineficiente si vor fi spulberate.

Prefăcătoria si minciuna sunt pe moarte. În locul lor, iubirea si compasiunea vor umple întreaga planetă.

· Mai multe evenimente majore vor avea loc la nivelul planetei, în ceea ce priveste modul de gândire si de actiune, în general. Toate acestea sunt menite să distrugă vechile energii tri-dimensionale dizarmonioase, inclusiv pe cele din tine si din mine. Depinde de fiecare dacă această purificare se va face brutal sau treptat. Dacă acceptăm sincer noile energii ale iubirii, sau, dimpotrivă, dacă ne încăpătânăm în modul actual de viată.
· Pentru a fi pregătiti în legătură cu transformarea spatio-temporală ce vine, corpurile noastre fizice trebuie să fie compatibile cu noua lume, astfel ca intrarea în constiinta Christică să fie usoară. Se asteapta ca lantul ADN (care are acum doua componente) să ajunga la 12 componente prin rearanjarea si activarea anumitor gene neutilizate în prezent (numite, din necunoastere, gene de balast). Energia Christică actionează ca un catalizator pentru aceste procese. Astfel, multi oameni vor deveni clarvăzători, telepati, vindecători, etc. Asa cum a prezis Iisus. Acum, mai mult decât oricând, trebuie să recunoastem Vointa Divină si să actionăm aproape tot timpul în concordantă cu Aceasta. Gândurile noastre sunt energii foarte puternice care trebuie controlate si direcŃionate foarte precis în scopuri benefice, divine.
· Pe măsură ce constiinta si corpul nostru se transformă, gândul va deveni principala preocupare a zilei. Astfel, gândurile sunt mult mai reale decât actiunea: ceea ce gândesti, exact asta esti. Datorită faptului că această a patra dimensiune ce tocmai se naste este de esentă eterică, fiecare dintre noi va fi precum un ecran de televizor: toate gândurile noastre vor fi perfect vizibile pentru toata lumea! Nu veti mai putea ascunde lăcomia, prefăcătoria, lasitatea, ura, plăcerea sau trădarea. Veti deveni ca o carte deschisă dar nescrisă, în paginile căreia apar litere si cuvinte instantaneu, pe măsură ce gândurile iau nastere, si oricine va putea citi în această carte. Gândurile negative pot si trebuie înlocuite cât mai des si apoi chiar definitiv cu iubire, sinceritate, lumină si iertare pentru a nu fi aruncat înapoi în a treia dimensiune care între timp va deveni aproape improprie vietii.
· Întreaga noastră lume, întregul nostru sistem de valori bazat pe iluzie si polarizarese va prăbusi, astfel că această cortină va cădea lăsând loc realitătii asa cum este ea.
Pentru început unii dintre noi probabil vom fi debusolati si neajutorati. De aceea trebuie încă din acest moment (da, chiar ACUM) să decidem dacă renuntăm sau nu la modul nostru de gândire.
· Sunt prevăzute masive scăderi ale câmpului magnetic si gravitational ca si scăderea densitătii. Pe măsură ce devenim mai usori, limitările impuse de materie vor fi din ce în ce mai slabe până vor dispare cu totul. Pe cer vor fi vizibile adevărate spectacole de culori vii, inimaginabile în acest moment, ca o auroră foarte vie si luminoasă.
Sursa : www.roaim.com
 

Centura fotonica

 

CONSIDERATII STIINTIFICE.

Inca din anul 1961, astronomii au descoperit, prin informatiile oferite de sateliti, o zona cosmica care parea a fi o nebuloasa neobisnuita. Prin fenomenul de nebuloasa se intelege un foarte mare nor cosmic de gaz sau praf. Aceasta nebuloasa avea proprietati neobisnuite si a fost denumita Nebuloasa Aurie.

Totusi, atentia publica nu a fost mult timp retinuta de acesta descoperire, decit cu mult mai tirziu, cind s-a vazut ca locatia nebuloasei coincide cu proiectata orbita a Sistemului nostru solar.

La inceputul anilor ’80 in S.U.A. , a fost facut la radio un anunt, cum ca Sistemul nostru solar se va „ciocni” cu un nor electromagnetic „nu peste multi ani”.

Aceasta nebuloasa a fost mai apoi denumita Centura Fotonica.

Intregul Univers este tinut la un loc de vortexuri, printre care si vortexurile de energie centripeta, cu cimpurile electromagnetice asociate lor. Aceste spirale de energie dau nastere la orbite naturale in Spatiu si Timp:sateliti in jurul planetelor,planete in jurul stelelor, sisteme solare in jurul centrelor altor vortexuri majore, si tot asa la infinit.

