ANGEL 2

Ingerii si contactarea lor

MODALITATEA DE CONTACTARE A ENTITÃTILOR ANGELICE

420092 343457695691131 100000807109495 868929 1712993129 n

Vã asezati pe un scaun, având fata orientatã cãtre nordul magnetic, cu spatele drept, tãlpile pe sol, paralele între ele, fãrã sã se atingã, palmele pe genunchi. Închideti ochii, vã relaxati global, îndepãrtati orice fel de gânduri si vã linistiti cât mai mult.

Împreunati apoi mâinile în fata pieptului, ca pentru rugãciune si, cu multã sinceritate si iubire, spuneti rugãciunea “Tatãl nostru” de trei ori, cu voce tare. Dupã aceasta, rugati-L pe Dumnezeu sã vã ajute sã contactati telepatic lumea angelicã prin imaginea pe care o aveti acum în fatã.

Deschideti ochii si priviti cu atentie imaginea îngerului. Nu neglijati nici un detaliu, admirati-i frumusetea si urmãriti sã simtiti efluviile de energie beneficã ce vã cuprind, gradat, întreaga fiintã. Rostiti, totodatã si ideea-fortã ce caracterizeazã Îngerul respectiv si cu ajutorul cãreia veti atrage gratia respectivei fiinte angelice asupra voastrã.

Pe mãsurã ce simtiti prezenta divinã a îngerului, puteti sã treceti la urmãtoarea etapã.
Închideti din nou ochii si, trãind cât mai intens starea specificã ce v-a fost transmisã, cereti acelui înger sã vã ajute în situatia concretã de viatã pe care doriti sã o rezolvati. Gânditi-vã apoi cã sunteti deja în momentul în care ati obtinut ceea ce ati cerut. Bucurati-vã cã totul este asa cum ati dorit.

Multumiti, în final, plini de recunostintã, lui Dumnezeu si îngerului cu care ati comunicat, deschideti usor ochii si treceti, gradat, la alte activitãti.

Fiti atenti la inspiratiile care vor apãrea ca urmare a rugãciunilor voastre, la conjuncturile de viatã care pot fi, de multe ori, rãspunsuri la întrebãrile pe care le-ati pus.

Dacã, în timp ce vã rugati, constatati cã primiti chiar atunci rãspunsuri concrete, este bine sã le notati într-un caiet, pe care va trebui sã-l aveti la îndemânã. Acest exercitiu simplu trebuie reluat zilnic, pânã când observati cã ati obtinut ceea ce v-ati propus. În afara atingerii acestui scop, puteti fi sigur cã aveti, de acum înainte, un nou si minunat prieten divin, care va fi mereu alãturi de voi atunci când îl veti chema.


Vã prezentãm mai jos rugãciunea folositã pentru contactarea Îngerului pãzitor:

“Îngerul lui Dumnezeu, tu esti pãzitorul meu
Lumineazã-mã în noaptea aceasta,
Pãzeste-mã, sfãtuieste-mã si cârmuieste-mã pe mine, care-ti sunt încredintat prin grija si îndurarea lui Dumnezeu
Înger, îngerasul meu, roagã-te lui Dumnezeu, pentru sufletelul meu
si oriunde m-as afla
Tu sã fii în preajma mea
Din zi, din noapte, pânã-n ceasul cel de moarte.
Eu sunt mic, tu fã-mã mare,
Eu sunt slab, tu fã-mã tare,
Si-n tot locul mã-nsoteste
Si de rele mã fereste
Si cu bine mã-ngrijeste. Amin.”

4

ÎNGERII ARMONIEI
În reprezentarea simbolicã, Îngerii Armoniei sunt înconjurati de cele mai frumoase pãsãri ale aerului, care se unesc cu spiritul lor sfânt si plin de pace, ele simbolizând buna înþelegere, armonia si ghidarea cãtre relatiile care ne sunt cele mai favorabile.
Functia îngerilor: ajutã sufletele noastre sã trãiascã în armonie.
Misiunea lor pe Pãmânt: sã vegheze ca noi sã trãim în armonie, sã cãutãm compania oamenilor si sã ne exprimãm într-un mod cât mai plãcut.
Când Îngerii Armoniei îsi împart binecuvântãrile cu noi, atunci optãm pentru o viatã armonioasã, care vizeazã si planul psihic si planul emotional, care oglindeste deschiderea si sinceritatea noastrã fatã de lume. Dacã acordãm sentimentelor atentia cuvenitã, atunci trãim nu numai într-o armonie exterioarã, ci si în armonie cu noi însine. si, a trãi astfel, înseamnã sã ne respectãm talentele, sã le exersãm, rezonând cu Armonia cosmicã si dând nastere operelor de artã.
Sã ne gândim, în fiecare clipã, la Îngerii Armoniei, rugându-i sã ne îndrepte pe calea cea bunã, spre un mod de viatã creator si sã ne ajute sã evoluãm spiritual prin iubire, îngãduintã, dãruire. Cãci nimeni nu trãieste pentru sine, ci pentru gloria lui Dumnezeu pe Pãmânt si în Ceruri.

IDEEA FORTÃ: “Trãiesc în armonie cu întreaga Naturã, deoarece sunt una cu Sursa Divinã a Totului.”

23mvwo9

ÎNGERII PÃZITORI AI COPIILOR
Acesti minunati îngeri protejeazã si mentin tot ce apare nou în viatã, în special pe nou-nãscuti. Ei vegheazã asupra a tot ce are legãturã cu cresterea, asupra a tot ce are nevoie de cãldurã si ocrotire.
Functia îngerilor: vegheazã si ocrotesc copiii.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã redescoperim copilul din noi; se îngrijesc de orice nou început în viatã.
Ei sunt îngerii care vegheazã sufletele ce se încarneazã; ajutã mamele si bebelusii la nastere. Fiecare nou-nãscut este binecuvântat si ocrotit de îngerul sãu pãzitor. Ei hrãnesc, sustin, ocrotesc tot ceea ce este nou si fragil, pentru ca acesti copii sã devinã puternici si fermi. Acesti îngeri înlesnesc toate începuturile, sustin noile proiecte sau noile relatii.
Tot ceea ce este nou în viata noastrã va fi binecuvântat si ocrotit cu grijã de cãtre Îngerii Pãzitori ai Copiilor. Ei ne ajutã, de asemenea, sã ne pãstrãm puritatea si inocenta. Copilul din noi, care aspirã sã fie acceptat si iubit, va fi recunoscut de cãtre acesti îngeri pãzitori.
Îngerii Pãzitori ai Copiilor ne pot vindeca rãnile sufletului. Putem cere binecuvântarea lor atât pentru noi, cât si pentru toti cei cu care venim zilnic în contact.

