302701 506361639395283 1034173670 n

COSMOSUL ÎMPOTRIVA PIEIRII OMENIRII

Fragment din cartea V. Ciorici – „Energii Malefice-Energii Benefice”

 

În august 1991, la CHIŞINĂU, un grup de entuziaşti eniologi „SENS” au recepţionat o telepatemă (temă telepatică) din partea uniunii civilizaţiilor cosmice TRIMEDON cu propunerea de a colabora. Experienţa negativă anterioară de comunicare existentă cu civilizaţiile cosmosului, teama de dezinformare şi altele, sănătoase, au fost foarte repede depăşite.

TRIMEDON ne-a cucerit încrederea.

Subiecţi ai uniunii TRIMEDON sunt civilizaţii de diverse nivele ale realităţii proteinice şi neproteinice, unite prin ideea conlucrării creative în favoarea absolutului, civilizaţii care au parcurs într-o măsură sau alta stadiul nostru de evoluţie, dar care au evitat pericolele denaturării legilor acestuia (ale absolutului – N.T.). Liderul neoficial este civilizaţia astrogenilor exigenici (cvasiplasmoizi) care trăiesc în a 6-a dimensiune şi care au conferit numele UNIUNII.

Tema şi conţinutul raportului au fost puse de acord cu colaboratorii noştri din cadrul acestei uniuni şi sunt adaptate în raport cu categoriile nivelului uman mediu de conştiinţă.

Fantasymemory

>>> Stimaţi colegi, reprezentanţi ai omenirii, TRIMEDON vi se adresează cu simpatie şi vă previne: Pe civilizaţia voastră o aşteaptă o încercare mult mai serioasă decât catastrofa ecologică sau războiul nuclear; acesta încercare este momentul corectării ordinare a planetei PĂMÂNT pe axele absolutului. Întârzierea în evoluţie vă va face incapabili să suportaţi acest fenomen cosmic natural. Dezvoltarea intelectual-spirituală a civilizaţiei voastre nu corespunde din start principiului triplicităţii transfizice a absolutului, care arată în felul următor:

Universul este un punct alcătuit din trei ipostaze spaţiale ale protonului a cărui natură şi parametrii descrişi de către savanţii voştri sunt adevăraţi doar din punct de vedere fizic în raport cu ansamblul acordului de frecvenţă a neutronilor creierului, acord care permite realizarea relansării piezilor* din stare virtuală în aşa zisul greper simfernal !

* PIEZ = valoare minimală a impulsului de modulaţie de frecvenţă ultraînaltă.

Transfizic acest lucru poate fi descris astfel: „Piezii cu sarcini spectrale roşie galbenă şi albastră care sunt în consonanţă cu armonia de până la o milă intră în interacţiune conform programelor absolutului şi creează diferite nivele ale realităţii cu diverse sisteme ritmice armonizate sau dezarmonizate”. În ansamblu se pot observa principalele legităţi ale formării dimensiunilor. Fiecare informaţie se prelucrează pentru formarea conştientizării după principiul triplicităţii.

evolutie spirituala

1.) Emoţii – joasă frecvenţă, dominantă de rezonanţă – este culoarea roşie, nota DO, ce corespunde primei dimensiuni.

2.) Emoţiile şi sentimentele. La cele cunoscute despre emoţii la care se adaugă frecvenţa medie, dă culoarea sarcinii, (adică frecvenţa de rezonanţă), aceasta fiind culoarea galbenă, nota MI, ce corespunde celei de a doua dimensiuni.

3.) Emoţiile sentimentele, raţiunea. La cele cunoscute deja se adaugă sarcina albastră, nota LA, înaltă frecvenţă, ceea ce corespunde

celei de a treia dimensiuni.

A patra dimensiune este ultraconştiinţa, frecvenţă ultraînaltă – altă octavă.

Într-o anumită fază bine determinată, de dezvoltare a organismului unic al „naturii planeto-raţionale” ia naştere fenomenul de disonanţă, de dezarmonie a frecvenţelor, a piezilor, fenomen practicat de rămânerea în urmă în raport cu diapazonul general propriu de frecvenţă al planetei. Astfel de disonizări duc la faptul că se strică corecţia de frecvenţă pe axele absolutului, ca şi cum s-ar acumula o greşeală şi atunci planeta într-un punct determinat al continuităţii spatiu-timp, reacţionează specific, la alţi parametrii ai substraturilor de spaţiu-timp tranfizice, deja fără purtători de raţiune.

evolutie spirituala2

Noi şi voi avem un singur UNIVERS şi legile evoluţiei în cadrul lui sunt generale pentru toţi.