Terra orbiteaza in jurul Soarelui in decurs de 1 an, dar Sistemul nostru solar este el insusi un „intreg”, care orbiteaza in jurul Centrului Galactic in aproximativ 24.000 -26.000 de ani.

Acest Centru Galactic se afla in constelatia Pleiadelor, la 400 de ani-lumina de noi, si reprezinta Soarele Central al Pleiadelor, steaua Alcyone.

alcyone

Centura Fotonica incercuieste Sistemul Pleiadelor.
Ea consta din multe benzi fotonice, emanind din centrul Galaxiei, si sunt asociate cu spiralele Caii Lactee.

Deci Sistemului nostru solar ii ia cam 25.000 ani pentru a ajunge in rotatia lui in acelasi punct de pe orbita.

Incercati sa va imaginati citeva sisteme solare in revolutie pe o mare orbita in jurul stelei Alcyone, dar infasurati acesta imagine cu niste imaginare spire de toroid. Aceasta este centura Fotonica.

centura fotonica

Inseamna ca Sistemul nostru solar, trece prin aceasta Centura de 2 ori la fiecare 25.000 ani. Cea mai ingusta parte a Centurii, ii ia Sistemului solar cam 2000 de ani sa treaca prin ea. Si trec cam 10.500 ani intre 2 intilniri cu Centura.
Daca socotim, 2 x 10.500 + 2 x 2.000 =25.000 ani.

centura fotonica

Cind se va intimpla „ciocnirea”??
Multi spun ca e destul de dificil de prezis, avind in vedere ca Centura are oscilatii neregulate.
Surse care au aflat prin „channeling” spun ca extraterestrii din Pleiade afirma ca Sistemul solar a intrat in Centura pentru o saptamina in 1987, putin mai mult timp in anul urmator, dar ca din 1998 , Soarele a intrat deja in plin. Se afirma ca Terra nu va intra decit in 2012.

In ce consta Centura Fotonica? Care vor fi efectele ei asupra vietii pe Terra? De fapt care este scopul intrarii in ea, daca exista vreunul?

Radioul afima ca este un fenomen electromagnetic, acelasi cu fotonul, care este o particula de lumina a unei radiatii electromagnetice.

Centura Fotonica este o imensa regiune din spatiu, care radiaza o intensa radiatie electromegnetica, atit in spectrul vizibil cit si in cel al luminii invizibile de inalta frecventa, chiar incluzind spectrul razelor X.
Mass Media deja a atras atentia despre masiva crestere a intensitatii radiatiei periculoase care intra prin gaurile din stratul de ozon, in anumite regiuni ale planetei.

O data cu intrarea Sistemului solar in Centura sunt de asteptat efecte temporare spectaculoase. Terra inconjoara Soarele pe orbita sa, deci este sau in fata sau in spatele Soarelui , daca ne gindim la intrarea lineara in Centura. In consecinta, ori Soarele , ori Terra va intra prima data. Este imposibil de prezis exact care, din moment ce, Centura se dilata si se contracta pe rind.
Daca Soarele va intilni primul Centura, a fost comunicat prin „channeling” ca vor urma 3-5 zile de intuneric total, si vor cadea toate sursele de curent electric.

Daca Terra va intra prima, nu va fi intuneric.

Din surse extrateresre ni se comunica faptul ca o data cu intrarea planetei in Centura, vom experimenta un imediat soc electric, cam o zecime de secunda, dar nu periculos. Alte surse spun ca in jurul Terrei va exista o intensa activitate fotonica, apoi o comprimare si o expansiune brusca a atmosferei. Daca se va adeveri, atunci multa vreme, cerul va deveni plin de lumina intensa, care ii poate duce la orbire pe cei neprotejati. Acesta lumina este asteptata sa apara in ultimele 3 zile.

O alta caracteristica spectaculoasa va fi efectul activitatii intense a fotonilor asupra materiei. Va exista o inalta excitatie a atomilor cauzind fluorescenta tuturor corpurilor.

Ca rezultat major, nu va mai exista noapte timp de 2.000 de ani.
Norul fotonic are o mare densitate de electroni si pozitroni ( antielectroni).
In fizica, atunci cind o particula si antiparticula sa intra in coliziune, sunt amindoua anihilate, cu o imensa degajare de energie radianta-fotoni.
Prezenta acestor pozitroni liberi va interfera cu electricitatea terestra formata din electroni, ceea ce va duce la soc electric.