IDEEA FORTÃ: “Preacinstesc pretiosul copil din sufletul meu, încurajez si ocrotesc fiecare nou început”.


ÎNGERII LIBERTÃTII
Îngerii Libertãtii sunt reprezentati cu o frumoasã esarfã care fluturã în vânt, simbol al energiei continue a vietii. Ei vegheazã asupra lumii, protejeazã libertatea interioarã si onestitatea sufletului, ca noi sã putem trãi independenti si creativi.
Misiunea lor cereascã: netezesc calea spre libertate.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã întelegem libertatea în toate aspectele ei semnificative, sã ne pretuim constientizând propria noastrã valoare, dar si legãturile cu lumea.
Binecuvântând permanent Îngerii Libertãtii, noi primim Libertatea Divinã în noi si, odatã cu ea, toate nepretuitele daruri ale acestor îngeri.
Îngerii Libertãtii nu urmãresc sã ne dãruiascã o simplã libertate exterioarã, terestrã ci, prin experimentarea formelor de libertate interioarã – independenta în gândire, discernãmânt, încredere în fortele proprii, iubire detasatã fatã de fiinta iubitã, identificare cu Maestrul spiritual si comuniune permanentã cu Divinul – ne conduc cãtre dobândirea libertãtii de constiintã. Trebuie sã întelegem cã libertatea presupune si o optiune: sã pãstrãm vechile obiceiuri sau sã privim deschis cãtre nenumãratele posibilitãti de înnoire, de schimbare, de deschidere mentalã si de expansiune a constiintei.
Îi rugãm pe Îngerii Libertãtii sã ne ofere, atât nouã, cât si celorlalti oameni, darul spiritual de a trãi plenitudinea libertãtii si sã îndepãrteze din calea noastrã obstacolele care ne împiedicã evolutia spiritualã. De asemenea, îi rugãm sã ne ajute sã nu transformãm libertatea în capcane sau pericole ale propriei noastre existente. Ei ne dãruiesc lumina si curajul de a ne împlini benefic si armonios setea de libertate, gratie cãreia destinul nostru individual este pus în slujba destinului unic al omenirii, al planetei Pãmânt, al întregului Univers. Ei ne ajutã sã gãsim, în profunzimile fiintei noastre, libertatea ca stare superioarã de constiintã.

IDEEA FORTÃ: “Aleg întotdeauna iubirea, independenta si creativitatea”.

angels35

ÎNGERII CREATIVITÃTII
Acesti îngeri, protectori ai celor mai subtile si mai elevate disponibilitãti creatoare ale fiintei umane, ne ajutã sã contactãm spontan sursa Creativitãtii Universale. Ei ne inspirã si ne deschid cele mai fine canale de receptie, pentru a putea sã vibrãm la unison cu forta creatoare divinã. Aceasta înseamnã cã, prin intermediul acestor minunate fiinte angelice, suntem sustinuti si impulsionati sã transpunem puterea creatoare, prezentã în orice fiintã umanã, în actiuni si realizãri concrete, efective.
Îngerii Creativitãtii, îmbrãcati cu un vesmânt lucrat cu mãiestrie si purtând în mânã o tamburinã, ne ajutã sã aducem mereu culoare, ritm si originalitate în toate aspectele vietii noastre. Ei ne deschid porti nebãnuite cãtre adâncurile propriei noastre fiinte, unde se aflã cele mai ascunse talente cu care am fost înzestrati, ajutându-ne sã le descoperim si sã le manifestãm.
Misiunea lor cereascã: vegheazã la înflorirea deplinã a creativitãtii noastre.

Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã fim creativi, originali, sã înfãptuim ceea ce ne propunem si sã ne valorificãm talentele cu care suntem înzestrati.
Acesti îngeri ne sustin, de asemenea, sã ne dezvoltãm si sã ne armonizãm exprimarea de sine. Toate calitãþile si aspectele minunate ale sufletului nostru trebuie sã fie scoase la luminã si manifestate cât mai plenar, spre binele acestei lumi. Aceste fiinte angelice ne încurajeazã permanent sã creãm o lume mai frumoasã, armonioasã si fericitã. Totodatã, ne impulsioneazã, stimulându-ne simturile si mintea, în asa fel încât sã vedem, întotdeauna, aspectele bune, minunate si divine din orice lucru, fiintã sau fenomen.
Îngerii Creativitãtii sunt cei care ne ajutã sã trãim plenar stãrile de rezonantã cu aspectele sublime ale artei autentice, fie în postura de creatori ai acesteia, fie în cea de spectatori. Ei ne ajutã sã ne expansionãm permanent propriul orizont de cunoastere si simtire, ferindu-ne de rutinã si de rigiditate sufleteascã. Astfel, putem fi creativi în fiecare sector al vietii noastre, de la modul cum ne îmbrãcãm, cum ne aranjãm locuinta, pânã la rafinatele si elevatele manifestãri artistice, de genul picturii, muzicii sau poeziei, fiind capabili sã oglindim permanent Frumusetea si Binele Divin în toate actiunile, gesturile si atitudinile pe care ni le asumãm. Îngerii Creativitãtii binecuvânteazã, plini de bucurie, toate formele noastre proprii de exprimare, toate actiunile noastre bune si doresc sã transmitã prin noi – în orice domeniu – lumina divinã dãtãtoare de bucurie si fericire.
Îi rugãm pe acesti îngeri sã ne ghideze permanent astfel încât, atunci când ne exprimãm, acest lucru sã fie întotdeauna o contributie la binele si armonia acestei lumi, la bunãstarea si fericirea tuturor.

IDEEA FORTÃ: “Creativitatea mea se manifestã liber si spontan; de aceea, sunt mereu capabil sã exprim plenar ceea ce simt”.

ingeri.jpg9

ÎNGERII SÃNÃTÃTII
Functia îngerilor: acesti îngeri vegheazã asupra sãnãtãtii noastre.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã avem energia necesarã pentru actiunile pe care dorim sã le întreprindem. Ocrotesc sãnãtatea noastrã si ne inspirã sã ne folosim energiile cât mai bine, asa încât sã nu ne epuizãm, sã nu ne îmbolnãvim. Îi putem ruga sã ne ocroteascã sãnãtatea, sã ne fereascã de boli, sã ne amplifice energia vitalã, astfel încât sã facem fatã cu succes cerintelor vietii. Acesti îngeri ne sustin nu numai sãnãtatea fizicã, ci si pe cea spiritualã si emotionalã. Adevãrata sãnãtate se dobândeste prin echilibrul dintre toate planurile fiintei noastre, atât cele fizice, cât si cele subtile, energetice, Îngerii Sãnãtãtii ajutându-ne sã ajungem la acest echilibru armonios. Când cineva este bolnav, acesti îngeri îl vegheazã si binecuvânteazã remediile care sunt necesare pentru vindecare; ei ne inspirã, dacã sunt rugati, sã ne asumãm numai acele responsabilitãti pe care le putem îndeplini.
Îi rugãm pe Îngerii Sãnãtãtii sã ne binecuvânteze cu sãnãtate si le cerem ajutorul pentru a atinge si mentine echilibrul dintre structurile noastre fizicã, psihicã, mentalã si spiritualã.