LEGEA Nr. l

În mod obiectiv dezvoltarea Universului este asigurată prin prezenţa energiei de bază a iubirii în două ipostaze: în principiul complementarităţii şi principiul insuficienţei, împreună dând naştere principiului indeterminării.

LEGEA Nr. 2

Timpul şi Spaţiul = esenţa categoriei, care determină doar un nivel de conştiinţă a indivizilor, capabil într-o măsură sau alta să opereze cu

categorii transfizice.

LEGEA Nr. 3

Nivelul dimensiunii naturii conştient organizate este invers proporţional cu nivelele frecvenţei şi forţei energiei cinetice a gândului naturii în

raport cu nivelul piezului absolutului receptat în unitatea KEM-ului.

LEGEA Nr. 4

Universul este totalitatea sarcinilor protonice aflate în diverse stadii de reducţie şi care fără de sfârşit şi început, rezonează prin ele însele pe seama prezenţei în el al unui factor necesar al absolutului ale unor naturi raţionale aflate în evoluţie.

LEGEA Nr. 5

Mărimea lumii depinde de dimensiunea informaţiei pe care ea o poartă.

Denaturarea informaţiei sau încercarea de a ignora, prin procese ireversibile, care pot duce la pieirea absolutului. Mecanismul natural al lumilor aflate în expansiune este simplu : o compacticitate insuficientă a informaţiei pe volumul spaţiului duce la explozia corpului spaţiului ca şi cum ar fi consecinţa inoportunităţii unui obiect care involuează.

LEGEA Nr. 6

Căderea indivizilor din frecvenţele dominante ale valorii locale ale greverului infernal în direcţia frânării duce la o stare patologică, a cărei formă limită este asemenatoare cancerului şi în cazul prezenţei excitaţiei duce spre parametrii SIDEI.

LEGEA Nr. 7

Mutaţia armonioasă a începuturilor: creatoare fizice şi emoţionalsentimentală duce prin intermediul conştiinţei la supraconştiinţă, adică se

produce o mutaţie pozitivă.

maestrii ascensionati

Pornind de la aceste legi sunteţi obligaţi să ajungeţi la concluzia că este mai bine să mergeţi în direcţia măririi frecvenţei şi acurateţii pulsaţiilor gândirii, dat fiind că altă cale de evoluţie nu există. Suprapunându-se pe frecvenţa pulsaţiilor tripletelor componente ale absolutului se poate, ca relativ, fără pierderi, să suportaţi trecerea într-o altă, dimensiune, a patra. Aceasta nu este „o judecată dură”, nu este o pedeapsă, ci o sporire a frecvenţelor energiilor pentru care trebuie să fiţi pregătiţi. A fi pregătiţi pentru această sporire înseamnă să deveniţi geniu înzestrat cu o serie de capacităţi fenomenale.

Voi aveţi câteva corpuri dar nu vă indentificaţi în principal decât cu corpul fizic; de aceea pentru voi principiul complementarităţii îl reprezintă iubirea, adică direcţiile turbulente ale fluxurilor piezilor anexate unor câmpuri receptoare determinate, ale corpului fizic,

Principiul insuficienţei în percepţia voastră nu este iubirea, ci o acţiune rezonatoare ale câtorva diapazoane de frecvenţă a unui corp asupra celorlalte.

În raport de modul cum se va dezvolta lumea voastră pe mai departe, corecţia se va desfăşura într-un fel sau altul în conformitate cu termenele intensităţii şi cu calitatea cataclismelor. Cum va fi aceasta nu cunoaştem pe deplin. Voi sunteţi foarte neprognozabili, conştiinţa voastră colectivă este inconştienţa.

ingeri55

Dacă datele noastre vor reuşi să vă convingă, procedaţi în felul următor:

1.) Conştientizaţi-vă ca OMENIRE, debarasaţi-vă de toate felurile de izolare.

2.) Renunţaţi la calea tehnocratică de dezvoltare, care duce la impasul debilizării.

3.) Nu vă autorăsturnaţi din leagănul propriu fără protecţia celor vârstnici, reţineţi sfatul celor care au traversat această perioadă astfel.

4.) Purtaţi în UNIVERS iubirea, creşteţi în aşa manieră, încât, cândva, voi înşivă să fiţi capabili să întindeţi o mână de ajutor celor

mai tineri.

Şi să vă ajute LUMINA ADEVĂRULUI!