Oricum energia fotonica, ca rezultanta a coliziunii dintre electroni si pozitroni, va deveni o majora sursa de energie libera si nepoluanta.

Intilnirea cu Centura Fotonica este intentionata a fi o mare experienta pozitiva, dar numai Omul cu suficienta disciplina pusa in slujba ameliorarii si elevarii propriei constiinte , isi va da seama ca anticipata „Epoca de Aur” , se manifesta deja.

Centura poate fi impartita in 3 zone:

1. Intrarea in Zona Nula, in care vom sta 5-6 zile, si care va include 72 de ore de intuneric total.
2. Intrarea in Partea principala, cu lumina 24 de ore pe zi, incontinuu, timp de 2.000 de ani.
3. Iesirea din Centura, prin Zona Nula , inca 5-6 zile.

CENTURA FOTONICA

Constelatia Pleiadelor este compusa din variate sisteme solare.SoareleCentral al Constelatiei este numit Alcyone, si sistemele sale solare sunt :Merope, Atlas, Maya, Electra, Coele, Taggeta, si al nostru, numit Ors. Sistemul nostru este cel mai indepartat si se roteste in jurul lui Alcyone in 25.920 de ani.

centura fotonica

Conform profetiilor Maya, in 22 Decembrie 2012, noi vom intra definitiv in cimpul radiant al Centurii.

In urmatorii 10 ani , planeta Terra si vecinii sai , isi vor ajusta structurile moleculare. Astfel, toate moleculele si atomii tuturor corpurilor cunoscute , vor fi excitate-lucru care va crea un tip de lumina constant si nou-o lumina non-calda, o lumina fara temperatura, care nu va produce umbre.

In caz ca Terra va intra prima, se va produce un fenomen similar unui foc planetar, intreaga materie va deveni luminoasa., dar fara ardere propriu-zisa.
Prin intrarea in Centura, Terra isi va reduce rotatia, ca urmare a reducerii rotatiei solare, temperatura va scadea si cimpuri de gheata se vor intinde pina la 40 de grade latitudine in ambele emisfere.Vor fi locuibile numai zonele din jurul Ecuatorului, chiar daca el nu va mai fi cel din ziua de azi, datorita schimbarii Axei Polilor. Dar gheata nu va rezista mult din cauza lipsei de ploaie, si curind va incepe radiatia constanta care, bombardind Terra va topi gheata. Apele vor creste cu 900 de metri. Cind se vor retrage vom avea un „Cer nou si un Pamint nou”.

Iminentul cataclism va marca inceputul unui nou ciclu, un ciclu al Luminii, al Pacii, al Justitiei.

CONSIDERATII METAFIZICE SI SPIRITUALE

Nu se poate pune la indoiala faptul ca pentru Omenire, intilnirea cu Centura Fotonica, va fi in esenta o experienta spirituala. Dar acest lucru depinde totusi de fiecare.Daca la acea vreme vom fi destul de evoluati, mari pasi inainte vom face prin ridicarea nivelului constiintei prin absorbirea razelor de lumina de inalta frecventa.

Daca comportamentul nostru ramine negativ, avem multe vibratii scazute ca rezultat al actiunilor egoiste, nu ne putem astepta sa supravietuim radiatiei de inalta frecventa. Cu alte cuvinte va avea loc o mare selectie naturala pe baza spirituala.

Universul fiind Spirit in manifestare, nu ne putem indoi ca orice fenomen cosmic fizic pe care il putem studia prin stiinte si intrumente, are la baza Spiritul si Vointa Divina. Nimic nu este intimplator in Univers, totul este perfect coordonat de Mintea Cosmica si se face in scopul evolutiei.

Intotdeauna in spatele oricarui femonen care se manifesta fizic in Univers, trebuie cautat intelesul si insemnatatea lui Spiritala si Divina.

In channeling, interactiunea cu Centura Fotonica este numita Christ.
Fenomenul este considerat a fi adevarata natura a ” Rapirii in Slava”, a ” Ascensiunii” , termeni bine cunoscuti si propovaduiti de Biserica Crestina.
Intilnirea cu Centura Fotonica va juca un rol primordial in biblica”Transforamare a omului”.

Termenul de „Christ” aparent exprima A Doua venire a lui Christos. Dar in realitate acest ” Christ” este o stare a Constiintei , a Fiintei in ansamblu care a fost atinsa de Iisus, si nu un nume propriu.

Este vorba de o Renastere a planetei Terra. Se spune ca planeta va fi divizata intr-o planeta cu 3 dimensiuni , asa cum exista si la ora actuala, si o alta Terra care va trece intr-un Univers paralel cu 4 dimensiuni.