IDEEA FORTÃ: “Îngerii Sãnãtãtii mã ajutã sã fiu sãnãtos si împãcat cu mine însumi”.ÎNGERII COMPASIUNII
Cu îndemânarea lor deosebitã, acesti îngeri ne cãlãuzesc întotdeauna cu compasiune atunci când ne simtim slabi si neputinciosi. Tuturor acelora care luptã în numele lui Dumnezeu, ei le aduc sperantã si încredere si reînnoiesc credinta lor în atotputernicia Gratiei Divine. Crinul este simbolul universal al Puritãtii si Adevãrului.
Functia îngerilor: aduc compasiunea în viata noastrã.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã întelegem cã dragostea lui Dumnezeu se revarsã în orice moment asupra noastrã, sã constientizãm faptul cã suntem în permanentã protejati si îndrumati.
Virtutea principalã, care determinã orice actiune a acestor îngeri, este compasiunea. Unii oameni cred cã aceastã calitate, compasiunea, este sinonimã cu sentimentul de milã. Din punct de vedere ezoteric însã, compasiunea implicã, pe lângã milã, puterea desãvârsitã de a empatiza cu suferinta celorlalti, cât si capacitatea de a prelua suferinta cuiva si a o neutraliza. Îngerii Compasiunii ne oferã dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vietii. Atunci când, aflându-ne într-o situatie neplãcutã, ne îndreptãm cu toatã aspiratia cãtre Divin, suntem ajutati de Îngerii Compasiunii. Ei ne îndeamnã sã lãsãm loc, în permanentã, în gândurile noastre, pentru îndurare si milostenie divinã.
Îngerii Compasiunii sunt cei care usureazã si asigurã depãsirea evenimentelor dramatice din viata noastrã, fãcând posibilã orientarea acestora cãtre un deznodãmânt fericit. Compasiunea lor se manifestã printr-o fortã miraculoasã, care provine direct de la Dumnezeu si care le permite sã ne ajute prompt dacã îi invocãm atunci când ne aflãm în pericol. Tot ceea ce trebuie sã facem pentru a-i simti este sã ne deschidem inima spre infinita lor splendoare. Atunci când nu suntem constienti de puterea compasiunii, suntem condusi de ego-ul nostru, de conflictele noastre interioare. Compasiunea ne cãlãuzeste spre lumina si dragostea eternã a lui Dumnezeu.

IDEEA FORTÃ: “Gratie compasiunii Divine, privesc cu detasare si plin de iubire toate situatiile care apar în viata mea”.

lectii invatate de la ingeri d28c5feb225aa6

ÎNGERII EVOLUTIEI SPIRITUALE
Acesti îngeri ne binecuvânteazã sã trãim în lumina propriei noastre naturi divine. În mâna ridicatã ei tin lumânarea cu flacãra iluminãrii si ne aratã lectia vietii, al cãrei drum duce cãtre inimã. Ei ne ajutã, totodatã, sã fim fericiti si liberi.
Functia îngerilor: ocrotesc evolutia noastrã spiritualã.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã ca spiritualitatea sã ne ilumineze, sã putem recunoaste sursa vietii si sã putem vedea lumina în fiecare dintre semenii nostri. Telul cel mai important al reîncarnãrii noastre pãmântesti este evolutia spiritualã. Acesti îngeri ne vegheazã o viatã întreagã si ne apãrã sufletele. Ei binecuvânteazã toate activitãtile care ne fac sã ajungem la o stare de armonie interioarã. Ei ne ajutã sã simtim cã suntem, cu adevãrat, iubiti si ocrotiti. Când avem nevoie de bunã dispozitie, acesti îngeri ne ajutã sã gãsim, spre exemplu, compania unui prieten bun si sã petrecem împreunã clipe agreabile. Totodatã, ne conduce cãtre o stare de împlinire, care ne ajutã sã ne întelegem unii pe altii. Ei ne ghideazã sã pãsim pe calea cea bunã si sã gãsim posibilitãtile potrivite pentru a ne sustine fiinta. Acesti îngeri au grijã ca noi sã gãsim acele activitãti si compania acelor fiinte care ne stimuleazã în cresterea spiritualã. Ei ne binecuvânteazã cu iubire, astfel încât sã ne putem simti profunzimile sufletului si sã lãsãm soarele sã strãluceascã în inima noastrã. Acesti îngeri ne trezesc fiorul credintei si ne încurajeazã sã ne pãstrãm încrederea în tot ceea ce este benefic în viatã. Ei ne ghideazã constant pe calea Iubirii Infinite cãtre Dumnezeu.

IDEEA FORTÃ: “Evoluez spiritual prin faptul cã devin cu adevãrat eu însumi”.

ÎNGERII DEVOTAMENTULUI SI AI IERTÃRII
Misiunea lor cereascã: ne oferã ajutor divin când dorim sã uitãm resentimentele fatã de suferintele trecute si ne ghideazã sã întelegem lectia la care am fost supusi în momentele în care aceasta s-a manifestat, pentru ca noi sã putem trãi constructiv si liber prezentul.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne învatã sã-i respectãm pe ceilalti si sã gãsim toate resursele de care avem nevoie atunci când ne dãruim, divin inspirati, altei persoane, pãstrând în atentie din trecut, doar experienta de viatã necesarã trãirii prezentului cu cea mai mare intensitate. Ei ne ajutã, de asemenea, sã ne orientãm calea cãtre sursa divinã a tot ceea ce existã.
Îngerii Iertãrii sunt reprezentati iconografic cu flori de crin în mânã, simbol al puritãtii. Ei se roagã ca fiecare dintre noi sã dobândim puterea de a ne dãrui neconditionat si deplin lui Dumnezeu. Iertarea nu înseamnã uitare si nu acesta este scopul ei. Pentru a ierta într-adevãr corect, Îngerii Devotamentului si ai Iertãrii ne ajutã sã vedem rãnile si suferintele noastre din trecut într-o altã luminã. Dacã îi vom ruga sã ne inspire cum sã lãsãm mai usor si mai repede, în urma noastrã, suferinta si rãnile vechi, vom declansa astfel (si vom accelera direct proportional cu intensitatea si durata rugãciunii) procesul de vindecare spiritualã. Manifestarea deplinã a devotamentului implicã si iertarea tuturor acelora care ne-au pricinuit suferinte si lacrimi. Numai asa putem ajunge sã trãim, aici si acum, iubirea divinã pe care îngerii o manifestã si o exemplificã neîncetat. Altfel, vom rãmâne prizonierii propriilor noastre orgolii si resentimente crezând, în continuare, cã ceilalti sunt cauza (si nu doar instrumentul) manifestãrii necazurilor si durerilor noastre. Iertarea ne ajutã sã ne eliberãm de aceste trãiri si sã ne ridicãm pe un alt nivel superior de constiintã. Cei care sunt orgoliosi sau ranchiunosi nu iartã usor, dar Îngerii Iertãrii si ai Devotamentului, prin gratia lor, îi ajutã sã gãseascã resursele interioare si curajul necesar pentru a o putea face.

