book of revelation

Apocalipsa lui Ioan si cei 144.000 de pecetluiţi

Cunoscătorii Bibliei probabil că au rămas uimiţi de aceste versete biblice din “Apocalipsa lui Ioan”:

“1. După aceasta am văzut patru îngeri, stând la cele patru unghiuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici peste mare, nici peste vreun copac.

2. Şi am văzut un alt înger care se ridica de la Răsăritul Soarelui şi avea pecetea Viului Dumnezeu. Îngerul a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora li s-a dat să vatăme pământul şi marea,

3. Zicând: Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui, pe frunţile lor, pe robii Dumnezeului nostru.

4. Şi am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii de pecetluiţi, din toate seminţiile fiilor lui Israel:

5. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii de pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;

6. Din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;

7. Din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;

8. Din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia Veniamin, douăsprezece mii de pecetluiţi.”

(Apocalipsa lui Ioan 7:1-8)

apocalipsa

Aşadar, cine sunt cei 144.000 de pecetluiţi din vremea Apocalipsei? Cei 144.000 de fiinţe reprezintă poate unul dintre cele mai misterioase grupuri din Biblie (alături de “Nephilim”). Multe secte şi culte religioase au pretins că ei i-ar reprezenta pe cei 144.000. Dar cine sunt ei? Sunt oameni care vor ajunge în rai? Sau fiinţe supranaturale care vor coborî pe Pământ la finalul timpurilor?

Din fragmentul biblic de mai sus, se distinge clar faptul că cei 144.000 de oameni sunt “fiii lui Israel”, ce trebuie să îndeplinească o anumită sarcină pentru Domnul, în timpul sfârşitului lumii. Biblia spune că cei 144.000 sunt descendenţi de etnie israeliană. Care va fi rolul lor? Acela de a fi martorii Evangheliei pe Pământ. Iisus Hristos a profeţit că “Evanghelia Regatului” va fi predicată în ultimele zile, înaintea de Cea de-a Doua Venire a lui Iisus Hristos. Atunci, Antihristul va domni pe Pământ, iar cei 144.000 vor fi servitorii Domnului în lume, predicând Evanghelia.

Precum se ştie, la sunetul celei de-a 5-a trâmbiţe, o armată supranaturală demonică va fi eliberată din adâncuri şi va veni pe Pământ:

“1. Şi a trâmbiţat al cincilea înger, şi am văzut o stea căzută din cer pe pământ şi i s-a dat cheia fântânii adâncului.

2. Şi a deschis fântâna adâncului şi fum s-a ridicat din fântână, ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii.

3. Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ şi li s-a dat lor putere precum au putere scorpiile pământului. 4. Şi li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului şi nici o verdeaţă şi nici un copac, fără numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor.

5. Şi nu li s-a dat ca să-i omoare, ci ca să fie chinuiţi cinci luni; şi chinul lor este la fel cu chinul scorpiei, când a înţepat pe om.

6. Şi în zilele acelea vor căuta oamenii moartea şi nu o vor afla şi vor dori să moară; moartea însă va fugi de ei.

7. Iar înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi de război. Pe capete aveau cununi ca de aur, şi feţele lor erau ca nişte feţe de oameni.

8. Şi aveau păr ca părul de femei şi dinţii lor erau ca dinţii leilor.

9. Şi aveau platoşe ca platoşele de fier, iar vuietul aripilor era la fel cu vuietul unei mulţimi de care şi de cai, care aleargă la luptă.

10. Şi aveau cozi şi bolduri asemenea scorpiilor; şi puterea lor e în cozile lor, ca să vatăme pe oameni cinci luni.

11. Şi au ca împărat al lor pe îngerul adâncului, al cărui nume, în evreieşte, este Abaddon, iar în elineşte are numele Apollion”.

Apocalipsa lui Ioan 9:1-11)

apocalipsa ioan2

Această armată demonică şi supranaturală ce va veni din Abis, va invada întreaga lume. Oamenii de pe Pământ vor fi torturaţi timp de luni… atât de multă durere şi suferinţă va exista, încât oamenii şi-ar dori mai degrabă să moară, decât să fie torturaţi de aceste fiinţe demonice. În schimb, singurii protejaţi de aceste atacuri vor fi cei 144.000. Astfel, ei vor constitui un semn clar că Dumnezeu i-a ales.

Într-un fel, situaţia este asemănătoare cu cea descrisă în Evanghelia lui Luca, 10:17-20, atunci când Iisus le-a oferit puteri supranaturale la 70 de martori, ca un semn divin:

“17. Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău.

18. Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer.

19. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma.

20. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

La fel cum celor 70 de martori li s-au oferit putere asupra şerpilor şi forţelor demonice, tot la fel şi cei 144.000 de martori ai Apocalipsei vor avea putere asupra armatei demonice din adâncuri.

În Apocalipsa lui Ioan 14:1-5, aflăm care va fi soarta celor 144.000:

“1. Şi m-am uitat şi iată Mielul stătea pe muntele Sion şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numele Lui şi numele Tatălui Lui, scris pe frunţile lor.

2. Atunci am auzit un glas din cer, ca un vuiet de ape multe şi ca bubuitul unui tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit ca glasul celor ce cântă cu alăutele lor.

3. Şi cântau o cântare nouă, înaintea tronului şi înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor; şi nimeni nu putea să înveţe cântarea decât numai cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.

4. Aceştia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceştia sunt care merg după Miel ori unde se va duce. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu şi Mielului.

5. Iar în gura lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără prihană”.

apocalipsa8

Deşi nu vor fi chinuiţi de armata Satanei, totuşi cei 144.000 vor fi ucişi, căci vor ajunge pe Muntele Sion (ce aparţine Paradisului şi nu Pământului, aşa cum putem afla din Evrei 12:22: “Ci v-aţi apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească”). Aşadar, sufletele lor vor ajunge în Paradis… deci sunt morţi. De aici, deducem concluzia că cei 144.000 vor fi primele victime ale marii persecuţii ale lui Antihrist pe Pământ. Moartea celor 144.000 va fi tristă pe Pământ, dar glorioasă în Paradis, unde ei se vor uni cu Hristos. La începutul articolului am spus că cei 144.000 sunt “fiii lui Israel”… dar, trebuie să reţineţi că ei nu sunt voluntari, ci sunt aleşi în mod divin, fiind marcaţi de îngeri cu “semnul lui Dumnezeu”. Îngerii care îi vor marca pe cei 144.000 vor şti cine sunt şi îi vor identifica la momentul potrivit… totul nu este decât un proces supranatural.

Sursa: www.playsecrets.net

https://www.evolutiespirituala.ro/apocalipsa-lui-ioan-si-cei-144-000-de-pecetluiti/?feed_id=89329&_unique_id=653eb90f22a73