Aceste lucruri nu vor fi percepute fizic, intrucit esenta lor este spirituala.

2012

Este de notat ca serioase lucrari de fizica abordeaza teoria universurilor paralele. Prin channeling s-a primit informatia ca noi de multe ori intram in planuri ale unui univers paralel, si apoi ne intoarcem inapoi aici. Exista si un alt exemplu al unei foarte avansate civilizatii in centrul Terrei, asa numita Shabhalla, care exista intr-un plan paralel si la care se poate ajunge prin tuneluri electromagnetice care se deschid la Poli si in alte zone de pe glob.

Posibil ca singura consecinta trista a intrarii in Centura va fi , ca unele familii vor fi impartite de acesta selectie naturala de esenta spirituala. Unii vor merge pe Pamintul mult mai evoluat din a 4-a dimensiune sau densitate, iar altii vor ramine pe Terra cea cu 3 dimensiuni.

Acest lucru poate duce la o permanenta separare a evolutiei , pentru citeva mii de ani,. Insa unele persoane, rare, care sunt pe calea mai evoluata, vor dori sa isi suspende progresul personal, ca sa ii astepte pe altii din urma.

Actualmente ciclul Centurii Fotonice este sincronizat cu sfirsitul unui mare numar de alte cicluri, de ex 225 milioane de ani pentru Ciclul reptilian, 26.000 de ani pentru Precesia echinoctiilor, 104.000 de ani -un virf al evolutiei in 4 cicluri de 26.000 de ani, culminind cu o Convergenta Armonica la timpul cind se prevede intrarea-anul 2012.

echinoctii

Convergenta este sfirsitul unui ciclu stelar de activitate. Activitatea stelara a inceput deja si va continua pina in 2012-2017.

Activitatea stelara se produce cind Sistemul notru solar se alineaza inaltelor bande de frecventa din Pleiade ( steaua Alcyone) Sirius, Arcturus, Orion si Andromeda.

Acest lucru este cunoscut si ca punctul in Timp care coincide cu atingerea punctului maxim de expansiune a Universului.

Sincronizarea unor asemenea noduri se astepta sa deschida straturi dimensionale pentru influxul a noi energii si schimbari.

Din punct de vedere psihologic, efectul caracteristic al intrarii va fi ca unele neplaceri si nereguli in matricea fizica si psihologica a oamenilor, vor iesi la suprafata, adica in mintea constienta. Se va da asfel prilejul la noi vindecari, echilibrari, dar si in cazul unor persoane prea „dereglate” se vor produce boli, depresii si moarte.

Centura Fotonica este o parte a unui grup de energii din a 7-a dimensiune, care are benzi energetice peste tot in jurul Soarelui Galactic. Una din aceste benzi curge din Constelatia Leului, pina in cea a Varsatorului , si sparge Anul Platonic in 2 nopti galactice si 2 zile galactice.

spira galactica

Ingerii pot utiliza aceasta energie din dimensiunea a 7-a , ca sa activeze in timpul somnului, chakrele discipolilor Luminii si pe ale celor care cer acest lucru si sunt pregatiti sa il primeasca. Aceste energii produc schimbari la nivel subatomic in toata Creatia. Astfel se va face trecerea in dimensiunea a 4-a, apoi intr-a 5-a. Cei care refuza evolutia pot suferi o implozie si se vor manifesta in continuare in alte sisteme de dimensiunea a 3-a, unde vor fi liberi sa isi continue conflictele, polarizarile, fricile si razboaiele , pina vor fi capabili sa isi curete singuri corpurile energetice de aceste programe negative.

Epoca de aur

cicluri mayase

In aceasta „Epoca de Aur” in care intram, fiinta umana va fi capabila sa fie pe deplin realizata, oamenii isi vor intelege istoria, fizicul si toate abilitatile psihice. Acesta Ascensiune spre Lumina va fi cunoscuta de toti cei ale caror vibratii interioare fizice si spirituale se vor acorda undelor mesianice ale Centurii Fotonice.

In prezent cercetatorii cred ca exista 3 tipuri de corpuri in Univers.
Primul tip este pur corporal, cu o structura si o masa solida, tip pe care noi il folosim in prezent.

Un al doilea tip este mai putin corporal si cu o structura de masa diferita, ceea ce permite de exemplu trecerea usoara prin ziduri si obiecte solide.
Al treilea tip este pur eteric, fara masa. E vorba de o fiinta spirituala.