IDEEA FORTÃ: “Îi iert pe toþi cei care mi-au fãcut rãu în trecut, pentru cã, în esentã, suntem uniti în aceeasi sursã Divinã: Sinele”.

PrintreIngeri

ÎNGERII DRAGOSTEI ETERNE
Ochiul atotcuprinzãtor dovedeste faptul cã acesti îngeri sunt îngeri ai Cerului Paradisurilor. Delfinul este simbolul bucuriei si al constiintei iubirii eterne, asemenea valurilor de sub el. Rotile înaripate constituie simbolul serafimilor. Sarpele care îsi muscã propria coadã reprezintã simbolul Întregului si al Eternitãtii, atunci când am transcens ciclicitatea vietii si a mortii.
Misiunea lor cereascã: înlesnesc si vestesc dragostea eternã a lui Dumnezeu.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne aduc aminte cã iubirea este eternã, ne ajutã sã ne eliberãm de spaima cã dragostea ar fi limitatã si ne deschid, cu rãbdare, sufletul cãtre sursa divinã a acestei iubiri fãrã sfârsit.
Îngerii Dragostei Eterne dãruiesc fiecãruia dintre noi, atunci când iubim, fericirea cã sufletul va pãstra vesnic aceastã iubire. Atunci când am pierdut o fiintã apropiatã, iubirea cu care noi am înconjurat-o nu moare, ci se pãstreazã pentru eternitate în sufletul nostru, purificându-se de atasamente si lãsându-ne esenta si puterea sa infinitã. Tot ei ne ajutã sã constientizãm si sã pãstrãm în inima noastrã iubirea mereu vie, întrucât încrederea si iubirea nu se pierd niciodatã.
Noi ne rugãm Îngerilor Dragostei Eterne ca ei sã îndepãrteze de pe constiinta noastrã vãlul care stã între noi si iubirea eternã. Atunci când suntem singuri sau când am pierdut ceva, noi ne rugãm acestor îngeri sã ne redea încrederea si sã ne învete cum sã deschidem drum cãtre inima noastrã tuturor îngerilor cerurilor. Aceasta este o infinitã Gratie ce se manifestã în special în relatiile interumane, în armonia vietii cotidiene, în aspiratia cãtre Divinitate si ne rugãm Îngerilor Minunii Iubirii sã o coboare si asupra noastrã. Atunci când ne pãstrãm puritatea, când actionãm transfigurator asupra propriei fiinte, când avem puterea de a rãspunde de faptele noastre si de a rãmâne orientati pozitiv, atunci suntem deschisi pentru cea mai minunatã experientã pe care spiritul uman o poate avea, aceea a iubirii infinite de Dumnezeu.
În clipa în care vom simti în inima noastrã dragostea, o vom regãsi si în tot ceea ce ne înconjoarã. Iubirea lui Dumnezeu nu cunoaste limite sau încorsetãri. Ea pãtrunde în fiecare substantã, în fiecare element al creatiei, fiind energia cea mai rapidã care ne duce cãtre El.

IDEEA FORTÃ: “Primesc mereu dragostea Divinã, iar ea înfloreste etern în inima mea”.


ÎNGERII PÃZITORI AI ECHILIBRULUI SI ARMONIEI MENTALE (AI NORDULUI)

Acesti îngeri domnesc asupra elementului aer si asupra functiei psihologice mentale. Ei tin în mânã Soarele constiintei, cel care sustine toate eforturile omului de a dobândi o minte clarã si limpede. Acesti îngeri ne stimuleazã si ne ajutã sã realizãm echilibrul între functia suprasolicitatã a mentalului si celelalte functii ale psihicului uman.
Planul îngeresc: cerul formator
Functia îngerilor: sustin activitatea mentalã rationalã a maselor de oameni si ajutã conducãtorii lumii sã gândeascã în conformitate cu Ordinea Divinã.
Misiunea lor pe Pãmânt: contribuie la dinamizarea gândirii pozitive, afirmative, care determinã sustinerea binelui în lume. Dãruiesc omului claritate si precizie mentalã, astfel încât el sã poatã atrage în viata lui tot ceea ce este benefic si sublim.
Puterea gândirii pozitive este extrem de mare. Cu ajutorul unei astfel de atitudini mentale, precum si prin întelegere justã, fiinta umanã îsi poate exprima în mod armonios individualitatea, într-o stare de mare libertate interioarã. Acesti îngeri protectori ne ajutã sã ne împãrtãsim cu claritate ideile fatã de ceilalti si sã ne formãm un plan de viatã rational, bazat pe principii sãnãtoase. Prin aceastã claritate superioarã a gândirii, putem sã folosim în mod inteligent energia de care dispunem si, mai mult chiar sã actionãm întelept.
Îngerii Nordului sunt cei care ne ajutã sã întelegem si sã asimilãm aspectele mai abstracte si mai greu de înteles, cum ar fi cele clasificabile de cãtre minte sau cele ale cãror sisteme de referintã ne sunt strãine.
Acesti îngeri ne sustin permanent sã rãmânem într-o atitudine de deschidere mentalã si sã ne îmbunãtãtim permanent viziunea despre viatã si Univers. Ei ne ajutã sã gãsim mereu solutiile optime ale problemelor cu care ne confruntãm sau ale situatiilor care ne par fãrã iesire.
Actiunea acestor îngeri poate fi resimtitã adesea în ceea ce priveste deschiderea “celui de-al treilea ochi”, care conferã discernãmântul spiritual perfect si viziunea totalizatoare si divin integratã asupra realitãtii.
Acesti îngeri sustin asadar, în mod ireprosabil, functionarea si armonizarea planului mental al fiintei umane, dezvoltarea inteligentei si a puterii de pãtrundere mentalã. Ei mentin mintea într-o stare de receptivitate elevatã fatã de ideile noi si minunate, oferind omului capacitatea de a lua mereu decizii întelepte.
Îi rugãm pe Îngerii Pãzitori ai Nordului sã ne sustinã si sã ne binecuvânteze cu puterea imensã a gândirii pozitive pentru integrarea noastrã divinã în Marele Tot Universal.

IDEEA FORTÃ: “Într-o stare de fericire profundã celebrez unicitatea oricãrei fiinte”.

2

ÎNGERII MATURITÃTII 
Acesti îngeri ne ajutã sã ne apropiem de fiinte întelepte, care stiu sã-si asume responsabilitãti si sã ia hotãrâri adecvate chiar dacã, la prima vedere, par riscante, stiind cã astfel se va ajunge la o stare de bine interior si de bucurie. Atunci când ne lãsãm inspirati de ei, putem sã îmbãtrânim cu decentã. Purtând în mâini lampa cunoasterii si o trompetã, simbol al pretuirii muzicii, una dintre cele mai mari si mai frumoase bucurii ale vietii, ei sunt vestitorii stãrilor elevate de armonie lãuntricã.
Misiunea lor cereascã: asistã cresterea noastrã interioarã.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã întelegem procesul maturizãrii, sã putem fi capabili sã ne asumãm responsabilitãtile inerente lui si sã avem curajul de a face acele actiuni pe care ni le-am dorit întotdeauna.
Acesti îngeri ne inspirã sã luãm hotãrâri chibzuite si inteligente, atât pentru binele nostru, cât si pentru binele fiintelor care cresc sub îndrumarea noastrã, fie cã suntem educatori, persoane cu atributii în domeniul ajutorului social, tutori sau pãrinti. Îngerii Maturitãtii ne conduc, ajutându-ne “sã o scoatem la capãt” în marea misiune pe care o avem, aceea de a afla cine suntem si cum este cel mai folositor si mai în acord cu vointa divinã sã ne planificãm viata. Sunt alãturi de noi atunci când greutatea deciziilor devine mai mare decât cea pe care eram obisnuiti sã ne-o asumãm si ne sustin în gãsirea rãspunsurilor potrivite la întrebãrile complexe cu care ne confruntãm, în general, în viatã. Îi implorãm ca toate hotãrârile noastre sã le luãm cu inima si nu din mândrie si sã ne ajute sã gãsim pacea si întelepciunea care apar o datã cu maturitatea. Meditatia asupra imaginii Îngerului Maturitãtii ne conferã îndrãznealã, curaj, întelepciune, discernãmânt si dezvoltarea capacitãtii de a fi mereu în putere. Prin forta lor divinã, primim darul de face posibil ca fiintele care ne sunt încredintate pentru a le ajuta în anumite directii sã se simtã în sigurantã lângã noi. Acesti îngeri ne binecuvânteazã cu dobândirea respectului de sine si a tãriei de caracter, asa încât testele si greutãtile vietii sã ni se parã usor de suportat. Astfel, întãrindu-ne cu aceste calitãti, avem toate sansele sã devenim fiinte strãlucitoare, ce emanã tot mai multã spiritualitate purã si aspiratie cãtre Dumnezeu.

IDEEA FORTÃ: “Îmi asum pe deplin responsabilitatea existentei mele si devin astfel din ce în ce mai puternic”.

ÎNGERII INTUITIEI (VESTULUI)
Acesti îngeri guverneazã elementul foc si functia psihologicã a intuitiei. Ei tin în mânã o tortã, simbol al iluminãrii intuitive si ne deschid calea cãtre latura cea mai profundã a constiintei.
Planul îngeresc: cerul formator
Functia îngerilor: fac posibilã intrarea oamenilor în Împãrãtia Cerurilor.
Misiunea lor pe Pãmânt: ei ne ajutã sã întelegem adevãrata noastrã esentã, precum si pe cea a situatiilor în care ne aflãm, ne ajutã sã ne amplificãm intuitia, încrederea în sine si perceperea lumii dintr-o perspectivã mai înaltã.
Îngerii Intuitiei ne ajutã sã aflãm informatii utile pentru cresterea si dezvoltarea noastrã spiritualã. Noi folosim intuitia chiar inconstient pentru a simti dacã anumite fiinte sau obiecte sunt sau nu benefice, ori dacã ne aflãm în sigurantã. Putem amplifica rezonanta cu acesi îngeri dacã devenim mai atent la vocea noastrã interioarã.
Îi rugãm pe Îngerii Intuitei sã ne ajute în dezvoltarea intuitei si a cunoasterii interioare, precum si la realizarea cât mai rapidã a menirii noastre în aceastã viatã. Îi putem ruga pe Îngerii Intuitiei sã ne ajute sã percepem realitatea cât mai clar si mai exact. Acesti îngeri ne ajutã sã ne constientizãm calitãtile native, sã le amplificãm în fiinta noastrã si sã le folosim într-un sens superior, benefic.
IDEEA FORTÃ: “Manifest mereu în jurul meu iubire si bunãtate”.