Prin intrarea in Zona Nula, corpurile noastre si materia din jur se vor transforma in al doilea tip corpuri.

Vom fi capabili de telepatie si telekinezie.
Dupa trecerea celor citeva zile de intuneric, va veni timpul descris in Biblie cind intr-o clipita vom deveni nemuritori. Posibil sa nu mai avem nevoie de somn si hrana solida.

Vom putea utiliza ca energie, energia fotonica din jur , iar calatoriile interdimensionale si in Timp, ne vor fi accesibile.

Mari beneficii vom avea prin folosirea directa a energiei fotonilor si abandonarea actualelor surse de energie fosila. Acest lucru va vindeca suprafata planetei de mine si foraje. In scurt timp civilizatia va trece la folosirea unor tehnologii nepoluante.

Acesta enegie fotonica va sta la baza sistemelor de propulsie spre calatorii stelare foarte rapide. In curind, a calatori spre Sirius sau Cappella, va fi la fel de usor cu a calatori la Paris.

Vom putea gasi locuitori ai vechilor civilizatii de pe Terra, atlanti, lemurieni, mayasi.

Vom obtine tehnologii avansate si personal ultracalificat care vor ajuta civilizatia terrestra sa se transforme si adapteze rapid.

Motivul pentru care experimentam cu cinci sesimi mai mult Intuneric decit Lumina in revolutia in jurul Soarelui Central, este ca Puterile Divine au dorit sa creeze si o lume a negativitatii, polaritatii, iluziei, plina de frici, judecati, control, ura, moarte, etc.. Acest lucru se datoreaza dualitatii Planului Fizic.
Cum putem stii ce e Rece, daca nu am experimentat Cald? Cum putem sti ce e Lumina, daca nu am trait Intunericul? Nu exista Mare fara Mic, Frumos fara Urit, Cald fara Rece, Iubire fara Ura. Conform uneia din Legile Universale Hermetice „Totul are doi Poli”. Deci trebuie sa trecem prin intuneric ca sa putem aprecia ce este Lumina.

Acest lucru ii da Creatorului posibilitatea, prin noi, sa intelega mai bine adevarata natura a negativitatii. Noi suntem unealta prin care Creatorul se poate experimenta pe Sine Insusi, si, prin activitatile noastre individuale si colective, poate stapini si dirija pericolele intunericului.

Terra ca planeta, a fost aleasa sacolecteze, asimileze si transforme intreaga negativitate pentru intreg Sistemul solar. Aceasta este o Misiune Divina. Ea consta in a experimenta prin noi, negativitatea pentru Sine si proces, a invata sa o neutralizeze usor si permanent, punind in loc o Lume a Pacii si Luminii.
Deci noi si planeta noastra suntem unici si speciali in Marele Plan al Creatorului.

Din acest punct de vedere se poate considera ca Centura si radiatia ei manasica sunt in, si , prin ele insele mijloace de transformare si de transmutatie. Ele sunt barierele de paza si mijocul prin care nici o particica de negativitate nu va scapa de pe Terra , ca sa contamineze nivele mai inalte de constiinta. Cel care conduce acest proces este Christ, si asfel putem vedea cum Centura si radiatia manasica sunt emise de Christ si Energia christica. Pina ce nu ne punem de acord cu frecventa acestei energii, nu putem spera sa fim o parte din ea si sa scapam de negativa influienta actuala a planetei. Cei care nu vor reusi acest lucru se vor intoarce din nou in a 3-a dimensiune si vor suferi iar si iar incercarile.

Noi toti inainte de incarnare am fost avertizati cu privire la pericolele incarnarii pe Terra in acest moment. Ni s-a spus ca nu vom putea scapa de negativitate decit daca o vom putea stapini si dirija, ceea ce a si fost o intentie a Divinului pe care a dorit sa o experimenteze prin noi. Din pacate unii invata mai greu decit altii si au nevoie de mai multe Revolutii in jurul Soarelui Central pina isi invata lectia. De obicei abea o treime din populatia planetei obtine succesul in 10.000 de ani.

Ar trebui sa reflectam de ce ne-am ales si ni s-a aprobat reincarnarea Acum si Aici.Noi am ales sa stapinim negativitatea. Pentru cei ce vor reusi acest lucru, rasplata trecerii in alte dimensiuni este uriasa. Si pentru cei dintre noi care am absolvit aceasta scoala divina, vom putea sa ridicam constiinta contemporanilor nostri.

Christ si energiile lui sunt mentionate in mod repetat in vechile texte, indicind ca pina nu vom deveni Una cu aceste Energii christice, nu putem spera sa supravietuim calamitatilor ce vor veni. Profetiile Mayase semnaleaza clar acest lucru cind spun” guvernarea, stiinta si religia vor cadea, pina ce vor fi pregatite sa accepte si sa faciliteze Constiinta Christica care vine”. Inclusiv noi putem colapsa, pina nu vom accepta si trai aceste adevaruri sacre.

Chiar Iisus a spus: ” Eu, prin Christ, voi desparti griul de neghina si oile de capre”. Acest lucru arata o viitoare impartire a Umanitatii in doua grupuri distincte: unul care accepta si Traieste Constiinta Christica ( griul si oile), altul care nu vrea sau nu poate acest lucru ( neghina si caprele). Pe masura ce ne apropiem de Centura aceste lucruri vor deveni tot mai clare. Polaritatea acum a devenit extrema, mastile cad tot mai mult. Cei buni au devenit mai buni, si cei rai, mai rai.

Suntem in al 12-lea ceas. Asa cum spunea si Iisus ” Cel ce are urechi de auzit sa auda”.

Sper ca am reusit sa conving ca aceasta Centura Fotonica este ceva cu mult mai mult si mai maret, decit niste simple postulate stiintifice si astronomice despre cum experimentam noi cei 20.000 de ani de Intuneric si 4.000 de ani de Lumina.

Daca intram mai mult in adincul metafizic al lucrurilor, Centura Fotonica nu este nimic nou de fapt. In istoria veche sunt multe referiri, mai ales la greci si romani, despre o Era de Aur in care nu exista altceva decit, Lumina, Iubire, Pace si Liniste, un loc fara boli, moarte, razboaie, saracie.

In mod sigur acesti filozofi antici se refereau la cei 2000 de ani de Lumina din Centura Fotonica.

Inca o data acum suntem pe punctul de a intra in aceasta fenomenala perioada-Era de Aur a trecutului si viitorului.

Iesim din asupritorul cocon al Intunericului si , ca un fluture putem zbura spre ceva extrem de frumos, corpurile noastre de Lumina si marea Comuniune cu Christ.

Acest cocon de intuneric, dincolo de asuprirea si negativitatea sa, a constituit mijlocul nostru de invatare, pentru a ne califica inca o data pentru saltul spre alte dimensiuni. Ni se ofera inca o data posibilitatea sa spargem suprafata acestei lumi a iluziei, sa intoarcem oglinda si in locul ei sa percepem adevarata Realitate.

Misiunea speciala incredintata Terrei , de a experimenta si a stapini negativitatea si iluzia, va fi indeplinita, si numai asfel vom putea merge Acolo de unde apartinem de fapt ca Spirite libere. In cele din urma decizia ne apartine si tine de vointa noastra.

Procesul acesta de reintoarcere Acasa , nu este insa asa de simplu cum pare la prima vedere. Trebuie mai intii sa trecem printr-un proces traumatizant de transformare care ne va face apti sa eliminam negativitatea din noi si sa ne luam inapoi corpurile de lumina. In schimb vom fi catapultati spre a 4-a si apoi a 5-a dimensiune.

Acest pas cuantic in viitor nu este ceva obisnuit , dar este secvential. Oricum, datorita unui inexplicabil”nu vreau”, dat Evolutiei si Maturizarii, in contrast cu alte planete, acum suntem nevoiti sa ne jucam de-a v-ati ascunselea cu noi insine , pentru a atinge nivelul altor planete cu scopul ca Sistemul Solar sa ramina in legatura cu Intentiile Divine. In final trebuie sa fim ” adusi la zi” in vederea asigurarii trecerii sigure a intregului cortegiu de planete prin Centura Fotonica.
Interesant este faptul ca in cartile pierdute ale Bibliei si alte documente apocrife , este specificat faptul ca ” A Doua Venire a lui Christ va avea loc in 2005″. Ne vom lasa corpurile noastre dense, si ne vom lua corpuri de Lumina, asa cum a spus Iisus.

Fiecare celula, fiecare molecula, fiecare atom, vor fi rearanjati in asa fel incit densitatea corpurilor noastre actuale sa poata fi transpusa in Lumina capabila de a facilita asimilarea Constiintei Christice care vine si nemurirea.