1

ÎNGERII PÃZITORI AI ECHILIBRULUI AFECTIV SI EMOTIONAL (AI ESTULUI)
Acesti îngeri domnesc asupra elementului apã si a functiei sentimentelor. Ei tin în mânã un potir cu apa vietii si plutesc deasupra mãrii, care este aici simbolul emotiei nediferentiate. Acesti îngeri ajutã oamenii sã îsi exprime sentimentele si sã îsi controleze emotiile.
Planul îngeresc: cerul formator
Functia îngerilor: Ajutã fiintele sã se deschidã afectiv si sã îsi exprime sentimentele într-un mod armonios.
Misiunea lor pe Pãmânt: ajutã oamenii sã îsi înteleagã sentimentele, sã îsi deschidã inimile si sã aibã încredere în trãirile proprii si în împãrtãsirea lor.
Sentimentele au o fortã foarte mare si, de aceea, dacã nu sunt pozitive sau scapã de sub control, pot dezlãntui mari furtuni emotionale. Când nu sunt exteriorizate, datoritã refulãrii, ele “fermenteazã”, acumulând o mare energie, care la un moment dat trebuie sã se manifeste într-un anumit mod. Atunci, însã, când suntem deschisi sã întelegem aceste sentimente ascunse, ele pot fi transformate într-un mod superior, astfel încât sã ne pãstrãm mereu o stare de echilibru psihic.
Este foarte important sã privim adevãrul în fatã, sã ne recunoastem stãrile si sã nu le negãm. Supãrãrile, durerile sau temerile duc uneori, atunci când nu le controlãm, cãtre situatii inevitabile, care pot actiona ca un magnet care va propulsa emotiile la suprafatã. Atunci când suntem inconstienti, când închipuirile noastre mentale ne guverneazã si când nu lãsãm loc obiectivitãtii, ne considerãm imediat “victime”.
Acesti îngeri ne ajutã sã constientizãm aceste trãiri, sã le putem controla si transforma pe cele negative chiar în opusul lor, îndrumându-ne sã gãsim solutii. Ei ne ghideazã cãtre maturizarea emotionalã, deschizându-ne cãi directe si creative pentru a o atinge. Ei ne binecuvânteazã de fiecare datã când dorim sã recunoastem stãrile care ne dominã si ne ajutã sã le transformãm în forme de exprimare creatoare.
Îngerii Protectori ai Estului oferã celor care îi invocã, sustinerea si ajutorul necesare pentru a se putea exprima si a-si trãi cu adevãrat sentimentele. Prin aceastã stare de libertate interioarã, oamenii devin un adevãrat izvor viu al vietii. Atunci când ne dãruim nouã însine libertate, devenim mai puternici, trãim din plin adevãratul nostru Eu. Cu fiecare depãsire a problemelor pe care reusim sã le întelegem si sã le constientizãm, “crestem” spiritual. Cu orice revãrsare a bucuriilor devenim mai umani, mai comunicativi si mai apropiati de starea noastrã fireascã de fericire.
Adevãrata putere interioarã constã în sansa oferitã sentimentelor noastre de a se manifesta într-un mod cât mai armonios. Ele sunt, de fapt, o parte componentã a sufletului nostru, iar Îngerii Estului ne inspirã sã fim siguri pe trãirile noastre.

IDEEA FORTÃ: “Îmi purific mintea si îmi deschid sufletul.”

ÎNGERII PROTECTORI AI TINERILOR 
Planul îngeresc: cerul formator
Functia îngerilor: vegheazã si ocrotesc tot ceea ce este de-a pururi tânãr în noi.
Misiunea lor pe Pãmânt: ajutã fiintele umane sã trãiascã starea de candoare a copilului, sã-si mentinã sufletul deschis fatã de tot ce e frumos si pur si sã stimuleze tot ceea ce este “viu” în ele.
Îngerii Pãzitori ai Tinerilor, ale cãror arcuri si sãgeti indicã o atitudine dinamicã si plinã de elan, iradiazã energie beneficã si entuziasm. Ei iubesc jucãusenia si ghidusiile nevinovate si vegheazã ca toti cei care au sufletul de copil sã se bucure de ele. Acesti îngeri ocrotesc nu numai tinerii, ci tot ceea ce este pur si candid în sufletele oamenilor. Ei ne ajutã sã trecem cu îngãduintã peste anumite greseli pe care le putem face din imaturitate si, de asemenea, ne ajutã sã învãtãm chiar si din aceste greseli. Ei ne îndrumã sã luãm decizii corecte, ferindu-ne de esecuri si impulsionându-ne sã evoluãm spiritual. Îi rugãm pe Îngerii Pãzitori ai Tineretii sã ne binecuvânteze si sã ne ajute sã devenim constienti de tineretea vesnicã a sufletelor noastre. Îi rugãm sã renascã în noi emotia bucuriilor sincere si entuziasmul pentru începerea unor noi proiecte si sã ne dãruiascã puterea de adaptabilitate armonioasã în fata vietii; sã fim precum tinerii – victoriosi în toate momentele vietii. Ne rugãm ca sufletele noastre sã rãmânã mereu deschise fatã de tot ce este sublim si viata noastrã sã fie plinã de bucurii pe care sã le trãim din plin. Elanul tineretii ne ajutã sã credem în bine si sã avem totodatã încredere în ceilalti, sã ne pãstrãm puritatea mintii si sã avem curajul de a ne exprima trãirile în mod sincer, cu toatã inima. Îngerii ne ajutã, de asemenea, sã ne manifestãm creativitatea si sã alegem un drum ferit de incertitudini – drumul inimii.

IDEEA FORTÃ: “Împãrtãsesc tuturor entuziasmul, starea mea de euforie si bucuria de a avea simtul umorului.”

2

ÎNGERII PROTECTORI AI VIETII PE PÃMÂNT (AI SUDULUI)
Acesti îngeri guverneazã elementul pãmânt si functia psihologicã a simturilor. Ei tin în mânã un spic de grâu, care evidentiazã legãtura subtilã dintre aceste entitãti angelice si fructele pãmântului. Îngerii Sudului ne inspirã si ne îndeamnã sã fim prevãzãtori si constienti atât de necesitãtile corpului nostru fizic, cât si de cele ale planetei pe care locuim.
Planul îngeresc: cerul formator
Functia îngerilor: ghideazã si ocrotesc oamenii si viata lor pe aceastã planetã
Misiunea lor pe Pãmânt: ei au rolul de a ne ajuta sã ne simtim bine, sã ne bucurãm, sã ne trezim capacitatea de întelegere si tolerantã, sã dinamizãm în noi însine energiile pãmântului, astfel încât sã putem concretiza în planul fizic toate ideile si aspiratiile noastre.
Acestia sunt îngerii care ne ghideazã prin lumea realitãtii materiale, palpabile. Binecuvântarea lor ne face sã putem simti si trãi plenar experientele corpului nostru fizic si sã reusim sã fim în armonie cu mediul înconjurãtor. Ei fac legãtura între materialitatea corpului fizic (pãmânt) si aspectele subtile spirituale din creatie. Astfel, Îngerii Pãzitori ai Sudului ne ajutã întotdeauna sã ducem la îndeplinire cele mai mari sperante ale noastre si sã ne transformãm visele în realitate.
Pentru ca gândurile noastre sã fie puse în practicã, este necesar în primul rând sã fim constienti si sã întelegem profund implicatiile si consecintele care ar putea apãrea ca urmare a materializãrii acestor gânduri si intentii ale noastre. Dacã toate acestea au o naturã eminamente beneficã si pozitivã, Îngerii Sudului ne vor ajuta sã le realizãm concret, prin angrenarea capacitãtilor si resurselor noastre lãuntrice. În aceastã misiune, ei actioneazã împreunã cu Îngerii Creativitãtii.
Energia teluricã emanatã de planeta pe care o locuim este modulatã de acesti îngeri astfel încât ea sã ofere structurii noastre fizice acea stabilitate si sigurantã care stau la baza eficientei în tot ceea ce întreprindem.
Îngerii Pãzitori ai Sudului ne învatã sã fim atenti si receptivi la necesitãtile corpului nostru fizic si sã-l respectãm. Aceasta înseamnã cã atitudinea noastrã fatã de corpul fizic, care este „templul spiritului”, trebuie sã fie cea corectã: sã-l hrãnim într-un mod adecvat, sã-l mentinem într-o bunã stare de sãnãtate, curat si odihnit. Astfel, sub îndrumarea acestor îngeri, toti cei care au obiceiuri nesãnãtoase si alte vicii sunt ajutati si impulsionati sã renunte la ele. Fiinta umanã este în cea mai bunã formã atunci când se alimenteazã corect, se îmbracã adecvat si natural, se odihneste când simte nevoia si pãstreazã comuniunea cu natura pentru a se reîncãrca energetic.
Formându-ne corect pe noi însine, aducem implicit un omagiu acestor îngeri, iar ei, pe de altã parte, ne binecuvânteazã pentru aceasta. Ei sustin plini de bunãvointã strãdaniile si eforturile noastre realizate în plan fizic, în scopul evolutiei noastre spirituale.
Îi rugãm pe Îngerii Protectori ai Sudului sã ne dãruiascã binecuvântarea lor, pentru a obtine si mentine o stare de perfectã sãnãtate si vitalitate a fiintei noastre, pentru a îndepãrta orice stres si tensiune si pentru a fi mereu optimisti si armoniosi. Îi rugãm sã ne ajute sã emanãm permanent în jurul nostru energie beneficã, pozitivã, care sã cuprindã si sã purifice întregul spatiu din jurul nostru. Planeta pe care o locuim poate deveni astfel minunatã numai dacã noi suntem fericiti.