Se spune de asemenea ca in procesul de tranformare, sistemul ADN va fi rearanjat pentru a avea 12-13 spirale, si nu numai doua cit are in prezent.
De asemenea chakrele corpurilor vorfi rearanjate si vor creste la 13 , in loc de 7.
Chiar planeta va fi complet reinnoita. Schimbarea sa a inceput deja prin crapaturile in scoarta, cutremure de pamint, vulcani in eruptie si schimbari de vreme bruste si devastatoare. Nimic nu va ramine neatins de schimbari.
Degeaba unele guverne si oameni bogati s-au gindit sa se ascunda in buncare subpamintene sau sa zboare pe Luna sau pe Marte.

Chiar si Luna sau Marte, cu toate planetele , se vor transforma.
Nu vor scapa decit cei care au trecut de partea Iubirii, Binelui, Luminii, Vietii, Echilibrului si Iertarii. Ei isi vor crea corpurile de Lumina ca sa reziste la ultimele zvicniri ale legilor fizice vechi care acum se reinnoiesc.

Noile corpuri nu vor fi de natura fizica, deci nu vor putea fi ranite, nici fragmentate.

Citeva lucruri care s-ar putea intimpla o data cu intrarea in Centura ar putea fi astfel sintetizate:

1. Centura Fotonica si radiatia manasica sunt modalitati de trasformare. Radiatia este emanatie Christica. Prin aceste unelte spirituale ni se da posibilitatea sa rupem barierele negativitatii si sa mergem spre Tarimul de pe care suntem originari ca Spirite. Oricum, alegerea ne apartine.

2. Eclipsa din 1999 a inceput sa transfrme constiinta spre un echilibru in cadrul caruia noi sa devenim parti egale din masculin si feminin, asa cum spunea Iisus ca vom deveni androgini. Accentul e pus mai ales pe feminin pentru ca acum energiile masculine sunt discordante, anarhice si mult prea fixate. Daca ne uitam in jur vedem ca multe femei au inceput sa se poarte ca barbatii si invers. Se poate usor vedea cresterea impresionanta a numarului de travestiti. Se pare ca partea feminina va trebui sa se transforme si sa ia cu ea aceste vechi scheme de gindire paternalista, dominatia Masculului, inainte sa se cristalizeze pe Terra Energia Christica. Cu totii vedem slabirea masculinitatii si intarirea feminitatii. S-a marit extrem de mult numarul celor care fac partedin culte religioase care adora Zeita Mama, vechea Zeita din perioada matriarhatului. In procesul de transformare vor aparea noi curente de gindire in domenii de relatii , sanatate, apreciere de sine. Nu peste mult vom fi capabili sa ne controlam si sa ascundem defectele. Subiectivul ( femininul) va iesi la iveala aducind cu el toate nemultumirile din subconstient si toate schemele de gindire negativa pe care pina acum nu le puteam controla. Nu ne mai putem ascunde dupa deget. Partea feminina a devenit o raza transformatoare, oferind iubire, acceptare si toate trasaturile dumnezeiesti.

3. 12 evenimente majore se vor intimpla pe Terra pina la Marea Intilnire.Ele sunt destinate sa distruga si sa reformeze vechile si arhaicele energii tridimensionale actuale. Unul dintre ele ar putea fi condamnarea globala a ultimului razboi din Orientul Mijlociu. Acest razboi avea, din punct de vedere metafizic, 2 obiective: sa anihileze vechile energii ultramasculine ale terorii si sa le faca gata sa se transforme in energii masculine noi si blinde, si, sa faciliteze ajungerea in frunte a energiilor feminine.

4. Pentru a rezista comprimarii Timpului si Spatiului , corpurile noastre fizice vor trebui sa fie reconstruite, ceea ce are de-a face cu elemente cheie . Sunt de asteptat mari rearanjari ale constiintei, perceptiei, inmultirea sistemului de chakre, cresterea numarului spiralelor de ADN, eliberarea energiilor masculine si feminine pentru a ajunge la androginism si accelerarea frecventei vibratiei atomice in concordanta perfecta cu noile energii ale Luminii. Glanda pineala, al treilea ochi, se va redeschide pentru toti si va reveni la marimea ei originala. Toti vor deveni clarvazatori, telepati, asa cum a spus si Iisusca” vor fi mari profeti si vizionari”. Felul de a vorbi se va schimba , toate vor fi facute ” In numele Creatorului Divin”, iar gindurile trebuie sa fie controlate si directionate perfect pentru ca ele sunt mai reale decit corpul fizic.

5. Asa cum corpurile se vor transforma inLumina, gindurile, actiunile non fizice, vor deveni realitatea imediata. Ceea ce vom gindi, se va materializa pe data. Vom deveni ca niste ecrane Tv pe care se vor proiecta toate gindurile ca sa fie vazute si auzite de toti.Vom gindi liber, cu posibilitatea de a corecta pe loc orice probleme prin Iubire , Lumina si Iertare.

6. Lumea noastra actuala de iluzie si polaritate va dispare. Acum ne simtim vulnerabili si confuzi, insa va trebui sa decidem urgent daca vom ramine in lumea veche sau vom dori sa ne mutam corpurile in Lumina si sa recunoastem ca acestia sutem noi cei adevarati.

7. Intreaga planeta si-a schimbat axa de 330 de ori . Se prevede o noua schimbare a Polilor Magnetici de la sensul orar la sensul antiorar. Sensul antiorar este cel normal, spiritual. Sensul orar ne-a fost impus de Cei care au hotarit ca planeta va colecta si transforma toata negativitatea din Sistemul Solar. Timp de 10.000 de ani noi am indeplinit aceasta sarcina extrem de importanta. Acum , ca sa fim in acord cu intregul Sistem solar, trebuie sa se inverseze din nou Polii Magnetici. Strigatul Terrei, ca fiinta vie, a fost auzit in Univers.

8. Asa cum Terra actuala va ascede in alta dimensiune, de acolo va cobori o alta planeta similara, care va ramine la dispozitia celor neadaptati inca 10.000 de ani de Intuneric in a treia dimensiune.

9. Nu peste mult timp vom fi capabili sa vedem fiintele angelice. Ajutorul lor va fi imens, ca intotdeauna.

Lumea animala se va transforma la fel cu toate celelalte. Pe masura ce noi vom trece in regnul urmator, animalele se vor apropia tot mai mult de constiinta umana. Impreuna cu ele vor deveni oameni si elementalii si spiritele naturii.
Se asteapta masive descresteri in cimpul magnetic al Terrei-gravitatie si densitate–. Cum noi vom deveni Lumina, efectul asupra noastra nu va mai exista.

Pentru a ajunge fiinte umane galactice, sunt de asteptat schimbari care ne vor face fiinte cu constienta deplina, capabile a lucra cu energii si fiinte interdimensionale.

10. Este de asteptat sa vedem in curind culori vii, configuratii geometrice sacre, nuante, umbre neobisnuite. Cerurile vor aparea ca fiind in flacari. Dar este vorba de un foc rece, care nu va afecta pe nimeni. Va fi un semn ca ne apropiem de destinatia finala.

CONCLUZII

Transformarile pe toate planurile sunt irevocabile. Planeta va fi purificata si vor veni ” Un cer nou si un Pamint nou”. A venit vremea Spiritului. Oamenii vor trai cu animalele in Iubire eterna, Lumina si Pace. Va fi un loc al comuniunii cu Divinul, in care nu vor exista razboi, saracie, durere. Va fi Raiul visat de Omenire.

Primele energii sunt deja printre noi: relatii dizarmonice in guvernare, stiinta, religie, institutii financiare, de invatamint, de sanatate.

Exista o falsa teorie cum ca , Extraterestrii ne vor salva asa cum suntem si ne vor ridica in navele lor. Ei, insa nu vor interfera cu destinul si vointa noastra. Vor inteveni numai in situatii extrem de grave si numai pentru cei a caror aura arata ca sunt gata de a trai in Iubire si Iertare si se indreapta spre contopire cu constiinta Christica.

Eliminarea Fricii, unealta Intunericului, este esentiala.

Conform informatiilor obtinute prin channeling , Confederatia Galactica ne va da un mare ajutor in aceste timpuri. S-a spus ca ei au inceput acum multi ani deja sa schimbe polaritatea de baza a Soarelui, pentru a mentine integritatea Sistemului solar.

Oricum in ultimul timp, Ulysses, care ia probe pentu NASA a detectat ca, la Soare, cimpul magnetic nu mai are Pol Nord si Pol Sud.

Acest cimp s-a schimbat enorm, acum devenind omogen. Nu s-a dat nici o explicatie stiintifica si, bineinteles, totul a fost ascuns de public.

Mai mult, satelitul SOHO, a revelat ca Soarele raspunde in mod cu totul anormal la impactul cu corpuri cosmice, cauzind eruptii de 30-35 de flame( protuberante de foc) , lucru care inainte nu se intimpla.

Insa, cel mai mare beneficiu pentru Terra si Sistemul solar, va fi intrarea ca membru in Confederatia Galactica-vom deveni Cetateni ai Cosmosului, si pentru prima data vom sti Cine Suntem si De unde venim.

Sursa: http://fymaaa.blogspot.com/