Ideea fortã: “În oceanul iubirii divine topesc toatã durerea si întristarea.”


ÎNGERII PROTECTORI AI ADOLESCENTILOR
Planul îngeresc: Acesti îngeri tin în mânã cheia cu ajutorul cãreia, în mod simbolic, devenim adolescenti, fericiti si stabili, capabili sã gãsim echilibrul între efort si odihnã.
Functia îngerilor: Ei ne ajutã sã distingem între bine si rãu si sã alegem binele.
Misiunea lor pe pãmânt: Ne binecuvânteazã atunci când ne luãm responsabilitatea vietii si ne ajutã sã fim capabili sã ne asumãm începutul maturitãtii.
Acesti îngeri ne ajutã sã luãm hotãrâri chibzuite si inteligente, atât pentru binele nostru, cât si pentru al celor din jur.
Îngerii Pãzitori ai Adolescentilor ne îndrumã sã ne planificãm viata, sã luãm decizii si ne ghideazã atunci când greutatea responsabilitãþilor noastre devine prea mare. Ei rãspund prompt atunci când îi apelãm pentru a gãsi niste rãspunsuri potrivite la întrebãrile dificile cu care ne confruntãm în orice plan al activitãtii noastre.
Rugãm acesti îngeri sã ne binecuvânteze si sã ne conducã spre atingerea întelepciunii, învãtându-ne cum sã rezolvãm cu întelegere si rãbdare problemele care apar în decursul vietii. De aceea îi putem ruga ca toate hotãrârile noastre sã fie luate cu inima si sã nu ne umbreascã mândria în relatiile cu ceilalti.
Îi rugãm pentru îndrãznealã, curaj, discernãmânt si întelepciune.
Îi rugãm, totodatã, sã ne ajute sã conferim încredere în noi, fiintelor cãrora le suntem încredintati sau le avem noi însine în grijã. Îngerii Adolescentilor ne inspirã sã gãsim cel mai adecvat comportament pentru a ne asuma responsabilitatea ocrotirii tinerilor.
Ei ne ajutã de asemenea sã ne rafinãm calitãtile pe care le avem si sã atingem nivelul de fiinte spirituale.

Ideea fortã: „Sunt condus si ocrotit pe drumul vietii mele”

Imagini natura Imagini Artistice Imagini Natura si Ingeri 1

ÎNGERII AJUTORÃRII SI DÃRUIRII
Acesti îngeri aduc binecuvântarea lui Dumnezeu tuturor celor care si-au pus viata în slujba semenilor lor. Ei sunt reprezentati tinând în mânã un porumbel, simbol al dorintei permanente de a ajuta toate fiintele. Îngerii ajutorãrii sunt întotdeauna alãturi de toti cei care au înteles profund necesitatea fundamentalã a fiintei umane de a manifesta altruismul. Toti cei care îsi oferã plini de dãruire serviciile pentru ca aceastã planetã sã devinã mai fericitã, iar viata sã fie mai bunã, sunt puternic impulsionati si mereu ocrotiti de acesti îngeri.
Planul îngeresc: Cerul formator
Functia îngerilor: Ne învatã cum sã dãruim ajutorul nostru cu toatã inima celor care meritã.
Misiunea lor pe Pãmânt: Ne ajutã sã întelegem semnificatia majorã a actului de a dãrui si a primi, sã putem aprecia cu discernãmânt însemnãtatea spiritualã a ajutorului dat si primit.
Acesti îngeri pãzitori oferã protectie tuturor celor care fac bine oricãrei fiinte, binecuvântându-i pe toti cei care au inima deschisã si care sunt oricând pregãtiti sã facã tot ce le stã în putintã pentru ca viata pe aceastã planetã sã fie rodnicã si fericitã. Tuturor celor care cred cu toatã fiinta lor cã este foarte important sã-i ajuti pe altii, acesti îngeri le oferã energie, inspiratie, le faciliteazã accesul la resurse infinite din macrocosmos, astfel încât ceea ce ei fac sã poatã fi dus la capãt cât se poate de bine. Multi dintre noi am avut ocazia sã simtim ajutorul nepretuit al acestor îngeri si am remarcat cã, atunci când dorim din toatã inima sã ne ajutãm semenii si sã facem ceva pentru ceilalti, suntem mult mai intens sustinuti, iar calea ne este netezitã mai usor decât atunci când lucrãm doar pentru noi însine.
Actul dãruirii se poate manifesta foarte clar în munca celor implicati în viata politicã si socialã. De asemenea, el poate fi evident si în cazul minunatelor fiinte care, având mai multe posibilitãti decât ceilalti, ajutã dezinteresat pe toti cei care au nevoie. Tot aici pot fi inclusi vindecãtorii si terapeutii altruisti, ca si orice altã fiintã umanã care ajutã oamenii, fãrã sã aibã vreun interes personal.
Acesti oameni sunt binecuvântati, deoarece îsi pun viata în slujba altora. Lumea nu ar fi atât de minunatã fãrã ajutorul celor care au dãruit din energia si resursele lor pentru a schimba în bine viata celorlalti.
Rugãm Îngerii Pãzitori ai ajutorãrii sã ne sprijine pentru trezirea si amplificarea resurselor noastre lãuntrice si pentru obtinerea lucrurilor necesare pentru a-i putea ajuta pe toti cei care meritã si au nevoie de aceasta. Pentru ajutorul dãruit în mod neconditionat, devenim parte activã a lumii în care trãim si ne intregrãm în armonia Vietii Universale. Contributia noastrã la Binele general este directã, adevãratã si durabilã.
Ne rugãm acestor îngeri sã-i binecuvânteze pe toti aceia care, în orice colt din aceastã lume, fac ca viata noastrã sã fie din ce în ce mai bunã.

Ideea fortã: „Manifest plin de iubire tot ceea ce este mai bun în mine si, plin de bunãvointã, mã integrez armonios în Univers.”


ÎNGERII PÃZITORI AI PRIMEI IUBIRI
Acesti îngeri tin în mânã o pereche de turturele. Ei ocrotesc prima iubire si ne binecuvânteazã ca prima noastrã experientã amoroasã sã fie deosebit de frumoasã. Cu ajutorul lor putem sã ne raportãm permanent la starea de îndrãgostire.
Functia îngerilor: ocrotesc toti îndrãgostitii
Misiunea lor pe pãmânt: ne ajutã sã pretuim si sã omagiem sexualitatea, sã avem inima deschisã mereu, sã ne bucurãm de minunea iubirii, sã fim iubiti si sã respectãm sentimentele frumoase.
Acestia sunt îngerii pãzitori care vegheazã atunci când ne îndrãgostim, conferind cuplului nostru frumusete si drãgãlãsenie. Ei ne ajutã sã ne simtim siguri în relatia noastrã si ne dau încrederea cã ne putem exprima deschis gândurile si sentimentele. De asemenea, ne încurajeazã sã ne îndreptãm spre fiintele care ne pretuiesc si care pot vedea lumina si frumusetea din noi. Sã rugãm acesti îngeri sã ne sustinã atunci când întâlnim pe cineva cu care am vrea sã începem o relatie de dragoste. Ei ne ajutã sã ne revãrsãm iubirea spre persoana care ne iubeste. Ne inspirã sã gãsim modalitatea prin care putem sã determinãm persoana iubitã sã se deschidã fatã de noi si sã îsi exprime sentimentele chiar dacã este emotivã si rezervatã. Acesti îngeri ne conduc spre fiinta care ne iubeste asa cum suntem si fatã de care ne putem împãrtãsi fãrã retinere orice trãire. Sã ne rugãm la Îngerii Pãzitori ai Primei Iubiri atunci când începem o nouã relatie si avem nevoie de ajutor si încredere pentru ca totul sã fie asa cum dorim. De asemenea, putem sã ne rugãm la acesti îngeri si atunci când relatia actualã a devenit anostã sau s-a „împotmolit” si are nevoie de un nou impuls pentru a reînvia. Acestia sunt îngerii care ne îmbogãtesc sufletul cu iubire si ne ajutã sã transfigurãm sexualitatea si sã încãrcãm actul erotic cu dragoste divinã, detasatã, înãltãtoare.
Sã îi rugãm sã ocroteascã cele mai intime relatii ale noastre si sã ne îndepãrteze de fortele negative care ne-ar putea influenta si conduce la despãrtiri. Ne rugãm sã ne vegheze si sã ne conducã cãtre prieteniile favorabile, aducãtoare de o fericire profundã si eternã.

3

ÎNGERII PÃZITORI AI ÎNCREDERII
Îngerii pãzitori ai încrederii sunt reprezentati purtând pe brate o etolã. Aceasta simbolizeazã faptul cã, desi ochii ne sunt legati, în sensul cã nu avem o viziune de ansamblu asupra lucrurilor care ni se petrec, trebuie sã avem întotdeauna încredere în Dumnezeu. Îngerii Pãzitori ai Încrederii ne ocrotesc si ne inspirã în permanentã si, în orice situatie de viatã, atunci când îi apelãm, ne oferã, dacã meritãm, ajutorul lor, plini de iubire.

Planul îngeresc: Cerul creatiei
Functia îngerilor: ne deschid inima si mintea pentru a avea încredere în tot ceea ce este bun în viatã
Misiunea pentru pãmânt: ne ajutã sã trezim si sã ne amplificãm încrederea în noi însine, în ceilalti si, mai presus de toate, în Dumnezeu.

Acesti îngeri ne deschid inima si mintea pentru a putea primi cu adevãrat tot ceea ce viata ne oferã.
Starea de încredere determinã si influenteazã cursul vietii. A fi încrezãtor înseamnã a avea constant o atitudine optimistã si a depãsi astfel, cu usurintã, obstacolele generatoare de suferintã. Încrederea ne conferã curajul de a realiza acele actiuni benefice de care nu ne credeam capabili si, de asemenea, curajul de a ne ridica si de a merge mai departe atunci când ne simtim amenintati de greutãti.
Acesti îngeri pãzitori ne ajutã sã apreciem si sã avem încredere în propriile noastre sentimente. Urmând vocea interioarã a inimii, amplificãm cu usurintã în fiinta noastrã starea de încredere, atât de necesarã unei vieti armonioase si fericite. Când învãtãm sã ne deschidem fiinta si sã avem încredere în tot ceea ce viata ne oferã, relatiile cu cei din jurul nostru vor fi din ce în ce mai profunde, calde si afectuoase.
Starea de încredere se reflectã în toate deciziile noastre. Dacã aceastã încredere lipseste, vom alege întotdeauna calea neutrã si care nu implicã nici un risc, doar din teama de a nu fi rãniti sau de a nu gresi. Însã atunci când avem deplinã încredere în sentimentele noastre si ne lãsãm ghidati de vocea interioarã a inimii, care ne spune ce este bine si ce nu, putem sã alegem si sã urmãm, cu adevãrat, un mod de viatã armonios si minunat.
Îi rugãm pe îngerii Pãzitori ai Încrederii sã ne ajute sã avem încredere în noi însine, în semenii nostri si în primul rând în Dumnezeu. Îi rugãm, de asemenea, sã ne ajute sã ne exprimãm liber si armonios sentimentele fatã de ceilalti oameni.

IDEEA FORTÃ – Am deplinã încredere în Iubirea si în Binele divin, care mã ocrotesc, mã inspirã si mã ghideazã în permanentã.